Portal:Vi-lol

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search


Recent changes

9 May 2020

    14:00Th06/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(13 changes; hist; +363) ‎    ‎[Phong23‎×13]

28 April 2020

N   19:27Th06/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(11 changes; hist; +8,064) ‎    ‎[Phong23‎×11]

3 April 2020

    13:02Th13/Marisa's Scenario/vi-lol ‎(66 changes; hist; -739) ‎    ‎[Lalaland‎×66]

2 April 2020

    04:18Th13/Marisa's Scenario/vi-lol ‎(8 changes; hist; +40) ‎    ‎[Lalaland‎×8]

31 March 2020

    13:26Th13/Marisa's Scenario/vi-lol ‎(25 changes; hist; -255) ‎    ‎[Lalaland‎×25]

30 March 2020

N   18:53Th13/Marisa's Scenario/vi-lol ‎(200 changes; hist; +11,976) ‎    ‎[Lalaland‎×200]

Luật lệ

Luật là đéo có luật nào cả, OK?

Cơ mà đây không phải nơi cho lái lụa chính trị, thằng nào vào lái ăn ban.

Còn lại thì thoải mái đê =))))

Đoạn phim ngắn

Đít-cờ-lêm-mờ

KirahakiTDN: Hầu hết đống ảnh tui tải lên là chôm của bên "Tiểng Việt không troll", ai không thích thì cứ việc dịch cho nó bá hơn =))