Hardcoded strings/bg

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Hardcoded strings and the translation is 46% complete.

Other languages:Bulgarian 46% • ‎Czech 11% • ‎German 99% • ‎English 96% • ‎4Kids English 23% • ‎Canadian English 2% • ‎British English 13% • ‎Troll translations 31% • ‎Yorkshire English 52% • ‎Esperanto 6% • ‎Spanish 57% • ‎Chilean Spanish 11% • ‎European Spanish (Suzunaan Blog translation) 4% • ‎Venezuelan Spanish 1% • ‎Finnish 30% • ‎French 79% • ‎Hindi 57% • ‎Hungarian 90% • ‎Indonesian 19% • ‎Italian 57% • ‎Ithkuil 5% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 99% • ‎Luxembourgish 35% • ‎Mongolian 32% • ‎Malay 87% • ‎Simplified Malay 32% • ‎Norwegian Bokmål 16% • ‎Dutch 16% • ‎Polish 37% • ‎Portuguese 49% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Quechua 6% • ‎Romanian 23% • ‎Russian 92% • ‎Serbian 42% • ‎Thai 70% • ‎Ukrainian 94% • ‎Venetian 56% • ‎Vietnamese 89% • ‎Tiếng Việt (Troll translation) 1% • ‎Tiếng Việt (THVNFB translation) 8% • ‎Simplified Chinese 96% • ‎Traditional Chinese 96%

Menu descriptions

ID Text
th07 Menu Start

Старт на играта

th07 Menu Extra Start

Старт на екстра ниво

th07 Menu Practice Start

Избор на ниво за практика

th07 Menu Result

Точкови рекорди и овладени вълшебни карти

th07 Menu Music Room

Слушане на музика от играта

th07 Menu Replay

Гледане на повторения на запис

th07 Menu Option

Промяна на настройките

th07 Menu Quit

Изход от играта

th07 Option Player

Начален брой животи. (По подразбиране: 3)

th07 Option Graphic

Дълбочина на цвета. 32-битовият цвят е по-хубав.

th07 Option BGM

Метод за възпроизводство на музиката. (По подразбиране: WAV)

th07 Option Sound

Включване и изключване на звуковите ефекти.

th07 Option Window Mode

Превключване между режима пълен екран и прозорче.

th07 Option Slow Mode

Забавя, като има много куршуми на екрана. (не може да се прави запис)

th07 Option Reset

Връща стандарните настройки

th07 Option Key Config

Настройка на бутоните, с които се играе

th07 Option Quit

Излизане от настройките

th07 Key Shot

Стрелба / Потвърждение

th07 Key Bomb

Бомба / Отказ

th07 Key Slow

Фокус (по-бавно движение и по-концентрирана стрелба)

th07 Key Skip

Прескачане на разговорите

th07 Key Pause

Пауза (спира играта временно)

th07 Key Up

Нагоре

th07 Key Down

Надолу

th07 Key Left

Наляво

th07 Key Right

Надясно

th07 Key ShotSlow

Винаги фокусира по време на стрелба

th07 Key Reset

Връща стандартните бутони

th07 Key Quit

Назад към общи настройки

th08 Menu Spell Practice

th08 Option BGM Volume

th08 Option SE Volume

th08 Spell Practice Description

th08 Spell Practice Percentages

th09 Menu Story Start

th09 Menu Extra Start

th09 Menu Match Start

th09 Menu Replay

th09 Menu Result

th09 Menu Music Room

th09 Option BGM

th09 Option Key Config

th09 Key Side

th09 Key Control Type

th09 Key Charge Type

th09 Key Shot

th09 Key Bomb

th09 Key Slow

Bombs and spell cards

ID Text
th06 Bomb Reimu A

Знак на духа "Фантастичен печат"

th06 Bomb Reimu B

Знак на мечтата "Запечатващ злото кръг"

th06 Bomb Marisa A

Знак на магията "Блян от звезден прашец"

th06 Bomb Marisa B

Знак на любовта "Мастер-спарк"

th07 Bomb Reimu A unfocused

Знак на духа "Фантастичен печат", разпръсната

th07 Bomb Reimu A focused

Знак на духа "Фантастичен печат", фокусирана

th07 Bomb Reimu B focused

Знак на мечтата "Двойна бариера"

th07 Bomb Marisa A focused

Знак на магията "Млечен път"

th07 Bomb Marisa B unfocused

Знак на любовта "Ненасочен лазер"

th07 Bomb Sakuya A unfocused

Знак на илюзията "Безпорядък"

