Portal:Vi-lol

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search


Recent changes

24 June 2020

     03:13Th07/Spell cards/vi-lol ‎(diff; hist; +30) ‎    ‎YurinielShow user links (Created page with "Đệ "Hồ Ly Anh Túc - Lan"")

20 June 2020

     18:06Th07/Reimu's Extra and Phantasm/vi-lol ‎(diff; hist; +1) ‎    ‎YurinielShow user links ‎ ‎

14 June 2020

    12:05Th07/Marisa's Scenario/vi-lol ‎(25 changes; hist; +939) ‎    ‎[Yuriniel‎×25]
N   11:51Th07/Reimu's Extra and Phantasm/vi-lol ‎(41 changes; hist; +7,113) ‎    ‎[Yuriniel‎×41]

9 May 2020

    14:00Th06/Reimu's Scenario/vi-lol ‎(13 changes; hist; +363) ‎    ‎[Phong23‎×13]

Luật lệ

Luật là đéo có luật nào cả, OK?

Cơ mà đây không phải nơi cho lái lụa chính trị, thằng nào vào lái ăn ban.

Còn lại thì thoải mái đê =))))

Đoạn phim ngắn

Đít-cờ-lêm-mờ

KirahakiTDN: Hầu hết đống ảnh tui tải lên là chôm của bên "Tiểng Việt không troll", ai không thích thì cứ việc dịch cho nó bá hơn =))