Portal:Vi/Contributor

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

GensokyoVN

 • Another Oni
  • Th17/Reimu+Sói (đã hoàn thành)
  • Th17/Reimu+Sói Ending (đã hoàn thành)
  • Th17/Reimu+Sói Extra (đã hoàn thành)
  • Th17/Reimu Bad Ending
  • Th17/Reimu+Đại Bàng (đã hoàn thành)
  • Th17/Reimu+Đại Bàng Ending (đã hoàn thành)
  • Th17/Reimu+Đại Bàng Extra (đã hoàn thành)
  • Th17/Marisa+Đại Bàng (đã hoàn thành)
  • Th17/Marisa+Đại Bàng Ending (đã hoàn thành)
  • Th17/Marisa+Đại Bàng Extra (đã hoàn thành)
  • Th17/Marisa Bad Ending
  • Th17/Youmu Bad Ending
  • Th17/Trophy (đã hoàn thành)
  • Th17/Music (đã hoàn thành)
  • Th17/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th17/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Music (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Dream comment (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Trophy (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th16/Music (đã hoàn thành)
  • Th16/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th16/Cirno Ending (đã hoàn thành)
  • Th16/Cirno Extra (đã hoàn thành)
  • Th16/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Cốt truyện Sumireko (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Cốt truyện Reisen (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Cốt truyện Nitori (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Cốt truyện Reimu (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Cốt truyện Mamizou (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Cốt truyện Miko (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Cốt truyện Tenshi (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Cốt truyện Yukari (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Cốt truyện Joon/Shion (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Kết thúc Sumireko (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Kết thúc Reisen (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Kết thúc Reimu (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Kết thúc Mamizou (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Kết thúc Miko (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Kết thúc Tenshi (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Kết thúc Yukari (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Kết thúc Joon/Shion (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Mokou (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Byakuren (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Shinmyoumaru (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Reimu (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Sumireko (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Reisen (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Doremy (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Mamizou (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Tenshi (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Yukari (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Joon/Shion (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th15.5/String (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th15/Reimu (đã hoàn thành)
  • Th15/Sanae (đã hoàn thành)
  • Th15/Music (đã hoàn thành)
  • Th15/Reimu Ending (đã hoàn thành)
  • Th15/Sanae Ending (đã hoàn thành)
  • Th15/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th15/Reimu EX (đã hoàn thành)
  • Th15/Sanae EX (đã hoàn thành)
  • Th15/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện mở đầu Reimu (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Kasen (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Mokou (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Sumireko (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Nitori (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Reimu (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Mamizou (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Ichirin (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Byakuren (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Miko (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Futo (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Mokou Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Sumireko Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Nitori Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Kasen Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Reimu Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Mamizou Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Ichirin Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Byakuren Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Miko Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Futo Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Reimu (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Kasen (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Ichirin (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Byakuren (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Mamizou (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Mokou (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Nitori (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Sumireko (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Kasen (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Act và Nut String (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Summary.txt (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Spell Card (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th14.3/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th14.3/Spell card (đã hoàn thành)
  • th14.3/Day description (đã hoàn thành)
  • th14.3/Trophies (đã hoàn thành)
  • th14.3/Hints (đã hoàn thành)
  • Th14/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
  • Th14/Music (đã hoàn thành)
  • Th14/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th14/Reimu A (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th14/Reimu B (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th14/Sakuya A (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th14/Sakuya B (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th14/Reimu Ending (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th14/Marisa Ending (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th14/Sakuya Ending (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th14/Reimu A EX (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th14/Reimu B EX (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th14/Sakuya A EX (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th14/Sakuya B EX (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th13/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th13/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th13/Kiểm tra, đóng góp dịch thuật
  • ‎Th12.8/Spell Card (đã hoàn thành)
  • ‎Th12.8/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th12/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th12/Music (đã hoàn thành)
  • Th12/Sanae A (đã hoàn thành)
  • Th12/Sanae B (đã hoàn thành)
  • Th12/Sanae Ending (đã hoàn thành)
  • Th12/Sanae B EX (đã hoàn thành)
  • Th12/Sanae A EX (đã hoàn thành)
  • Th12/Reimu A EX (đã hoàn thành)
  • Th12/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th11/Reimu Yukari (đã hoàn thành)
  • Th11/Reimu Yukari EX (đã hoàn thành)
  • Th11/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th11/Music (đã hoàn thành)
  • Th11/Image (dịch) (đã hoàn thành)
  • Th11/Image (chỉnh sửa ảnh) (đã hoàn thành)
  • Th10/Reimu (đã hoàn thành) (chỉnh sửa và đăng bài)
  • Th10/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
  • Th10/Marisa Ending (đã hoàn thành)
  • Th10/Music (đã hoàn thành)
  • Th10/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th07/Spell Card (đã hoàn thành)
  • ‎Th07/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th07 - Dịch thơ
 • Hinarie
  • Kiểm tra bản dịch
  • Th16.5/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Dream comment (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Trophy (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
  • Th16/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th16/Cirno (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th15/Reisen (đã hoàn thành)
  • Th15/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th15/Reisen Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Spell Card (đã hoàn thành)
  • Th14/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th13/Kiểm tra, đóng góp dịch thuật
  • Th12/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th11/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th11/Marisa Patchouli (đã hoàn thành)
  • Th11/Marisa Patchouli EX (đã hoàn thành)
  • ‎Th128/Route A (đã hoàn thành)
  • ‎Th128/Route B (đã hoàn thành)
  • ‎Th128/Route C (đã hoàn thành)
  • Th128/Route EX (đã hoàn thành)
  • ‎Th128/Spell Card (đã hoàn thành)
  • ‎Th128/Ending (đã hoàn thành)
  • ‎Th128/Music (đã hoàn thành)
  • ‎Th12.8/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
 • Tankihou
  • Th17/Marisa+Sói (đã hoàn thành)
  • Th17/Marisa+Sói Ending (đã hoàn thành)
  • Th17/Marisa+Sói Extra (đã hoàn thành)
  • Th16.5/ Hội thoại (đã hoàn thành)
  • Th16/Marisa (đã hoàn thành)
  • Th16/Marisa Ending (đã hoàn thành)
  • Th16/Marisa Extra (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Cốt truyện Marisa (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Cốt truyện Futo (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Kết thúc Marisa(đã hoàn thành)
