Hardcoded strings in Polish

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Hardcoded strings and the translation is 35% complete.

Other languages:Bulgarian 73% • ‎Czech 40% • ‎German 96% • ‎English 93% • ‎4Kids English 22% • ‎Canadian English 2% • ‎British English 13% • ‎Troll translations 30% • ‎Yorkshire English 50% • ‎Esperanto 6% • ‎Spanish 54% • ‎Chilean Spanish 10% • ‎Spanish (Hourai Doll translation) 1% • ‎Latin American Spanish (Paradise of Boundaries translation) 5% • ‎European Spanish (Suzunaan Blog translation) 5% • ‎Venezuelan Spanish 1% • ‎Finnish 28% • ‎French 75% • ‎Hindi 55% • ‎Hungarian 86% • ‎Indonesian 18% • ‎Italian 54% • ‎Ithkuil 4% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 97% • ‎Luxembourgish 34% • ‎Mongolian 31% • ‎Malay 88% • ‎Simplified Malay 31% • ‎Norwegian Bokmål 16% • ‎Dutch 15% • ‎Polish 35% • ‎Portuguese 47% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Quechua 6% • ‎Romanian 31% • ‎Russian 89% • ‎Serbian 40% • ‎Swedish 9% • ‎Thai 67% • ‎Ukrainian 89% • ‎Venetian 54% • ‎Vietnamese 87% • ‎Tiếng Việt (Troll translation) 1% • ‎Tiếng Việt (THVNFB translation) 7% • ‎Simplified Chinese 100% • ‎Traditional Chinese 91% • ‎Taiwan Chinese in traditional script 95%

Menu descriptions

ID Text
th07 Menu Start

Start

th07 Menu Extra Start

Poziom Extra

th07 Menu Practice Start

Wybierz poziom i rozpocznij trening

th07 Menu Result

Zobacz wyniki i karty zaklęć

th07 Menu Music Room

Kącik Muzyczny

th07 Menu Replay

Powtórki

th07 Menu Option

Opcje

th07 Menu Quit

Wyjście

th07 Option Player

Wybierz początkową liczbę żyć. (Domyślnie: 3)

th07 Option Graphic

Zmień głębię koloru ekranu. Wersja 32-bitowa wygląda najlepiej.

th07 Option BGM

Wybierz tryb muzyki. (Domyślnie: WAV)

th07 Option Sound

Włącz lub wyłącz efekty dźwiękowe.

th07 Option Window Mode

Wybierz tryb pełnoekranowy lub tryb okienkowy.

th07 Option Slow Mode

Spowolnij grę przy dużej ilości pocisków. (Wyłącza to rekordy i powtórki!)

th07 Option Reset

Przywróć domyślne ustawienia.

th07 Option Key Config

Skonfiguruj sterowanie.

th07 Option Quit

Wyjdź z ustawień.

th07 Key Shot

Ustaw klawisz strzału.

th07 Key Bomb

Ustaw klawisz bomby.

th07 Key Slow

Ustaw klawisz spowolnionego ruchu.

th07 Key Skip

Ustaw klawisz ominięcia tekstu.

th07 Key Pause

Ustaw klawisz pauzy.

th07 Key Up

Ustaw klawisz ruchu w górę.

th07 Key Down

Ustaw klawisz ruchu w dół.

th07 Key Left

Ustaw klawisz ruchu w lewo.

th07 Key Right

Ustaw klawisz ruchu w prawo.

th07 Key ShotSlow

Spowolnij ruch, gdy przytrzymany jest klawisz strzału.

th07 Key Reset

Przywróć domyślne ustawienia sterowania.

th07 Key Quit

Wyjdź z ustawień sterowania.

th08 Menu Spell Practice

Przećwicz karty zaklęć przeciwników.

th08 Option BGM Volume

Zmień głośność muzyki.

th08 Option SE Volume

Zmień głośność efektów dźwiękowych.

