Portal:Vi

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
THPCVN Banner.png
Hoshiguma Yuugi, ảnh vẽ bởi Anna và đã được tác giả cấp quyền sử dụng.


Recent changes

10 August 2020

     03:45Th145/Kasen's Scenario/vi ‎(diff; hist; +1) ‎    ‎Another OniShow user links ‎ ‎

15 June 2020

     07:43Th08/Boundary Team's Endings/vi ‎(diff; hist; -50) ‎    ‎Another OniShow user links (Blanked the page)

14 June 2020

    10:16Th08/Magic Team's Endings/vi ‎(3 changes; hist; +255) ‎    ‎[Lunatic‎×3]

13 June 2020

    08:42Th07/Spell cards/vi ‎(2 changes; hist; -14) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×2]

12 June 2020

    02:50Th07/Reimu's Scenario/vi ‎(2 changes; hist; +2) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×2]

11 June 2020

    12:10Th125/Images/vi ‎(40 changes; hist; +1,149) ‎    ‎[Another Oni‎×40]
    08:28Th07/Spell cards/vi ‎(6 changes; hist; -34) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×6]

10 June 2020

    19:02Th07/Spell cards/vi ‎(4 changes; hist; -20) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×4]
    18:33Th07/Music/vi ‎(17 changes; hist; +66) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×17]

9 June 2020

    13:29Th08/Magic Team's Endings/vi ‎(9 changes; hist; +320) ‎    ‎[Lunatic‎×9]
    13:11Th08/Boundary Team's Endings/vi ‎(2 changes; hist; -222) ‎    ‎[Lunatic‎×2]

8 June 2020

N   07:35Th08/Magic Team's Endings/vi ‎(2 changes; hist; +2,790) ‎    ‎[Luvies‎×2]
    07:31Th08/Boundary Team's Endings/vi ‎(33 changes; hist; +1,750) ‎    ‎[Luvies‎×33]

7 June 2020

    09:44Th08/Boundary Team's Endings/vi ‎(52 changes; hist; +3,307) ‎    ‎[Luvies‎×52]

6 June 2020

    16:15Th125/Images/vi ‎(2 changes; hist; +239) ‎    ‎[Phong23‎×2]
    03:13Th07/Music/vi ‎(91 changes; hist; +190) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×91]
    00:44Th07/Spell cards/vi ‎(12 changes; hist; +1) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×12]
     00:01Th07/Reimu's Endings/vi ‎(diff; hist; -1) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎

5 June 2020

    23:59Th07/Reimu's Endings/vi ‎(45 changes; hist; +41) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×45]
    23:03Th07/Reimu's Extra and Phantasm/vi ‎(81 changes; hist; +187) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×81]
    14:10Th07/Reimu's Scenario/vi ‎(29 changes; hist; +36) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×29]
    12:42tdb:th07 09/vi ‎(2 changes; hist; +6) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×2]
    03:56Th07/Spell cards/vi ‎(15 changes; hist; +6) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×15]
    02:23Th07/Music/vi ‎(9 changes; hist; +5) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×9]
     01:27tdb:mcd 02 01/vi ‎(diff; hist; +2) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     01:09tdb:th04 06/vi ‎(diff; hist; -12) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     00:37tdb:th04 21/vi ‎(diff; hist; -12) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     00:32tdb:th03 08/vi ‎(diff; hist; -3) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     00:28tdb:th03 24/vi ‎(diff; hist; +1) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     00:26tdb:th04 10/vi ‎(diff; hist; +1) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     00:16tdb:th04 11/vi ‎(diff; hist; -1) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     00:03tdb:th07 07/vi ‎(diff; hist; +8) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎

4 June 2020

     23:50tdb:th07 08/vi ‎(diff; hist; +5) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     23:46tdb:th07 20/vi ‎(diff; hist; +3) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     23:46tdb:th07 17/vi ‎(diff; hist; -8) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     23:45tdb:th07 16/vi ‎(diff; hist; -3) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     23:44tdb:th07 07/vi ‎(diff; hist; -17) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     23:43tdb:th07 13/vi ‎(diff; hist; -5) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎
     23:43tdb:th07 12/vi ‎(diff; hist; +4) ‎    ‎Minoyoneda AkiwaraShow user links ‎ ‎

3 June 2020

    21:17Th07/Reimu's Scenario/vi ‎(17 changes; hist; +20) ‎    ‎[Minoyoneda Akiwara‎×17]
N   13:49Marilega/Nut and Csv strings/vi ‎(7 changes; hist; +325) ‎    ‎[Phong23‎×7]


Sơ lược

Đây là cổng dịch thuật mở cho Toàn bộ fan Touhou Việt Nam. Nếu bạn muốn đóng góp, xây dựng cộng đồng Touhou Việt Nam lớn mạnh, của cộng đồng, do cộng đồng, vì cộng đồng, hãy tự nhiên đóng góp.

Chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến, và đón nhận mọi thay đổi. Tuy nhiên, mọi hành động phá hoại đều bị nghiêm cấm, và nếu cần thiết chúng tôi có thể đưa ra chế tài xử phạt để đảm bảo một môi trường trong sạch. Nếu bạn có ý kiên, thắc mắc, trao đổi, hãy gửi bình luận vào trang thảo luận. Chúng tôi sẽ trả lời chân thành và nhanh nhất có thể. Mặt khác, để tránh trùng lặp các dự án dịch của những cá nhân khác, xin hãy qua trang thảo luận đặt chỗ trước, chúng tôi luôn cập nhật công lao và thành quả của mọi người trên đây.

