Portal:Sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search


Recent changes

20 June 2020

     13:58Th105/Spell cards/sv ‎(diff; hist; +5) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
     13:56Th08/Spell cards/sv ‎(diff; hist; +5) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
    13:40Th145/Spell cards/sv ‎(2 changes; hist; 0) ‎    ‎[Carlioo‎×2]
    12:16Th105/Tenshi's Endings/sv ‎(3 changes; hist; -15) ‎    ‎[Carlioo‎×3]
     12:14Th105/Yukari's Scenario/sv ‎(diff; hist; -1) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
    11:30Th123/Spell cards/sv ‎(6 changes; hist; -24) ‎    ‎[Carlioo‎×6]
    11:28Th123/Meiling's Endings/sv ‎(2 changes; hist; +5) ‎    ‎[Carlioo‎×2]
     11:26Th123/Meiling's Scenario/sv ‎(diff; hist; -4) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎

17 June 2020

    12:09Th17/Marisa B's Scenario/sv ‎(11 changes; hist; +15) ‎    ‎[Carlioo‎×11]
     12:08Th17/Marisa C's Scenario/sv ‎(diff; hist; +1) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
    12:05Th17/Reimu B's Scenario/sv ‎(2 changes; hist; 0) ‎    ‎[Carlioo‎×2]

16 June 2020

    19:27Th17/Reimu C's Scenario/sv ‎(6 changes; hist; +1) ‎    ‎[Carlioo‎×3; Meruxxin‎×3]
    19:19Th17/Reimu's Endings/sv ‎(4 changes; hist; +7) ‎    ‎[Meruxxin‎×4]

15 June 2020

    22:24Th17/Youmu's Endings/sv ‎(2 changes; hist; +14) ‎    ‎[Carlioo‎×2]
    22:24Th17/Marisa's Endings/sv ‎(2 changes; hist; +14) ‎    ‎[Carlioo‎×2]
    22:23Th17/Reimu's Endings/sv ‎(5 changes; hist; +10) ‎    ‎[Carlioo‎×2; Meruxxin‎×3]
    22:18Th17/Marisa A's Scenario/sv ‎(4 changes; hist; +1) ‎    ‎[Carlioo; Meruxxin‎×3]
    20:21Th17/Youmu A's Scenario/sv ‎(3 changes; hist; +5) ‎    ‎[Meruxxin‎×3]
    06:15Th06/Reimu's Endings/sv ‎(25 changes; hist; +24) ‎    ‎[Carlioo‎×25]
    05:51Th06/Marisa's Endings/sv ‎(12 changes; hist; -44) ‎    ‎[Carlioo‎×12]

14 June 2020

    22:28Th13/Spell cards/sv ‎(3 changes; hist; -3) ‎    ‎[Carlioo‎×3]
    22:25Th13/Youmu's Extra/sv ‎(8 changes; hist; +1) ‎    ‎[Carlioo‎×8]
    22:22Th13/Sanae's Extra/sv ‎(7 changes; hist; +8) ‎    ‎[Carlioo‎×7]
    22:17Th13/Marisa's Extra/sv ‎(10 changes; hist; 0) ‎    ‎[Carlioo‎×10]
    22:11Th13/Reimu's Extra/sv ‎(10 changes; hist; +13) ‎    ‎[Carlioo‎×10]

11 June 2020

     15:34tdb:th15 14/sv ‎(diff; hist; 0) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
     15:31tdb:th145 04/sv ‎(diff; hist; +2) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
    14:44Th17/Music/sv ‎(42 changes; hist; +4,939) ‎    ‎[Meruxxin‎×42]
N   14:16Th128/Music/sv ‎(16 changes; hist; +3,281) ‎    ‎[Meruxxin‎×16]
N   12:10Th165/Music/sv ‎(18 changes; hist; +1,800) ‎    ‎[Meruxxin‎×18]

8 May 2020

N   09:00Th07/Sakuya's Endings/sv ‎(86 changes; hist; +7,020) ‎    ‎[Carlioo‎×86]
N   08:45Th07/Marisa's Endings/sv ‎(74 changes; hist; +6,915) ‎    ‎[Carlioo‎×74]

24 April 2020

N   11:11Th07/Reimu's Endings/sv ‎(74 changes; hist; +6,785) ‎    ‎[Carlioo‎×74]
    08:29Th07/Sakuya's Scenario/sv ‎(5 changes; hist; +9) ‎    ‎[Carlioo‎×5]
    08:26Th07/Marisa's Scenario/sv ‎(4 changes; hist; +6) ‎    ‎[Carlioo‎×4]
    08:24Th07/Reimu's Scenario/sv ‎(3 changes; hist; +6) ‎    ‎[Carlioo‎×3]

23 April 2020

    15:11Th06/Marisa's Endings/sv ‎(44 changes; hist; +2,642) ‎    ‎[Carlioo‎×44]

Översättningar till svenska! Vill du lägga till eller ändra något, känn dig välkommen!

Översättningar

Icon th06.png TH06 Embodiment of Scarlet Devil

 • Alla scenarion, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta. Avslut kommer.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th07.png TH07 Perfect Cherry Blossom

 • Alla scenarion, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th08.png TH08 Imperishable Night

 • Alla scenarion, trollkort, trollkortens kommentarer, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th09.png TH09 Phantasmagoria of Flower View

 • Alla scenarion, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th095.png TH095 Shoot the Bullet

 • Alla trollkort, uppdragskommentarer, hjälpmeddelanden, musiknamn och musikkommentarer har blivit översätta
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th10.png TH10 Mountain of Faith

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th105.png TH105 Scarlet Weather Rhapsody

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, och musiknamn har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th11.png TH11 Subterranean Animism

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th12.png TH12 Undefined Fantastic Object

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th123.png TH123 Touhou Hisoutensoku

 • Alla scenaron, avslut, trollkort, vinstcitat och musiknamn har översätts.

Icon th128.png TH128 Fairy Wars

Icon th13.png TH13 Ten Desires

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th14.png TH14 Double Dealing Character

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th143.png TH143 Impossible Spell Card

 • Dialogen, dagbeskrivningarna, tipsen, trollkorten, troféer, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th145.png TH145 Urban Legend in Limbo

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, och musiknamn har blivit översatta.

Icon th15.png TH15 Legacy of Lunatic Kingdom

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th16.png TH16 Hidden Star in Four Seasons

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th165.png TH165 Violet Detector

 • Alla trollkort, dialoger, drömkommentarer, troféer, musiknamn och musikkommentarer har blivit översätta

Icon th17.png TH17 Wily Beast and Weakest Creature

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, troféer, musiknamn och musikkommentarer har blivit översatta.