  • Th15.5/Kết thúc Futo (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Koishi (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Marisa (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Futo (đã hoàn thành)
  • Th15/Marisa (đã hoàn thành)
  • Th15/Marisa EX (đã hoàn thành)
  • Th15/Marisa Ending (đã hoàn thành)
  • Th15/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Marisa (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Koishi (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Cốt truyện Shinmyoumaru (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Kết thúc Marisa(đã hoàn thành)
  • Th14.5/Kết thúc Koishi(đã hoàn thành)
  • Th14.5/Shinmyoumaru Ending (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Marisa (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Futo (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Miko (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Shinmyoumaru (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Koishi (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Hội thoại PvP - Kokoro (đã hoàn thành)
  • Th14.3/Dialog (đã hoàn thành)
  • Th14.3/Music (đã hoàn thành)
  • Th14/Marisa A (đã hoàn thành)
  • Th14/Marisa B (đã hoàn thành)
  • Th14/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th14/Marisa A EX (đã hoàn thành)
  • Th14/Marisa B EX (đã hoàn thành)
  • Th13/Reimu (đã hoàn thành)
  • Th13/Marisa (đã hoàn thành)
  • Th13/Reimu Ending (đã hoàn thành)
  • Th13/Marisa Ending (đã hoàn thành)
  • Th13/Sanae Ending (đã hoàn thành)
  • Th13/Youmu Ending (đã hoàn thành)
  • Th13/Reimu EX (đã hoàn thành)
  • Th13/Marisa EX (đã hoàn thành)
  • Th13/Music (đã hoàn thành)
  • Th125/Spoiler Stage (đã hoàn thành)
  • Th125/Hatate
  • Th125/Aya
  • Th125/Music (đã hoàn thành)
  • Th12/Marisa A (đã hoàn thành)
  • Th12/Marisa B (đã hoàn thành)
  • Th12/Marisa Ending (đã hoàn thành)
  • Th11/Marisa and Nitori (đã hoàn thành)
  • Th11/Marisa and Nitori EX (đã hoàn thành)
  • Th11/Marisa Ending (đã hoàn thành)
  • Th10/Marisa (đã hoàn thành)
  • Th10/Marisa EX (đã hoàn thành)
  • Th10/Marisa Ending (đã hoàn thành)
  • Th09.5/Music (đã hoàn thành)
  • Th08/Marisa Alice
 • Ronglun227
  • Th17/Youmu+Rái Cá (đã hoàn thành)
  • Th17/Youmu+Rái Cá Ending (đã hoàn thành)
  • Th17/Youmu+Rái Cá Extra (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Dream comment (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Trophy (đã hoàn thành)
  • Th16.5/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th16/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th15/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Spell Card (đã hoàn thành)
  • Th14/Spell card (đã hoàn thành)
  • Th13/Spell card (đã hoàn thành)
 • petayuuchan aka Petallie Yuu
  • Th13/Sanae (đã hoàn thành)
  • Th13/Youmu (đã hoàn thành)
  • Th13/Sanae EX (đã hoàn thành)
  • Th13/Youmu EX (đã hoàn thành)
  • Th11/Reimu Suika (đã hoàn thành)
  • Th11/Reimu Suika EX (đã hoàn thành)
  • Th10/Reimu EX (đã hoàn thành)
  • Th10/Reimu Ending (đã hoàn thành)
  • Th06/Reimu (đã hoàn thành)
  • Th06/Reimu EX (đã hoàn thành)
 • Talatuan aka talatuanpro1999
  • Th17/Youmu+Đại Bàng (đã hoàn thành)
  • Th17/Youmu+Đại Bàng Ending (đã hoàn thành)
  • Th17/Youmu+Đại Bàng Extra (đã hoàn thành
  • Th07/Reimu (đã hoàn thành)
  • Th07/Sakuya (đã hoàn thành)
  • Th07/Marisa (đã hoàn thành)
  • Th07/Reimu EX (đã hoàn thành)
  • Th08/Sakuya Remilia
 • Anikawa
  • Th15/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th14/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th13/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
 • Satonaka Aoi
  • Th11/Marisa Alice (đã hoàn thành)
  • Th10/Marisa Ending (đã hoàn thành)
 • Lolibaku
  • Th17/Reimu+Rái Cá (đã hoàn thành)
  • Th17/Reimu+Rái Cá Ending (đã hoàn thành)
  • Th17/Reimu+Rái Cá Extra (đã hoàn thành)
  • Th17/Marisa+Rái Cá (đã hoàn thành)
  • Th17/Marisa+Rái Cá Ending (đã hoàn thành)
  • Th17/Marisa+Rái Cá Extra (đã hoàn thành)
  • Th16/Aya (đã hoàn thành)
  • Th16/Aya Ending (đã hoàn thành)
  • Th16/Aya Extra (đã hoàn thành)
  • Th13.5/Hội thoại PvP - Futo
  • Th08/Youmu Yuyuko
  • Th08/Youmu Yuyuko EX
 • juanxdd
  • Th15.5/Kết thúc Nitori (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Kokoro (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Miko (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Ichirin (đã hoàn thành)
  • Th15.5/Hội thoại PvP - Nitori (đã hoàn thành)
  • Th13.5/Cốt truyện Miko
  • Th13.5/Hội thoại PvP - Kokoro (đã hoàn thành)
  • Th13.5/Hội thoại PvP - Koishi (đã hoàn thành)
  • Th13.5/Hội thoại PvP - Miko
  • Th10.5/Cốt truyện Reimu
  • Th10.5/Kết thúc của Reimu (đã hoàn thành)
  • Th10.5/Hội thoại PvP - Remilia (đã hoàn thành)
  • TH10.5/Hội thoại thắng PvP - Reimu
  • TH10.5/Hội thoại thắng PvP - Suika

