Th06/Imahen sa Tagalog

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th06/Images and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.

Other languages:Bulgarian 100% • ‎German 92% • ‎Bing Translate German 52% • ‎Greek 19% • ‎English 100% • ‎4Kids English 2% • ‎British English 17% • ‎Google Translate English 61% • ‎Troll translations 5% • ‎Spanish 31% • ‎Latin American Spanish 2% • ‎Latin American Spanish (History Translator translation) 2% • ‎Venezuelan Spanish 33% • ‎French 100% • ‎French troll translations 2% • ‎Hungarian 6% • ‎Indonesian 62% • ‎Italian 65% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Malay 85% • ‎Polish 5% • ‎Portuguese 99% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Brazilian Portuguese troll translations 88% • ‎Romanian 63% • ‎Russian 79% • ‎Russki (Latinica) 58% • ‎Pre-reform Russian 2% • ‎Sakha 100% • ‎Scots 47% • ‎Serbian 58% • ‎Thai 33% • ‎Tagalog 98% • ‎Turkish 53% • ‎Vietnamese 18% • ‎Chinese 2% • ‎Simplified Chinese 91%

Isinalin ni Kuroiden mula sa wikang ingles.

Splash Screen

th06logo.jpg (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Ang larong ito ay isang Curtain Fire Shooting Game.
Mga babae ay gagawin ang kanilang pinakamahusay na ngayon at naghahanda. Mangyaring panoorin nang maaya hanggang sa ito ay handa na.
Ang hangganan ng lupa ay nakabalot sa Iskarletang Salamangka. Naniniwala ang mga babae na malutas mo ang hiwagang ito...

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFCraftDou W3 (東方Project)
 • Opera / University Roman LET (paragraph, "Project Shrine Maiden" text)

[edit]

Title Screen

title00.jpg (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

(C)opyright 2002 ZUN. All rights reserved. ver 1.02

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPCorn W12

[edit]

title02.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

bounds-th06-title02.png

Download

Translation

Tou Hou (Ang Silanganging)
Ma Kyou (Lupa ng Demonyo)
Key Config
Key Config

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPCorn W12

Korean

 • HY크리스탈M

[edit]

title03.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-title03.png

Download

Translation

Kou (Iskarletang)
Ang Sagisag ng
Iskarletang Demonyo

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPコンW12

[edit]

title04.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-title04.png

Download

Translation

Pagbaril (kumpirmasyon)
Bomba (kanselahin)
Bagal Bilis Taas Baba Kaliwa Kanan
Pindutan Alis Likat
Ibalik sa Paunang Estado Off
Mode Buong Salaan
Window Wav MIDI
Pagsasaayos ng Teklado Iwan

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPCorn W12

Simp.Chinese

 • DFPPOP3 W12

[edit]

title04s.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-title04s.png

Download

Translation

Pagbaril (kumpirmasyon)
Bomba (kanselahin)
Bagal Bilis Taas Baba Kaliwa Kanan
Pindutan Alis Likat
Ibalik sa Paunang Estado Off
Mode Buong Salaan
Window Wav MIDI
Pagsasaayos ng Teklado Iwan

Translated image

Upload...

title01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-title01.png

Download

Translation

Simula Simulang Ekstra
Imik Iskor Alis
Opsyon Manlalaro Off
Bomba BGM Tunog
Grapika 32Bits On
16Bits Silid ng Musika
Simulang Pag-ensayo 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPCorn W12

[edit]

title01s.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-title01s.png

Download

Translation

Simula Simulang Ekstra
Imik Iskor Alis
Opsyon Manlalaro Off
Bomba BGM Tunog
Grapika 32Bits On
16Bits Silid ng Musika
Simulang Pag-ensayo 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7

Translated image

Upload...

music00.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-music00.png

Download

Translation

Kaakit-akit na Silid ng Musika

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPCorn W12

English

 • Diavlo Black

Spanish (Venezuela)

