Portal:Sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search


Recent changes

16 September 2018

    17:39Th11/Marisa and Alice's Scenario/sv ‎(5 changes; hist; +8) ‎    ‎[Carlioo‎×5]

15 September 2018

     17:44tdb:th12 05/sv ‎(diff; hist; +10) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎

14 September 2018

N   08:58Th10/Spell cards/sv ‎(78 changes; hist; +6,449) ‎    ‎[Carlioo‎×78]

13 September 2018

     09:58tdb:th main/sv ‎(diff; hist; -7) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
    07:13Th12/Reimu A's Scenario/sv ‎(4 changes; hist; +4) ‎    ‎[Carlioo‎×4]
    06:59Th16/Reimu's Extra/sv ‎(8 changes; hist; +8) ‎    ‎[Carlioo‎×8]

12 September 2018

     16:57Th11/Reimu and Yukari's Extra/sv ‎(diff; hist; +2) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
     16:56Th11/Reimu and Suika's Extra/sv ‎(diff; hist; +2) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
     16:54Th11/Marisa and Patchouli's Extra/sv ‎(diff; hist; -7) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
     16:45Th11/Marisa and Alice's Extra/sv ‎(diff; hist; +9) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
    07:07Th13/Reimu's Scenario/sv ‎(3 changes; hist; +9) ‎    ‎[Carlioo‎×3]

11 September 2018

N   20:54Th11/Marisa and Patchouli's Extra/sv ‎(89 changes; hist; +8,278) ‎    ‎[Carlioo‎×89]
N   20:54Th11/Marisa and Alice's Extra/sv ‎(88 changes; hist; +7,923) ‎    ‎[Carlioo‎×88]
N   20:53Th11/Reimu and Aya's Extra/sv ‎(83 changes; hist; +7,702) ‎    ‎[Carlioo‎×83]
    20:52Th11/Reimu and Suika's Extra/sv ‎(51 changes; hist; +2,784) ‎    ‎[Carlioo‎×51]
     20:51Th11/Reimu and Yukari's Extra/sv ‎(diff; hist; 0) ‎    ‎CarliooShow user links ‎ ‎
N   20:51Th11/Marisa and Nitori's Extra/sv ‎(84 changes; hist; +7,436) ‎    ‎[Carlioo‎×84]

En något amatörisk översättning till svenska. Mest något jag gör på sidan av, så känn dig välkommen att ändra något om du vill få det att låta mer naturligt.

Översättningar

Icon th06.png TH06 Embodiment of Scarlet Devil

 • Alla scenarion, trollkort och musiknamn har blivit översatta.
 • Avslut kan inte översättas. (Inte via thpatch i alla fall.)
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th11.png TH11 Subterranean Animism

 • Alla scenarion, avslut, trollkort och musiknamn har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th12.png TH12 Undefined Fantastic Object

 • Alla scenarion, avslut, trollkort och musiknamn har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th13.png TH13 Ten Desires

 • Alla scenarion, avslut, trollkort och musiknamn har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th14.png TH14 Double Dealing Character

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musiktexter har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th15.png TH15 Legacy of Lunatic Kingdom

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musiktexter har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?

Icon th16.png TH16 Hidden Star in Four Seasons

 • Alla scenarion, avslut, trollkort, musiknamn och musiktexter har blivit översatta.
 • Bilder kan behöva översättas, omake.txt kanske också ska översättas?