th07 Bomb Sakuya A focused

Знак на илюзията "Кукла убийца"

th07 Bomb Sakuya B unfocused

Знак на времето "Пълен квадрат"

th07 Bomb Sakuya B focused

Знак на времето "Частен квадрат"

th08 Bomb Reimu

th08 Bomb Reimu Last

th08 Bomb Yukari

th08 Bomb Yukari Last

th08 Bomb Marisa Last

th08 Bomb Alice

th08 Bomb Alice Last

th08 Bomb Sakuya Last

th08 Bomb Remilia

th08 Bomb Remilia Last

th08 Bomb Youmu

th08 Bomb Youmu Last

th08 Bomb Yuyuko

th08 Bomb Yuyuko Last

th08 Spell Dissolve

th08 Spell Resurrection

Music Room spoiler

ID Text
th08 Music Room spoiler 1

th08 Music Room spoiler 2

th08 Music Room spoiler 3

th08 Music Room spoiler 4

th08 Music Room spoiler 5

th08 Music Room spoiler 6

th08 Music Room spoiler 7

ID Text
th09 Music Room spoiler 1

th09 Music Room spoiler 2

th09 Music Room spoiler 3

ID Text
th10 Music Room spoiler 1

<c$** Избраната песен още не е пускана в играта. **$>

th10 Music Room spoiler 2

<c$Коментарите могат да съдържат спойлери.$>

th10 Music Room spoiler 3

<c$Желаете ли да пуснете тази песен?$>

th10 Music Room spoiler 4

<c$Ако да, моля натиснете бутона отново.$>

th10 Music Room spoiler 5

<c$Ако не, моля преместете курсора.$>

Spell Practice

ID Text
th13 spell nothing

Нищо...

Icon th06.png Embodiment of Scarlet Devil

ID Text
th06 BGM In-game format

th06 Stats ReimuA

Рейму Хакурей (Дух)

th06 Stats ReimuB

Рейму Хакурей (Мечта)

th06 Stats MarisaA

Мариса Кирисаме (Магия)

th06 Stats MarisaB

Мариса Кирисаме (Любов)

Icon th07.png Perfect Cherry Blossom

Result

ID Text
th07 Stats Header Easy

Лесна

th07 Stats Header Normal

Нормална

th07 Stats Header Hard

Трудна

th07 Stats Header Lunatic

Безумна

th07 Stats Header Extra

Екстра

th07 Stats Header Phantasm

Фантазъм

th07 Stats Header Total

Общо

ID Text
th07 Spell Result Character Select

%s: %3d карти / успехи %3d (↓↑Смяна на персонаж)

th07 Stats SakuyaA

Сакуя Изайои (Илюзия)

th07 Stats SakuyaB

Сакуя Изайои (Време)

th07 Stats Total (All Characters)

Всички персонажи

th07 Stats Time Since Startup

<tl$Време общо>  %.2d:%.2d:%.2d

th07 Stats Total Playtime

<l$Време в игра>  %.2d:%.2d:%.2d

th07 Stats Play Count

<tl$Брой игри $Мариса Кирисаме (МММММ) ><tc$Лесна ><tc$Норм. ><tc$Труд. ><tc$Бзмн. ><tc$Екст. ><tc$Общо>

th07 Stats Play Count +Phantasm

<tl$Брой игри $Мариса Кирисаме (МММММ) ><tc$Лесна ><tc$Норм. ><tc$Труд. ><tc$Бзмн. ><tc$Екст. ><tc$Фант. ><tc$Общо>

th07 Stats Clear Count

<l$Брой победи ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d>

th07 Stats Clear Count +Phantasm

<l$Брой победи ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d>

th07 Stats Continue

<l$Продължения ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d>

th07 Stats Continue +Phantasm

<l$Продължения ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d>

th07 Stats Practice

<l$Практики ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d>

th07 Stats Practice +Phantasm

<l$Практики ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d>

th07 Stats Retries

<l$Рестартирания ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d>

th07 Stats Retries +Phantasm

<l$Рестартирания ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d>

ID Text
th07 Supernatural Border

Supernatural Border!!

th07 CherryPoint Max

CherryPoint Max!

