Touhou Patch Center:Download/pl: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

19 February 2024

  • curprev 14:4014:40, 19 February 2024Eridanus talk contribs 16,021 bytes −21 Created page with "Wygląda na to, że jeśli jesteś na Linuxie lub MacOS z Wine, to pojawia się błąd, gdy gra w jest w podfolderze wybranego folderu (co się dzieje, gdy dodajesz folder, która ma w sobie twoje wszystkie gry). Jeśli tak się stanie, to należy użyć przycisku „Find games in a specific folder...” aby dodać gry jedna po drugiej."

2 January 2024

22 October 2023

17 October 2023

5 October 2023

4 October 2023

30 September 2023

10 September 2023

20 July 2023

19 July 2023

18 July 2023

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)