Portal:Sk

From Touhou Patch Center
Jump to navigation Jump to search

Recent changes

No changes during the given period match these criteria.

Vitajte na slovenskom portáli

Síce je náš tím malý, ale aj tak dôležitý. Hlavne pre tých ktorý chcú aby Touhou komunita rástla a žila aj v slovenčine.
Portál založil Elam.

Základné myšlienky

  • Spolupracujeme s našimi českými kolegami a preto by bolo lepšie keby sme sa sústredili na prekladanie hier, ktoré nemajú ani český preklad.
  • Riadime sa jednotnými prekladmi pojmov a názvov. (neskôr ich spíšem. pravdepodobne po dokončení prekladu Th13)

Preklady hier

  • Icon th13.pngTouhou 13 ~ Ten Desires - Elam: Začal som ju prekladať lebo to je jedna z mojich najobľúbenejších hier a aktuálne neexistuje a ani neprebieha preklad tejto hry do češtiny. Ďalšie poznámky ku mojim prekladom sa nachádzajú na mojej používateľskej stránke.

Jednotlivé preklady a problematika prekladania

  • Romanizácia - Prepis

Použitie neslovenského prepisu (japonských slov) v slovenských textoch je vhodné iba v prípade slov,
ktoré si zachovávajú cudzí a citátový charakter, resp. predstavujú obchodnú značku používanú na celom svete
(napr. auto zn. Toyota, koncern Mitsubishi).
- Pravidlá slovenského pravopisu. 3., s.49 (Bratislava, 2000)

Vo väčšine prekladov plánujem používať Hepburnov prepis japončiny namiesto slovenského riadneho prepisu. Je tomu tak pretože postavy, miesta, deje atď. zo sveta Touhou sú známe už vo väčšine sveta práve pod ich už prepísanými menami. Slovenská Touhou komunita by izoláciou od väčšiny viedla ku malej miere odkazovania na cudzojazyčné (a aj pôvodné) zdroje. Takže by sa dalo povedať že si zachovávajú svoj citátový charakter aký spomínajú Pravidlá slovenského pravopisu.
Hepburnov prepis preferujem osobne nad Nihon-Shiki (ktorý používa sám ZUN) lebo sa líši v maličkostiach ktoré nemenia samotný tvar slova a dopomáhajú ku správnejšej výslovnosti, ktorá je evidentná aj slovenskému čitateľovi.
V menách postáv by som ho ale osobne neodporúčal.
príklady:
Gensoukyou (Nihon-Shiki) -> Gensōkyō (Hepburn)
Youkai (Nihon-Shiki) -> Yōkai (Hepburn)

  • Postavy a ich reč

-Mononobe no Futo - hovorí upravenou formou Bernolákovej slovenčiny. Viac informácií na stránke Elam