th07 Border Bonus Format

Border Bonus %7d

Icon th08.png Imperishable Night

Result

ID Text
th08 Spell Result Character Select

th08 Stats Reimu & Yukari

th08 Stats Marisa & Alice

th08 Stats Sakuya & Remilia

th08 Stats Youmu & Yuyuko

th08 Stats Reimu

th08 Stats Yukari

th08 Stats Marisa

th08 Stats Alice

th08 Stats Sakuya

th08 Stats Remilia

th08 Stats Youmu

th08 Stats Yuyuko

th08 Stats Total (All Characters)

th08 Stats Time Since Startup

th08 Stats Total Playtime

th08 Stats Play Count

th08 Stats Clear Count

th08 Stats Continue

th08 Stats Practice

Spell Practice

ID Text
th08 Spell Practice Easy Mode

th08 Spell Practice Normal Mode

th08 Spell Practice Hard Mode

th08 Spell Practice Lunatic Mode

th08 Spell Practice Extra Mode

th08 Spell Practice Last Word

th08 Spell Practice List Description

th08 Spell Practice Owner/Difficulty Line

th08 Spell Practice Highscore Title

th08 Spell Practice Comment

th08 Spell Practice Last Spell

Spell unlock conditions

ID Text
th08 Spell Condition Line 1 205

th08 Spell Condition Line 2 205

th08 Spell Condition Line 1 206

th08 Spell Condition Line 2 206 207 209

th08 Spell Condition Line 1 207

th08 Spell Condition Line 1 208

th08 Spell Condition Line 2 208 211 217 220

th08 Spell Condition Line 1 209

th08 Spell Condition Line 1 210

th08 Spell Condition Line 1 211

th08 Spell Condition Line 1 212

th08 Spell Condition Line 2 212

th08 Spell Condition Line 1 213

th08 Spell Condition Line 2 213 214 222

th08 Spell Condition Line 1 214

th08 Spell Condition Line 1 215

th08 Spell Condition Line 2 215

th08 Spell Condition Line 1 216

th08 Spell Condition Line 2 216

th08 Spell Condition Line 1 217

th08 Spell Condition Line 1 218

th08 Spell Condition Line 2 218

th08 Spell Condition Line 1 219

th08 Spell Condition Line 1 220

th08 Spell Condition Line 1 221

th08 Spell Condition Line 2 221

th08 Spell Condition Line 1 222

Icon th105.png Scarlet Weather Rhapsody

ID Text
th105_init_failed

th105_replay_return_to_select

th105_replay_return_to_title

th105_replay_saved

th105_replay_save

th105_replay_delete

th105_continue

th105_netplay_select_addr

th105_netplay_port

th105_netplay_enter_addr

th105_netplay_allow_spectating

th105_netplay_await

th105_netplay_no_spectating

th105_netplay_game_not_available

th105_netplay_connection_failed

th105_netplay_connecting

th105_netplay_connect_for_match

th105_netplay_confirm_address

th105_netplay_already_playing

th105_netplay_already_playing_spectate

th105_delete_failed

th105_delete_suceeded

th105_profile_save_changes

th105_profile_deck_too_big

th105_profile_creation_failed

th105_profile_created

th105_profile_copied

th105_profile_copy_failed

th105_profil_rename_failed

th105_profil_renamed

th105_profile_overwrite

th105_profile_will_copy

th105_profile_will_delete

th123_replay_create_folder_failed

th123_profile_create_folder_failed

Icon th143.png Impossible Spell Card, Icon th165.png Violet Detector, Icon th17.png Wily Beast and Weakest Creature

ID Text
th143 Trophy Format

"%s"

th143 Trophy Get

Заслужен Прякор

th17 Trophy Get

Display mode dialog

ID Text
th10 Dialog Prompt

Моля Изберете Режим на Прозореца

th10 Dialog Fullscreen

Цял Екран

th16 Dialog Fullscreen

th10 Dialog Always ask

Винаги Питай

th11 Dialog Fullscreen 640

Цял Екран (640×480)

th11 Dialog Window 640

Прозорец (640×480)

th11 Dialog Window 960

Прозорец (960×720)

th11 Dialog Window 1280

Прозорец (1280×960)

th11 Dialog Game Start

Старт

th14 Dialog Prompt

Изберете резолюцията

th14 Dialog 640

640×480

th14 Dialog 960

960×720

th14 Dialog 1280

1280×960 (препоръчана)