th08 Spell Practice Description

th08 Spell Practice Percentages

th09 Menu Story Start

th09 Menu Extra Start

th09 Menu Match Start

th09 Menu Replay

th09 Menu Result

th09 Menu Music Room

th09 Option BGM

th09 Option Key Config

th09 Key Side

th09 Key Control Type

th09 Key Charge Type

th09 Key Shot

th09 Key Bomb

th09 Key Slow

Bombs and spell cards

ID Text
th06 Bomb Reimu A

Znak Duszy "Fantazyjna Pieczęć"

th06 Bomb Reimu B

Znak Snu "Krąg Pieczętujący Zło"

th06 Bomb Marisa A

Znak Magii "Zaduma Gwiezdnego Pyłu"

th06 Bomb Marisa B

Znak Miłości "Mistrzowska Iskra"

th07 Bomb Reimu A unfocused

Znak Duszy "Fantazyjna Pieczęć -Rozrzut-"

th07 Bomb Reimu A focused

Znak Duszy "Fantazyjna Pieczęć -Koncentracja-"

th07 Bomb Reimu B focused

Znak Snu "Podwójna Bariera"

th07 Bomb Marisa A focused

Znak Magii "Droga Mleczna"

th07 Bomb Marisa B unfocused

Znak Miłości "Bezkierunkowy Laser"

th07 Bomb Sakuya A unfocused

Znak Iluzji "Niewybredność"

th07 Bomb Sakuya A focused

Znak Iluzji "Lalka Zabójczyni"

th07 Bomb Sakuya B unfocused

Znak Czasu "Perfekcyjny Skwer"

th07 Bomb Sakuya B focused

Znak Czasu "Prywatny Skwer"

th08 Bomb Reimu

Znak Duszy "Fantazyjna Kula"

th08 Bomb Reimu Last

Boska Dusza "Fantazyjna Pieczęć -Mignięcie-"

th08 Bomb Yukari

Znak Granicy "Poczwórna Bariera"

th08 Bomb Yukari Last

Granica "Poczwórna Bariera Nieprzemijającej Nocy"

th08 Bomb Marisa Last

Magiczne Działo "Ostateczna Iskra"

th08 Bomb Alice

Znak Magii "Zmyślna Ofiara"

th08 Bomb Alice Last

Magiczna Manipulacja "Powrót Nieożywionych"

th08 Bomb Sakuya Last

Iluzyjny Pogrzeb "Widmo Mordercy w Nocnej Mgle"

th08 Bomb Remilia

Znak Szkarłatu "Bezsenny Zamek Czerwieni"

th08 Bomb Remilia Last

Szkarłatna Magia "Szkarłatny Diabeł"

th08 Bomb Youmu

Znak Człowieka "Cięcie Współczesnego Świata"

th08 Bomb Youmu Last

Człowiek-Oni "Cięcie Wiecznej Przyszłości"

th08 Bomb Yuyuko

Znak Śmierci "Upiorny Sen"

th08 Bomb Yuyuko Last

Motyl Śmierci "Wieczny Sen w Krainie Marzeń"

th08 Spell Dissolve

"Unieważnienie Zaklęcia"

th08 Spell Resurrection

"Odrodzenie"

Music Room spoiler

ID Text
th08 Music Room spoiler 1

th08 Music Room spoiler 2

th08 Music Room spoiler 3

th08 Music Room spoiler 4

th08 Music Room spoiler 5

th08 Music Room spoiler 6

th08 Music Room spoiler 7

ID Text
th09 Music Room spoiler 1

th09 Music Room spoiler 2

th09 Music Room spoiler 3

ID Text
th10 Music Room spoiler 1

<c$** Wybrany przez ciebie utwór nie został jeszcze odegrany podczas gry **$>

th10 Music Room spoiler 2

<c$Jego komentarz może zawierać spoilery.$>

th10 Music Room spoiler 3

<c$Pomimo tego chcesz posłuchać tej ścieżki?$>

th10 Music Room spoiler 4

<c$Jeśli tak, wciśnij jeszcze raz klawisz strzału.$>

th10 Music Room spoiler 5

<c$Jeśli nie, proszę wybrać inny utwór.$>

Spell Practice

ID Text
th13 spell nothing

Nic...

Icon th06.png Embodiment of Scarlet Devil

ID Text
th06 BGM In-game format

th06 Stats ReimuA

th06 Stats ReimuB

th06 Stats MarisaA

th06 Stats MarisaB

Icon th07.png Perfect Cherry Blossom

Result

ID Text
th07 Stats Header Easy

th07 Stats Header Normal

th07 Stats Header Hard

th07 Stats Header Lunatic

th07 Stats Header Extra

th07 Stats Header Phantasm

th07 Stats Header Total

ID Text
th07 Spell Result Character Select

th07 Stats SakuyaA

th07 Stats SakuyaB

th07 Stats Total (All Characters)

