Portal:Sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search


Recent changes

23 November 2022

N   13:53Th175/Yuuma's Endings/sv ‎(39 changes; hist; +3,457) ‎    ‎[Carlioo‎×39]
N   13:07Th175/Yuuma's Scenario/sv ‎(278 changes; hist; +21,827) ‎    ‎[Carlioo‎×278]

12 November 2022

 N   19:37MediaWiki:Tsukumo Sisters/sv ‎(diff; hist; +16) ‎    ‎CarliooShow user links (Created page with "Tsukumosystrarna")
 N   19:36MediaWiki:Prismriver Sisters/sv ‎(diff; hist; +19) ‎    ‎CarliooShow user links (Created page with "Prismriversystrarna")
 N   19:36MediaWiki:Yorigami Sisters/sv ‎(diff; hist; +17) ‎    ‎CarliooShow user links (Created page with "Yorigamisystrarna")

29 September 2022

     20:38Th18/Sakuya's Scenario/sv ‎(diff; hist; -4) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎

28 September 2022

     15:09Th08/Boundary Team's Scenario/sv ‎(diff; hist; +2) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
     15:09Th08/Scarlet Team's Scenario/sv ‎(diff; hist; +2) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
     15:09Th08/Ghost Team's Scenario/sv ‎(diff; hist; +2) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
    15:09Th08/Magic Team's Scenario/sv ‎(2 changes; hist; +2) ‎    ‎[Carlioo‎×2]

24 September 2022

    19:29Th185/Market comments/sv ‎(5 changes; hist; -10) ‎    ‎[Carlioo‎×5]

22 September 2022

    16:00Th10/Reimu's Extra/sv ‎(2 changes; hist; +5) ‎    ‎[Carlioo‎×2]
     15:57Th10/Marisa's Extra/sv ‎(diff; hist; +4) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎

19 September 2022

    22:45Th185/Abilities/sv ‎(166 changes; hist; +24,140) ‎    ‎[Carlioo‎×166]

Översättningar till svenska! Vill du lägga till eller ändra något, känn dig välkommen!

Översättningar

Icon th06.png TH06 Embodiment of Scarlet Devil

 • Alla scenarion, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta. Avslut kommer.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th07.png TH07 Perfect Cherry Blossom

 • Alla scenarion, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th08.png TH08 Imperishable Night

 • Alla scenarion, trollkort, trollkortens kommentarer, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th09.png TH09 Phantasmagoria of Flower View

 • Alla scenarion, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th095.png TH095 Shoot the Bullet

 • Alla trollkort, uppdragskommentarer, hjälpmeddelanden, musiknamn och musikkommentarer har blivit översätta
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th10.png TH10 Mountain of Faith

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th105.png TH105 Scarlet Weather Rhapsody

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, och musiknamn har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th11.png TH11 Subterranean Animism

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th12.png TH12 Undefined Fantastic Object

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th123.png TH123 Touhou Hisoutensoku

 • Alla scenaron, avslut, trollkort, vinstcitat och musiknamn har översätts.

Icon th128.png TH128 Fairy Wars

Icon th13.png TH13 Ten Desires

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th14.png TH14 Double Dealing Character

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th143.png TH143 Impossible Spell Card

 • Dialogen, dagbeskrivningarna, tipsen, trollkorten, troféer, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th145.png TH145 Urban Legend in Limbo

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, och musiknamn har blivit översatta.

Icon th15.png TH15 Legacy of Lunatic Kingdom

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th155.png TH155 Antinomy of Common Flowers

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, och musiknamn har blivit översatta.

Icon th16.png TH16 Hidden Star in Four Seasons

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th165.png TH165 Violet Detector

 • Alla trollkort, dialoger, drömkommentarer, troféer, musiknamn och musikkommentarer har blivit översätta

Icon th17.png TH17 Wily Beast and Weakest Creature

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, troféer, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.

Icon th175.png TH175 Touhou Gouyoku Ibun

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, och musiknamn har blivit översatta.

Icon th18.png TH18 Unconnected Marketeers

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, troféer, förmågekort och musiknamn har blivit översatta.