Portal:Hu

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search


Recent changes

No changes during the given period matching these criteria.

Iránynyelvek

  • Érthetőség > Tükörfordítás: Próbáljunk meg inkább magyaros mondatokat használni, mintsem idegen mondatszerkezeteket magyarrá ácsolni. Ne túlozzuk az igekötők használatát.
  • Tulajdonnevek fordítása:
    • A személynevek esetén, az érthetőség és kereshetőség (és lustaság) kedvéért, ugyanazt a szórendet használom személynevekhez, mint a japán és ugyanazt az átírást, mint az angol. Ha lehet Rubit használni akkor a magyaros átírás szerepeljen a Rubival. Így aki új a játékokhoz könnyen rá tud keresni. Ennek listája megtalálható itt. (Ne felejtsd el a magyarra való fordítást kiválasztani.)
    • Használjuk az oldal alján lévő táblázatot. Helyszínneveknél teljes fordítás, kivéve az átírtaknál, ott marad ahogy van az angolban. Szintén, ha lehet Rubit használni a japán magyaros átírassa szerepeljen.
    • Egyéb tulajdonnevek esetén, mint például a fegyverek vagy bombák neveinél ügyeljünk arra, hogy Magyarban A Mindent Nagybetűvel Kezdünk Nem Helyes.
  • Amennyiben érdekel a fordítás, mindenképp csatlakozz a Touhou patch discordjához, és a szerény Magyar touhous discordhoz, hogy a segítségeket a lehető leghamarabb megkapd.
  • A Fordítás haladása táblázat nem automatikus, így ha kész vagy valamivel, frissítsd vagy értesíts.


Fordítás haladása

Játékok Th6 Th7 Th8 Th9 Th95 Th10 UB Th105 Th11 Th12 Th123 Th125 Th128 Th13 Th135 Th14 Th143 Th145 Th15 Th155 Th16 Th165 Th17 Th175 Th18 NSML MegaMari
Dialógus

T

T

T

U

U

S

-

U

S

U

U

S

T

U

U

T

U

U

S

S

S

U

U

U

S

- -
Végzések - - - - -

U

-

U

U

U

U

-

S

U

U

S

-

U

U

U

U

-

U

-

U

- -
Extra

T

T

T

- -

U

- -

S

U

- -

T

U

-

U

- -

U

-

U

-

U

-

U

- -
Győzedelmi idézetek - - -

S

- - -

U

- -

U

- - -

U

- -

U

-

U

- - - - - -
Varázs kártyák

T

T

U

U

U

S

U

U

U

U

U

U

U

U

U

T

U

U

U

U

U

U

U

U

U

- -
Zene

T

T

U

U

U

U

-

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

- -
Képek

S

S

S

S

U

S

U

U

S

U

U

U

S

U

U

S

U

U

U

U

S

U

U

U

U

U

U

Helyek szószerinti fordítása (Hagyjuk angolul, vagy romajival)