Waya Fansub

Waya Fansub
 • Makiri K. Inari
  • Th06/Marisa (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th07/Marisa EX (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th07/Reimu EX (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th07/Sakuya EX (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th08/Marisa Alice (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th08/Youmu Yuyuko (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th09/Aya (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th09/Eiki (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th09/Marisa (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th09/Sakuya (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th09/Yuuka (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th09/All ending (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th095 (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th10/Reimu (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th11/Marisa Alice (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th11/Marisa Patchouli (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th11/Reimu Yukari (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th12/Marisa B (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th12/Reimu B (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th12/Sanae A (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th14/Marisa Ending (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th14/Reimu A EX (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th14/Reimu A (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th14/Reimu B EX (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th14/Reimu B (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th14/Reimu Ending (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th14/Sakuya A EX (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th14/Sakuya A (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th14/Sakuya B EX (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th14/Sakuya B (đã hoàn thành) (bản gốc)
  • Th14/Sakuya Ending (đã hoàn thành) (bản gốc)

V.V.M Team

 • Miro
  • Th16/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th15/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th14/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th13/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th11/Reimu Aya (đã hoàn thành)
  • Th11/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)

Cổng Việt hóa Cộng đồng

 • Cộng đồng Touhou Việt Nam
  • Th06/Marisa Ex (đã hoàn thành)
  • Th06/Spell Card (đã hoàn thành)
  • Th06/Music (đã hoàn thành)
  • Th07/Marisa Ex (đã hoàn thành)
  • Th07/Sakuya Ex (đã hoàn thành)
  • Th07/Reimu Ending (đã hoàn thành)
  • Th07/Marisa Ending (đã hoàn thành)
  • Th07/Sakuya Ending (đã hoàn thành)
  • Th07/Spell Card (đã hoàn thành)
  • Th07/Music (đã hoàn thành)
  • Th07/Image
   • Dịch (đã hoàn thành)
  • Th07 - Dịch thơ
   • Dịch (đã hoàn thành)
  • Th08/Reimu Yukari Ex (đã hoàn thành)
  • Th09/Reimu's Scenario (đã hoàn thành)
  • Th09/Reimu's Script (đã hoàn thành)
  • Th09/Sakuya's Scenario (đã hoàn thành)
  • Th11/Reimu Ending (đã hoàn thành)
  • Th11/Reimu Aya Ex (đã hoàn thành)
  • Th11/Marisa Alice Ex (đã hoàn thành)
  • Th12/ReimuB Ex (đã hoàn thành)
  • Th16/Reimu (đã hoàn thành)
  • Th16/Reimu Ending (đã hoàn thành)
  • Th16/Reimu Extra (đã hoàn thành)
  • Th16/Spell card (đã hoàn thành)
 • User:Mr.Giang:
  • Th08/Marisa Alice (đã hoàn thành)
  • Th08/Reimu Yukari (đã hoàn thành)
  • TH12/Reimu A (đã hoàn thành)
  • TH12/Reimu B (đã hoàn thành)
  • TH12/Reimu Ending (đã hoàn thành)
 • User:Hrkm3205
  • Th16/Spell card (đã hoàn thành)
 • User:Lalaland
  • Th06/Marisa (đã hoàn thành)
  • Th06/Marisa Ending (đã hoàn thành)
  • Th06/Marisa EX (đã hoàn thành)
  • Th06/Reimu Ending (đã hoàn thành)

Dịch giả độc lập

 • User:Lunasadiep
  • Th16/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th15/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th14.5/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th14/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th13/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • ‎Th12.8/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th11/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th10/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th10/Marisa Ending (đã hoàn thành)
 • Meigyoku Thmn
  • Biên tập
  • Th14.3/Spell card (đã hoàn thành)
 • Hiori
  • Th17/Youmu+Sói (đã hoàn thành)
  • Th17/Youmu+Sói Ending (đã hoàn thành)
  • Th17/Youmu+Sói Extra (đã hoàn thành)
 • Phong23
  • Th17/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th16/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th15/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th14/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th13/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th11/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th10/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)
  • Th06/Image
   • Chỉnh ảnh (đã hoàn thành)