Portal:Vi-lol

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search


Recent changes

14 February 2017

 N   14:16Th128/Images/vi-lol ‎(diff; hist; +4,222) ‎    ‎Another OniShow user links (Created page with "Th128/Image/vi-lol/#cóvấnđềgìkhông")

27 January 2017

    00:27Th07/Spell cards/vi-lol ‎(7 changes; hist; +20) ‎    ‎[Another Oni‎×7]

24 January 2017

    13:21Th11/Marisa and Nitori's Scenario/vi-lol ‎(23 changes; hist; +1,031) ‎    ‎[Tankihou‎×23]

2 January 2017

N   11:56Th11/Marisa and Nitori's Scenario/vi-lol ‎(3 changes; hist; +10,642) ‎    ‎[Tankihou‎×3]

10 December 2016

    07:41Th07/Spell cards/vi-lol ‎(21 changes; hist; +727) ‎    ‎[Another Oni‎×21]
    07:29Th07/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(88 changes; hist; -119) ‎    ‎[Another Oni‎×88]

9 December 2016

N   20:18Th07/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(232 changes; hist; +22,563) ‎    ‎[Lunasadiep‎×232]
N   17:33Th07/Spell cards/vi-lol ‎(15 changes; hist; +7,420) ‎    ‎[Another Oni‎×15]

8 December 2016

N   10:04Th15/Spell cards/vi-lol ‎(9 changes; hist; +3,185) ‎    ‎[Another Oni‎×9]
    10:02Th15/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(33 changes; hist; -209) ‎    ‎[Another Oni‎×33]

7 December 2016

    18:08Th15/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(54 changes; hist; +3,493) ‎    ‎[Lunasadiep‎×54]

6 December 2016

    23:47Th15/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(14 changes; hist; +454) ‎    ‎[Another Oni‎×14]

Luật lệ

Luật là đéo có luật nào cả, OK?

Cơ mà đây không phải nơi cho lái lụa chính trị, thằng nào vào lái ăn ban.

Còn lại thì thoải mái đê =))))

Đoạn phim ngắn