Angolban Magyarul Magyarázat
Shrine Maiden Szentélylány Nem papnő.
Hakurei Shrine / Moriya Shrine Hakurei szentély / Moriya szentély A szentély az közterület név, a Hakurei/Moriya pedig egyelemű tulajdonnév. (12. kiadás: 173 ,181)
Scarlet Devil Mansion Skarlát-Ördög kastély Ha azt vesszük, hogy a kastély az közterületnév, A Skarlát-Ördög pedig egy tulajdonnév egy közszói előtaggal. (12. kiadás: 176.a, 181)
Forest of Magic Mágia erdeje Az of angol szó jelölt birtoklás, így az erdeje az kisbetű lesz. (12. kiadás: 183)
Bamboo Forest of the Lost (az) Elveszettek bambuszerdeje Az of angol szó megint jelölt birtoklás, így a bambuszerdeje kisbetű, magyar földrajznévhez nem tartoznak a névelők így az kisbetű amennyiben kirakjuk, az elveszettek pedig nagybetűvé rakjuk, mert az kezdi a földrajzi nevet. (12. kiadás: 183)
Bhava-agra Mennyország Bhava-agra az a buddhista megfelelője a mennyországnak, de mivel mind kereszténységben és buddhizmusban itt élnek a mennyei lények, így nagy különbséget nem tesz.
Deep Road to Hell Mély út a Pokolba Mivel az egész a földrajzi tulajdonnév része, így mély nagybetű lesz, út az köznév így kicsi lesz, névelő mindig kicsi, Pokol pedig tulajdonnév.
Dream World Álomvilág Álomvilág egy összetett földrajzi egyelemű név lesz.
Former Capital / Former Hell Ófőváros / Ópokol A sima ó tag tökéletesen megfelelő a former jelentésének átadására, hiszen mi ezt használjuk.
Garden of the Sun (a) Nap kertje Tudod már a sémát: Az of szó birtoklás a the az a magyarban nem tartozik a földrajzi névhez. (12. kiadás: 183)
Genbu Ravine Genbu-szakadék A szakadék földrajzi köznév, így az egyelemű földrajzi tulajdonnévhez kötőjellel kapcsolódik. (12. kiadás: 175.b)
Great Hakurei Barrier Hakurei-nagyhatár Ha nagy Hakurei határnak fordítanánk, a nagy csak mindig is melléknév lenne és nem pedig a tulajdonnév része, így az.
Hall of Dreams' Great Mausoleum Álmok nagysírkövének csarnoka A csarnok of segítségével jelölt birtokos így kicsi lesz, a nagysírkő az álmok jelölt birtokos része így szintén kicsi lesz.
Human village Emberfalva Magyarban nagyon nem szokás kirakni nevekben a város, falu szót külön, de viszont hozzá lehet csatolni. A falva pedig még magyarosabb. (-i formában emberfalvi lesz!) (12.kiadás: 174.b és c)
Lunar Capital / Lunatic Kingdom Holdváros / Holdbéli Királyság Igaz, hogy főváros, de mi ezt magyarban nem jelöljük. Valójában, ha a japán nevet tükörfordítanánk "(a) Hold városa"-t kapnánk.
Myouren Temple Myouren templom A logika ugyanazt a sémát folytatja, mint a Hakurei szentély.
Myouren Temple Cementary Myouren templomi temető A templom egy -i toldalékot kap a temető mivel köznév kicsi.
Mysterious Cherry Blossom Path Rejtélyes cseresznyevirág ösvény Mivel a cseresznye virág se nem tulajdonnév, se nem földrajzi közné így kicsi.
Netherworld Alvilág Netherworld -> Underworld -> Alvilág
Nuclear Furnace Nukleáris kemence A kemence az egy közszó, így kisbetű lesz.
Outside World Külvilág Egyszerű és nagyszerű fordítás.
Palace of the Earth Spirits (a) Földszellemek palotája A két főnévből álló – jelöletlen birtokos jelzői vagy jelentéssűrítő – alárendelő összetételeket egybeírjuk, így földszellemek lesz. A többi a szokásos.
Phantom Meadow / Sanzu River / Youkai Mountain / Misty Lake / Nameless Hill / The Untrodden Valley Fantom-rét / Sanzu-folyó / Youkai-hegy / Ködös-tó / Névtelen-domb / (a) Járatlan-völgy 12. kiadás 175: Ha egy földrajzi név egy földrajzi köznévből és egy eléje járuló (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszóból vagy tulajdonnévből áll, a nagybetűvel kezdett előtaghoz kötőjellel kapcsoljuk a kisbetűvel kezdett utótagot.
Remains of Blazing Hell Lángolópokol maradékai A „Lángoló” valamilyen rendeltetésre vonatkozik, a pokol nem vagy nem pusztán pillanatnyi cselekvést, tevékenységet végez, illetve folyamatot átél, elszenved, így a kifejezést egybe kell írni. A maradékai meg jelölt birtokos szerkezet földrajzi névként.
Road of Lingering Snow Hófoltok útja Itt a lingering snow az olyan hót takarja ami maradt hó olvadása után.
Road of Reconsedaration Megfontolás útja Ez egy picit szójáték is, de nem veszítődik el a fordításban.
Sea of Tranquility / Skies of Gensokyo / Waterfall of Nine Heavens Nyugalom tengere / Gensokyo égboltja / Kilenc Mennyország vízesése 12.kiadás 183: Különírt szavakból álló jelölt tárgyas, jelölt határozós, jelölt birtokos jelzős, valamint névutós szerkezetek is szolgálhatnak földrajzi névként. Az ilyen alakulatokban a különírást megtartjuk, de a szerkezetek első tagját nagybetűvel kezdjük.
Shining Needle Castle Csillogó tűvár Az angolban needle jelenthet obeliszk alakút is, és mivel a vár egy obeliszk alakú, így értelmes azt a kettőt egyberakni, alkotva tűvárat ami csillog. Bár ebben az esetben a csillogó is inkább a földrajzi név részeként is fel lehet fogni, így nem csak sima melléknév lesz.
Spring Path Tavasz ösvény Ösvény az utcanévi utótagok listájában van, így kötőjel nélkül kapcsolandó.
Wind God's Lake Szélisten tava Mivel sem a szél, sem az isten tulajdonnév önmagában, így egybe írandó. Mivel a tó az a Szélisten tulajdonában van így jejölt birtokos szabály érvényesül (12. kiadás: 183).
The Great Youkai Forest (a) Youkai-erdősség Great Forest = nagy erdő -> erdősség, és mivel utána a 175-ös szabály.