 • DFPPOPCorn W12

Simp.Chinese

 • DFPPOP3 W12

[edit]

result00.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-result00.png

Download

Translation

Mapangaraping mga Tala Result of Score and Spell Card
Tignan ang mga Tala sa [Maalwan]
Tignan ang mga Tala sa [Katamtaman]
Tignan ang mga Tala sa [Mahirap]
Tignan ang mga Tala sa [Lunatiko]
Tignan ang mga Tala sa [Ekstra]
Tignan ang Eksperyensya ng Agimat ng Batalya Quit

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPCorn W12

Simp.Chinese

 • DFPPOP3 W12

[edit]

result01.png

Does not need translating. Original transcription: Easy Normal
Hard Lunatic
Extra
Spell Card

result02.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-result02.png

Download

Translation

Gusto mo ba itabi ang imik na 'to?

Oo Hindi

Hindi puwede itabi ang imik
bilang resulta ng iyong pagpatuloy

Hindi puwede itabi ang imik
kapag ang refresh rate ay nasa
o mas higit ps sa 60FPS

Ayos lang ba na patungan?

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFP POP 1

[edit]

result03.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-result03.png

Download

Translation

Ang Iyong mga Resulta
Huling Iskor
Antas ng Kahirapan
Presiyo ng Paglala ng Laro
Blg. ng mga Pagtuloy
Blg. ng mga Salahan
Blg. ng Paggamit ng mga Bomba
Blg. ng Bonus ng mga Kard ng Engkanto
Presiyo ng Pagbagal

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFP POP 1

[edit]

replay00.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

bounds-th06-replay00.png

Download

Translation

Tignan mo ang mga maringal na imik!
Yugto
Maalwan
Katamtaman
Mahirap
Lunatiko
Ekstra
Buong Iskor
Iskor
Pagbagal

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPCorn W12

[edit]

Selection Screen

select01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-select01.png

Download

Translation

Maalwan
Para sa mga hindi magaling sa mga STG
(5 yugto pangkalahatan)

Katamtaman
Para sa karamihan ng mga tao
(6 yugto pangkalahatan)

Piliin ang iyong kahirapan

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPCorn W7
 • DFCraftDou W3 (Extra)

Spanish (Venezuela)

 • DFPPOPCorn W7 (difficulty names)
 • DFPPOPCorn W12 (descriptions)

Simp.Chinese

 • DFPPOP3 W12
 • DFTongTong W3 (Extra)

[edit]

select02.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-select02.png

Download

Translation

Mahirap
Karaniwang hirap ng arcade STG
(6 yugto pangkalahatan)

Lunatiko
Hirap para sa mga taong katakataka
(6 yugto pangkalahatan)

Translated image

Upload...

select05.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

bounds-th06-select05.png

Download

Translation

Ekstra
Sumuko ka na! Tanga ka ba?

Translated image

Upload...

select03.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-select03.png

Download

Translation

Piliin ang iyong
Manlalaro.
Piliin ang iyong
Kard ng Engkanto.

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPOP2体 W9

Simp.Chinese

 • DFPPOP2 W9

[edit]

select04.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-select04.png

Download

Translation

Agimat ng Kaluluwa "Agimat ng Pag-uwi"
"Selyo ng Pantasiya"

Agimat ng Panaginip "Karayom ng Himok"
"Bilog ng Selyo ng Kasamaan"

Agimat ng Mahika "Misayl ng Mahika"
"Paggugunamgunam ng Abok ng Bituin"

Agimat ng Pag-ibig "Laser ng Malikmata"
"Darakislap"

[Translator's Note: "Darakislap" is a play on the words "Darakila" ("Great"; Variant of "Dakila") and "Kislap" ("Spark")]

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFP POP 1

[edit]

slpl00b.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-slpl00b.png

Download

Translation

Binibining Saserdotisa ng
Dambana ng Hakurei
Reimu Hakurei
Bilis ng Paggalaw ★★★
Saklaw ng Atake ★★★★
Lakas ng Atake ★★★

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPCorn W12 (name)
 •  ?? (specs)