th07 Stats Time Since Startup

th07 Stats Total Playtime

th07 Stats Play Count

th07 Stats Play Count +Phantasm

th07 Stats Clear Count

th07 Stats Clear Count +Phantasm

th07 Stats Continue

th07 Stats Continue +Phantasm

th07 Stats Practice

th07 Stats Practice +Phantasm

th07 Stats Retries

th07 Stats Retries +Phantasm

ID Text
th07 Supernatural Border

th07 CherryPoint Max

th07 Border Bonus Format

Icon th08.png Imperishable Night

Result

ID Text
th08 Spell Result Character Select

th08 Stats Reimu & Yukari

th08 Stats Marisa & Alice

th08 Stats Sakuya & Remilia

th08 Stats Youmu & Yuyuko

th08 Stats Reimu

th08 Stats Yukari

th08 Stats Marisa

th08 Stats Alice

th08 Stats Sakuya

th08 Stats Remilia

th08 Stats Youmu

th08 Stats Yuyuko

th08 Stats Total (All Characters)

th08 Stats Time Since Startup

th08 Stats Total Playtime

th08 Stats Play Count

th08 Stats Clear Count

th08 Stats Continue

th08 Stats Practice

Spell Practice

ID Text
th08 Spell Practice Easy Mode

th08 Spell Practice Normal Mode

th08 Spell Practice Hard Mode

th08 Spell Practice Lunatic Mode

th08 Spell Practice Extra Mode

th08 Spell Practice Last Word

th08 Spell Practice List Description

th08 Spell Practice Owner/Difficulty Line

th08 Spell Practice Highscore Title

th08 Spell Practice Comment

th08 Spell Practice Last Spell

Spell unlock conditions

ID Text
th08 Spell Condition Line 1 205

th08 Spell Condition Line 2 205

th08 Spell Condition Line 1 206

th08 Spell Condition Line 2 206 207 209

th08 Spell Condition Line 1 207

th08 Spell Condition Line 1 208

th08 Spell Condition Line 2 208 211 217 220

th08 Spell Condition Line 1 209

th08 Spell Condition Line 1 210

th08 Spell Condition Line 1 211

th08 Spell Condition Line 1 212

th08 Spell Condition Line 2 212

th08 Spell Condition Line 1 213

th08 Spell Condition Line 2 213 214 222

th08 Spell Condition Line 1 214

th08 Spell Condition Line 1 215

th08 Spell Condition Line 2 215

th08 Spell Condition Line 1 216

th08 Spell Condition Line 2 216

th08 Spell Condition Line 1 217

th08 Spell Condition Line 1 218

th08 Spell Condition Line 2 218

th08 Spell Condition Line 1 219

th08 Spell Condition Line 1 220

th08 Spell Condition Line 1 221

th08 Spell Condition Line 2 221

th08 Spell Condition Line 1 222

Icon th105.png Scarlet Weather Rhapsody

ID Text
th105_init_failed

th105_replay_return_to_select

th105_replay_return_to_title

th105_replay_saved

th105_replay_save

th105_replay_delete

th105_continue

th105_netplay_select_addr

th105_netplay_port

th105_netplay_enter_addr

th105_netplay_allow_spectating

th105_netplay_await

th105_netplay_no_spectating

th105_netplay_game_not_available

th105_netplay_connection_failed

th105_netplay_connecting

th105_netplay_connect_for_match

th105_netplay_confirm_address

th105_netplay_already_playing

th105_netplay_already_playing_spectate

th105_delete_failed

th105_delete_suceeded

th105_profile_save_changes

th105_profile_deck_too_big

th105_profile_creation_failed

th105_profile_created

th105_profile_copied

th105_profile_copy_failed

th105_profil_rename_failed

th105_profil_renamed

th105_profile_overwrite

th105_profile_will_copy

th105_profile_will_delete

th123_replay_create_folder_failed

th123_profile_create_folder_failed

Icon th143.png Impossible Spell Card, Icon th165.png Violet Detector, Icon th17.png Wily Beast and Weakest Creature, Icon th18.png Unconnected Marketeers

ID Text
th143 Trophy Format

th143 Trophy Get

th18 Ability Unlock

th18 Trophy Get

th18 card unobtained

th18 card unavailable

Display mode dialog

ID Text
th10 Dialog Prompt

Proszę wybrać tryb okienkowy

th10 Dialog Fullscreen

Pełny ekran

th16 Dialog Fullscreen

th10 Dialog Always ask

Pytaj przy każdym uruchomieniu

th11 Dialog Fullscreen 640

Pełny ekran (640x480)

th11 Dialog Window 640

Tryb okienkowy (640x480)

th11 Dialog Window 960

Tryb okienkowy (960x720)

th11 Dialog Window 1280

Tryb okienkowy (1280x960)

th11 Dialog Game Start

Start

th14 Dialog Prompt

Proszę wybrać rozdzielczość

th14 Dialog 640

640×480

th14 Dialog 960

960×720

th14 Dialog 1280

1280x960 (polecany)