Danh sách những thành viên đóng góp

Tải bản patch standalone

10/05/2020: Chú ý: Do việc tái cấu trúc THCRAP, các bản standalone không còn sử dụng được. Xin hãy dùng thcrap để cài bản Việt hoá.

Mình được phép sử dụng bản patch standalone của bên tiếng Anh và chỉnh sửa thành patch standalone tiếng Việt. Nếu các bạn có nhu cầu chơi Touhou bản Việt hóa nhưng thcrap_configure.exe quá phức tạp hoặc gặp trục trặc với bạn, bạn có thể sửa dụng những bản patch này.

Cách sử dụng:
1/ Tải về.
2/ Giải nén trong thư mục game tương ứng.
3/ Chạy file thXXvi (với XX là phần game tương ứng).

Tổng hợp các patch standalone hiện tại (đã cập nhật)

Điều lệ

  • Để tránh trùng lặp các dự án dịch của những cá nhân khác, xin hãy qua thảo luận đặt chỗ trước, chúng tôi luôn cập nhật công lao và thành quả của mọi người trên đây. Các bạn có thể cùng nhau dịch một mảng nhỏ, nhưng hãy nhớ thông báo cho mình trước.
  • Trong bản dịch, xin hãy sử dụng thứ tự tên phương Đông (họ trước, tên sau) cho các nhân vật Nhật Bản. VD: Hakurei Reimu, Kirisame Marisa,...
  • Không viết tắt dưới mọi hình thức.
  • Không dùng danh xưng nhân vật theo hướng fandom.
  • Mọi hành vi phá hoại là bị nghiêm cấm, và bất kỳ ai cố tình phá hoại bản dịch sẽ bị khóa tài khoản.

Thông báo

  • Các bản dịch của Waya, chúng tôi đã được họ cho phép mang về chỉnh sửa. Vì thế, các bạn có quyền đem về chỉnh sửa và đăng lên Touhou Patch Centre thoải mái. Phần ghi danh sẽ ghi danh cả người dịch bản gốc (ở đây là Waya) và người chỉnh sửa.
  • Theo thông tin từ Touhou Patch Centre, hiện tại Touhou 6 chưa thể patch ngôn ngữ vào do các vấn đề kỹ thuật. Vì thế, chúng ta phải chờ đến khi những admin chính hoàn thành. Tuy vậy, các bạn vẫn có thể dịch trước. Bản dịch sẽ được lưu trữ cho tương lai.
  • Hiện tại, các kết thúc (ending) của các game từ Touhou 10 (tức 6, 7, 8 và 9) trở về trước chưa được hỗ trợ.

Một số lỗi và cách khắc phục

  • Nếu bị như ảnh này, vào task manager dừng process của game. Nguyên nhân xảy ra có thể do zombie process (tức vẫn game chạy nền dù đã thoát game). Thường gặp với Touhou 14.5.
  • Không có game.js, sửa bằng cách chạy lại thcrap_configure.exe. Nếu không được, tải lại thpatch từ trang chủ của Touhou Patch Centre. Một trường hợp gây nên thiếu game.js là do thiếu msvcp120.dll. Kiểm tra thư mục chứa thpatch, nếu không có thì tải về.

Tiến độ

Không tồn tại Chưa hỗ trợ Chưa thực hiện Đang hoàn thành Đã hoàn thành
Game Chính truyện Ngoại truyện (extra) Nhạc Spell card Hình ảnh Kết thúc Lưu ý
Icon th06.png TH06 Đông Phương Hồng Ma Hương
Icon th07.png TH07 Đông Phương Yêu Yêu Mộng
Icon th075.png TH07.5 Đông Phương Tuỵ Mộng Tưởng Chưa hỗ trợ
Icon th08.png TH08 Đông Phương Vĩnh Dạ Sao
Icon th09.png TH09 Đông Phương Hoa Ánh Trủng
Icon th095.png Th09.5 Đông Phương Văn Hoa Thiếp
Icon th10.png TH10 Đông Phương Phong Thần Lục
Icon th105.png TH10.5 Đông Phương Phi Tưởng Thiên Chưa hỗ trợ 100%
Icon th11.png TH11 Đông Phương Địa Linh Điện
Icon th12.png TH12 Đông Phương Tinh Liên Thuyền
Icon th123.png TH12.3 Đông Phương Phi Tưởng Thiên Tắc Chưa hỗ trợ 100%
Icon th125.png TH12.5 Tin vịt nhân đôi
Icon th128.png TH12.8 Yêu Tinh Đại Chiến Tranh
Icon th13.png TH13 Đông Phương Thần Linh Miếu
Icon th135.png TH13.5 Đông Phương Tâm Ỷ Lâu Chưa hỗ trợ 100%
Icon th14.png TH14 Đông Phương Huy Châm Thành
Icon th143.png TH14.3 Đạn Mạc Thiên Tà Quỷ
Icon th145.png TH14.5 Đông Phương Thâm Bí Lục
Icon th15.png TH15 Đông Phương Cám Châu Truyền
Icon th155.png TH15.5 Đông Phương Bằng Y Hoa Chưa hỗ trợ 100%
Icon th16.png TH16 Đông Phương Thiên Không Chương
Icon th165.png TH16.5 Bí Phong Ác Mộng Nhật Kí
Icon th17.png TH17 Đông Phương Quỷ Hình Thú
Icon th175.png TH17.5 Đông Phương Cương Dục Dị Vấn Chưa hỗ trợ