English

 • Maiandra GD

Spanish (Venezuela)

 • DFPPOPCorn W12 (name)
 • DFPPOPCorn W7 (specs)

Korean

 • HY크리스탈M

[edit]

slpl01b.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-slpl01b.png

Download

Translation

Kanluranin Salamangkera
ng Silangan
Marisa Kirisame
Bilis ng Paggalaw ★★★★
Saklaw ng Atake ★
Lakas ng Atake ★★★★

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPCorn W12 (name)
 •  ?? (specs)

English

 • Maiandra GD

Spanish (Venezuela)

 • DFPPOPCorn W12 (name)
 • DFPPOPCorn W7 (specs)

Korean

 • HY크리스탈M

[edit]

Interface

front.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-front.png

Download

Translation

Ang Silanganing Iskarletang Lupa ng
Demonyo
Kalaban
Bomba 点
Manlalaro
Iskor(Best)
Iskor Lakas
Galusan
MAX

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPPOPCorn W12 (everything)
 • Galant Extended (EoSD)

English

 • DFPPOPCorn W12 (everything)
 • DFPOPCorn W12 (score, high score)
 • Galant Extended (EoSD)

[edit]

ascii.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-ascii.png

Download

Translation

DO NOT translate the numerals on the top left.
Those will be handled by script_latin

Likat Ituloy? May [#] pa
Bumalik
Alis
Sigurado ka ba?
Oo
Hindi

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFP POP 1

[edit]

asciis.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-asciis.png

Download

Translation

Likat Ituloy? May [#] pa
Balik sa Laro
Lumisan
Talaga?
Oo
Hindi

Translated image

Upload...

loading.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Ang Silanganing Iskarletang Lupa ng Demonyo
Ang Sagisag ng Iskarletang Demonyo

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFPKinBun W3 (東方紅魔郷)
 •  ?? (vertical "the Embodiment of Scarlet Devil" text)

[edit]

Staff Roll

staff01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-staff01.png

Download

Translation

Ika-6 na Project Shrine Maiden (mula 1995)
Ang Silanganing Iskarletang Lupa ng Demonyo
Ang Sagisag ng Iskarletang Demonyo...
2002/8 Version C62
Mga Kawani ng Iskarletang Demonyo.
Tagaprograma ZUN
Suporta ng Programa pbg

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • John Handy Std Regular (English)
 • DFPPOPCorn W12 (東方紅魔郷)
 • Scruff LET Plain (Staff names)

Korean

 • HY바다M

[edit]

staff02.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-staff02.png

Download

Translation

Grapikong Taga-disenyo ZUN
Kompositor ng Musika ZUN
Espesiyal na Pasasalamat
ant
fang
at lahat ng mga Manlalaro sa Pagsuri
at ikaw...

Translated image

Upload...

staff03.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th06-staff03.png

Download

Translation

Ekstrang Yugto
Ang Silanganing Iskarletang Lupa ng Demonyo ~ Sister of Scarlet.
Kapag maaari 'to,
 gusto ko kayong hamunin.
Alam ng Diyos...

Translated image

Upload...

(Custom) Stage, boss, and character titles

These are not part of the original Japanese game, but can optionally be used in translations instead of the original plaintext.

 • All sprites have a width of 384 pixels, covering the entire playfield.
 • Your translation can pick either ti_sttitle.png or ti_stlogo.png, with the latter taking precedence.
  • ti_sttitle.png only covers the rotating stage title. Using this image leaves the non-rotating yellow STAGE text as a hardcoded ASCII string.
  • ti_stlogo.png covers both the non-rotating yellow STAGE text and the title itself. The yellow STAGE line would also rotate if this image is used, but it could be translated using non-ASCII characters. Your choice.
 • The English version of ti_bossname.png is also part of western_name_order, but you can of course re-upload a custom version for your language if the boss titles in your language end up being longer and you need to shift some of the names for proper centering. Please make a note about this in the translation section if you did, we can then remove all other sprites later once sprite-level patching is supported.
 • ti_bosstitle.png and ti_bossname.png are overlaid on top of each other, with the title being rendered above the name, as you would expect. They will only be applied together; if one of the two is missing, you still end up with the plaintext from the scenario scripts.
 • If the patch for your language depends on another patch with a translation for any of these images, but you prefer the original plaintext, reupload this file as the translated image for the respective file in your language.
ti_sttitle.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