th14 Dialog Fullscreen

Uruchom w trybie pełnoekranowym

th14 Dialog Always ask

Pytaj przy każdym uruchomieniu

th18 Dialog Borderless DOT

th18 Dialog Borderless

th18 Dialog Fullscreen 1280

th18 Dialog Fullscreen 960

th18 Dialog Fullscreen 640

th18 Dialog Window 2560

th18 Dialog Window 1920

th18 Dialog Window 1280

th18 Dialog Window 960

th18 Dialog Window 640


ID Text
th10 JP

Touhou Fuujinroku ~ Mountain of Faith

alcostg JP

Uwabami Breakers

th11 JP

Touhou Chireiden ~ Subterranean Animism

th12 JP

Touhou Seirensen ~ Undefined Fantastic Object

th125 JP

Double Spoiler

th128 JP

Yousei Daisensho ~ Fairy Wars

th13 JP

Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires

th14 JP

Touhou Kishinjou ~ Double Dealing Character

th143 JP

th15 JP

th16 JP

th165 JP

th17 JP

th18 JP

Custom Tool

Custom Tool Titles

ID Text
th06 config

Touhou Koumakyou - Konfiguracja

th07 config

th08 config

th09 config

th095 config

th10 config

alcostg config

th11 config

th12 config

th125 config

th128 config

th13 config

th14 config

th143 config

th15 config

th16 config

th165 config

th17 config

th18 config

Directions

ID Text
th06 up

Góra 

th06 down

Dół 

th06 left

Lewo 

th06 right

Prawo 

Custom Tool Options

ID Text
DirectInput fix

Używaj DirectInput

DirectInput fix, layout-dependent shot key

Używaj DirectInput (Klawisz strzału: %c)

th06 vertex

Wyłącz vertex buffer

th06 fog

Wyłącz mgłę

th06 16bit textures

16-bitowe tekstury

th06 Gouraud shading

Ogranicz cieniowanie Gourauda

th06 color composition

Wyłącz komponowanie kolorów tekstur

th06 rasterizer mode

Rozpocznij grę w trybie rasteryzatora referencyjnego

th06 clear buffer

Wyczyść dane back buffer'a podczas odświeżania

th06 minimum graphics

Wyświetl grafikę minimalną

th06 depth test

Wyłącz test głębi

th06 force frame

Wymuś 60 klatek

th06 DirectInput

th06 fullscreen

Pełny ekran

th06 windowed

Gra w oknie

th06 full rate

1/1 (domyślnie)

th06 half rate

1/2

th16 half rate

th06 third rate

1/3

th16 third rate

th06 32bits mode

32-bit

th06 16bits mode

16-bit

th06 accept

OK

th06 cancel

Anuluj

th06 screen mode

Rozmiar okna

th06 refresh rate

Pomijanie klatek

th16 refresh rate

th06 colors

Głębia koloru

th06 pad X axis

Pad: Oś X (1-1000)

th06 pad Y axis

Pad: Oś Y (1-1000)

th06 check pad

Testuj pad kierunkowy

th06 config saved caption

OK

th06 config saved text

Konfiguracja zapisana.

th07 16bits textures

Wymuś 16-bitowe tekstury

th07 DirectInput

th07 BGM memory

th07 draw screen

th07 VSync

Wyłącz synchronizację pionową

th07 fullscreen

Pełny ekran (zalecane)

th07 low effects

Niska

th07 medium effects

Średnia

th07 high effects

Wysoka (zalecane)

th07 32bits mode

32-bit (domyślne)

th07 effect quality

Jakość efektów

th08 fog

th08 color composition

th08 depth test

th08 rasterizer mode

th08 VSync

th09 full rate

th16 full rate

th09 1P controller

th09 2P controller

th09 gamepad 1

th09 gamepad 2

th09 all keyboard

th09 left side keyboard

th09 right side keyboard

th09 no save

th16 no save

th09 save

th16 save

th10 faith meter

th10 screen mode

th18 screen mode

th10 always ask

th10 slowshot

th16 slowshot

th11 input latency

th16 input latency

th11 stable input

th16 stable input

th11 normal input

th16 normal input

th11 automatic input

th16 automatic input

th11 fast input

th16 fast input

th11 input description

th16 input description

th11 always ask

th16 Dialog Always ask

th11 sensitivity description

th16 sensitivity description

th11 joypad sensitivity

th16 joypad sensitivity

th11 default

Przywróć wszystkie domyślne ustawienia

th16 default