th14 Dialog Fullscreen

Пусни на цял екран

th14 Dialog Always ask

Винаги питай


ID Text
th10 JP

alcostg JP

th11 JP

th12 JP

th125 JP

th128 JP

th13 JP

th14 JP

th143 JP

th15 JP

th16 JP

th165 JP

th17 JP

Custom Tool

Custom Tool Titles

ID Text
th06 config

Touhou Koumakyou - Програма за настройване на средата

th07 config

Touhou Youyoumu - Програма за настройване на средата

th08 config

Touhou Eiyashou - Програма за настройване на средата

th09 config

Touhou Kaeidzuka - Програма за настройване на средата

th095 config

Touhou Bunkachou - Програма за настройване на средата

th10 config

Touhou Fuujinroku - Програма за настройване на средата

alcostg config

Uwabami Breakers - Програма за настройване на средата

th11 config

Touhou Chireiden - Програма за настройване на средата

th12 config

Touhou Seirensen - Програма за настройване на средата

th125 config

Double Spoiler ~ Touhou Bunkachou - Програма за настройване на средата

th128 config

th13 config

Touhou Shinreibyou - Програма за настройване на средата

th14 config

Touhou Kishinjou - Програма за настройване на средата

th143 config

Danmaku Amanojaku - Програма за настройване на средата

th15 config

th16 config

th165 config

th17 config

Directions

ID Text
th06 up

th06 down

th06 left

th06 right

Custom Tool Options

ID Text
DirectInput fix

DirectInput

DirectInput fix, layout-dependent shot key

DirectInput (Стрелба: %c)

th06 vertex

Не използвай vertex buffer

th06 fog

Изключи мъглата

th06 16bit textures

16-битови текстури

th06 Gouraud shading

Не използвай светлосенки на Гуро

th06 color composition

Не оцветявай текстурите допълнително

th06 rasterizer mode

Рестартирай в режим reference rasterizer

th06 clear buffer

Изтривай задния буфер при опреснение

th06 minimum graphics

Показвай възможно най-малко графики

th06 depth test

Не тествай за дълбочина на полигоните

th06 force frame

Поддържай 60 кадъра в секунда

th06 fullscreen

Цял екран

th06 windowed

Прозорец

th06 full rate

1/1 (нормално)

th06 half rate

1/2

th16 half rate

1/2

th06 third rate

1/3

th16 third rate

1/3

th06 32bits mode

32-битов

th06 16bits mode

16-битов

th06 accept

ОК

th06 cancel

Отказ

th06 screen mode

Режим на екрана

th06 refresh rate

Прескачане на кадри

th16 refresh rate

Прескачане на кадри

th06 colors

Цветови режим

th06 pad X axis

Хоризонтална ос (1~1000)

th06 pad Y axis

Вертикална ос (1~1000)

th06 check pad

Използвай геймпад

th06 config saved caption

OK

th06 config saved text

Конфигурацията запазена

th07 16bits textures

Само 16-битови текстури

th07 BGM memory

Зареждане на музиката в паметта

th07 draw screen

Често опресняване на интерфейса

th07 VSync

Без вертикална синхронизация (VSync)

th07 fullscreen

Цял екран (предп.)

th07 low effects

Мин.

th07 medium effects

Средно

th07 high effects

Макс. (предп.)

th07 32bits mode

32-битов (по подразбиране)

th07 effect quality

Качество на ефектите

th08 fog

th08 color composition

th08 depth test

th08 rasterizer mode

th08 VSync

th09 full rate

Без (по подразбиране)

th16 full rate

th09 1P controller

th09 2P controller

th09 gamepad 1

th09 gamepad 2

th09 all keyboard

th09 left side keyboard

th09 right side keyboard

th09 no save

Откажи промените

th16 no save

th09 save

Запази и излез

th10 faith meter

Показвай измерителя на вяра до играча.

th10 screen mode

Режим на екрана

th10 always ask

Винаги питай

th10 slowshot

Съсредоточване при стрелба

th16 slowshot

th11 input latency

Латентност на входните команди

th16 input latency

th11 stable input

Стабилна (ако командите често не работят)

th16 stable input

th11 normal input

Нормална (слабо използване на процесора)

th16 normal input

th11 automatic input

Автоматична (засича най-бързия отговор)

th16 automatic input

th11 fast input

Бърза (ако Автоматична не работи правилно)

th16 fast input

th11 input description

Изберете типа латентност за правилен отговор на входните команди.

"Стабилна" и "Нормална" отговарят на командите от предишния кадър. "Автоматична" ще се опита да даде най-бързия възможен отговор (опция по подразбиране). "Бърза" дава сходни резултати с "Автоматична", но видеото може да се влоши.

  • Не работи, ако настройката за прескачане на кадри е различна от "Без"*

th16 input description

th11 always ask

Винаги питай при стартиране

th16 Dialog Always ask

th11 sensitivity description

Ако командите за движение са твърде бавни, повишете чувствителността (по подразбиране:600)

th16 sensitivity description

th11 joypad sensitivity

Чувствителност на джойпада

th16 joypad sensitivity

th11 default

Нулирай всичко

th16 default