(full image available)

Translation

Pergamino ng Pantasiyang Gabi ~ Mistikong Manlilipad
Duwende ng Lawa ~ Salamangkero ng Tubig
Iskarlatang Hangganan ~ Iskarlatang Lupain
Palasyo ng Kadiliman ~ Iligtas ang Utak
Isang Eleganteng Lingkod para sa Iskarlatang Buwan
Ulan ng Dugo sa Paraiso
Iskarlatang Demonyo Lunatiko ng Silangan ~ Ate ni Scarlet

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • MS Gothic

Korean

 • 나눔고딕

[edit]

ti_stlogo.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

(full image available)

Translation

IKA-1 NA YUGTO
Pergamino ng Pantasiyang Gabi ~ Mistikong Manlilipad
IKA-2 NA YUGTO
Duwende ng Lawa ~ Salamangkero ng Tubig
IKA-3 NA YUGTO
Iskarlatang Hangganan ~ Iskarlatang Lupain
IKA-4 NA YUGTO
Palasyo ng Kadiliman ~ Iligtas ang Utak
IKA-5 NA YUGTO
Isang Eleganteng Lingkod para sa Iskarlatang Buwan
HULING YUGTO
Ulan ng Dugo sa Paraiso
EKSTRANG YUGTO
Iskarlatang Demonyo Lunatiko ng Silangan ~ Ate ni Scarlet

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • DFP POP1体 (Stage)
 • MS Gothic (Title)

Korean

 • 나눔고딕

[edit]

ti_bgm.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

(full image available)

Translation

♪Isang Kaluluwang kay Pula ng isang Seresang Durog
♪Mga Multo'y Sumusunod sa Gabi
♪Duwendeng Hugis-Gasuklay
♪Ang Minamahal na Binalaki na Iha
♪Tsaahan ng Shanghai ~ Chinese Tea
♪Shanghai Alice ng Meiji 17
♪Voile, ang Mahiwagang Aklatan
♪Babaeng Nakandado ~ Ang Tinatakang Silid ng Babae
♪Ang Katulong at Ang Relong Bulsa ng Dugo
♪Orasan ng Buwan ~ Pihitan ng Buwan
♪Ang Batang Inapo ni Tepes
♪Septet para sa Prinsesang Patay
♪Ang Sentenaryong Pista para sa Mga Mahiwagang Babae
♪U.N. Owen ay Siya?

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original

 • MS Gothic

Korean

 • 나눔명조

[edit]

ti_bossname.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

(full image available)

Translation

Multo ng Kadiliman
Rumia
ルーミア

Diwata ng Yelo ng Lawa
Cirno
チルノ

Tsinong Babae
Hong Meiling
紅 美鈴

Babae ng Kaalaman at Lilim
Patchouli Knowledge
パチュリー・ノーレッジ

Katulong ng Mansyon ng Iskarlatang Demonyo
Izayoi Sakuya
十六夜 咲夜

Ang Habangbuhay na Batang Iskarletang Buwan
Remilia Scarlet
レミリア・スカーレット

Ang Batang Babaeng Kapatid ng Demonyo
Flandre Scarlet
フランドール・スカーレット

(ZUNspelled romanized names only appear in the lang_ja patch.
lang_tl uses the proper names.)

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original, lang_en

 • DFPPOPCorn W12 (Japanese)
 • DFPPOPCorn W7 (Romaji)

Korean

 • 나눔명조

[edit]

ti_bosstitle.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

(full image available)

Translation

See ti_bossname.png.

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original, lang_en

 • DFPPOPCorn W7 (Title)

Korean

 • 나눔고딕

[edit]