Th07/Reimu's Extra and Phantasm/vi-lol

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th07/Reimu's Extra and Phantasm and the translation is 23% complete.

Other languages:Bulgarian 100% • ‎Czech 99% • ‎German 100% • ‎Greek 100% • ‎English 100% • ‎4Kids English 100% • ‎British English 19% • ‎Google Translate English 100% • ‎Spanish 100% • ‎Latin American Spanish 5% • ‎French 100% • ‎Hindi 100% • ‎Hungarian 100% • ‎Indonesian 100% • ‎Italian 100% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Luxembourgish 100% • ‎Norwegian Bokmål 100% • ‎Polish 21% • ‎Portuguese 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Russian 98% • ‎Serbian 99% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 100% • ‎Turkish 100% • ‎Ukrainian 100% • ‎Vietnamese 100% • ‎Google Translate Vietnamese 77% • ‎Tiếng Việt (Troll translation) 23% • ‎Simplified Chinese 99%
Gnome-colors-gtk-edit.svg msg7.dat.jdiff


Chen enters

Chen

#2@40Á à, lại con phò trắng đỏ.

Chen

#2@120Dịu dịu cô Đại tỷ đã cho phép tao chơi một phần lô hàng của bả...

Chen

#2@210...nên bây giờ tao đéo giống như xưa nữa nhé.

Reimu

#2@300Chắc tao bị mù cmnr.

Chen defeated

Reimu

#0@60Trẻ trâu đầu chưa mọc đủ râu mà cứ thích làm màu. Đm, dám chắc con Dịu dịu cô còn đồng bọn ém hàng đâu đây.

Reimu

#0@61Alô alô! Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà!

???

#0@61Đêm hôm mà đứa nào la hét om sòm đấy?

Ran Yakumo enters

#0@102Sốc Anh Túc, hoá Hồ Ly Chả-cuốn-mơ Lan

Ran

#0@102

Reimu

#0@103

Ran

#0@104

Reimu

#0@105

Ran

#0@107

Reimu

#0@108

Ran

#0@109

Ran

#0@110

Reimu

#0@111

Reimu

#0@112

Ran

#0@113

Ran

#0@114

Reimu

#0@115

Ran

#0@116

Reimu

#0@117

Reimu

#0@118

Reimu

#0@119

Ran

#0@120Đại tỷ của tao bận ngủ rồi, hôm sau quay lại nhé em êi!

Reimu

#0@121Mày không lôi đầu mẻ dậy được à?

Ran

#0@122Làm được thì tao đã chôm cả lô hồng phiến đi du lịch.

Ran

#0@123Bả mà đang ngủ say như chết thì đến một sợi tóc tao cũng đéo dám động vào.

Ran

#0@124

Reimu

#0@125

Ran

#0@126

Reimu

#0@127

Ran

#0@128

Reimu

#0@129

Ran

#0@130

Reimu

#0@131

Reimu

#0@132

Ran

#0@133

Reimu

#0@134

tdb:th07 16/vi-lol

Ran

#0@135

Ran Yakumo defeated

Reimu

#1@60

Ran

#1@61

Ran

#1@62

Reimu

#1@63

Ran

#1@64

Reimu

#1@65

Reimu

#1@66

Ran

#1@67

Reimu

#1@68

Reimu

#1@69

Ran

#1@70

Reimu

#1@71

Ran

#1@72

Ran

#1@73

Reimu

#1@74

Ran

#1@75

Reimu

#1@76

Ran

#1@77

Ran

#1@78

Reimu

#1@79

Reimu

#1@80

Ran

#1@81Gnome-colors-gtk-edit.svg msg8.dat.jdiff


Ran Yakumo enters

Ran

#2@40Gì nữa mày?

Ran

#2@120Đm tha dùm tao...

Ran

#2@210Tao vừa hết ca xong...

Reimu

#2@300Nói nghe buồn vl. Trước con nào hẹn hôm nay quay lại ấy nhờ?

Ran Yakumo defeated

Reimu

#0@60Mày không trốn được mãi đâu con ạ.

Reimu

#0@61Ra đây con đuỹ!

???

#0@61Đm rén vl.

Yukari Yakumo enters

???

#0@102Lô!

Reimu

#0@103Lô lô cc. Vào vấn đề chính!

#0@104Đầu mối trữ hàng số lượng lớn Chả-cuốn-mơ Dịu Cà-ri

Yukari

#0@104Ở cái chốn Hà thành này, trừ tao và nhỏ bồ Dịu-dịu-cô của tao ra...

Yukari

#0@105...thì đéo có đứa nào dám động vào con đệ Lan của tao.

Yukari

#0@106Tao thấy mày cũng vã lắm rồi mới có gan làm thế.

Reimu

#0@107Mày ngủ say như chết thì biết cái đéo!

Yukari

#0@108Tao dậy rồi đây này.

Yukari

#0@109Ế, mày...

Reimu

#0@110Ờ, tao thì sao?

Yukari

#0@111

Reimu

#0@112

Yukari

#0@113

Yukari

#0@114

Reimu

#0@115

Yukari

#0@116

Reimu

#0@117

tdb:th07 18/vi-lol

Reimu

#0@118

Reimu

#0@119

Yukari

#0@120

Reimu

#0@121

Yukari

#0@122

Yukari

#0@123

Yukari

#0@124

Reimu

#0@125

Reimu

#0@126

Reimu

#0@127

Yukari

#0@128

Yukari

#0@129

Yukari Yakumo defeated

Reimu

#1@60

Yukari

#1@61

Reimu

#1@62

Reimu

#1@63

Yukari

#1@64

Reimu

#1@65

Yukari

#1@66

Yukari

#1@67

Reimu

#1@68

Yukari

#1@69

Yukari

#1@70

Reimu

#1@71

Reimu

#1@72

Yukari

#1@73

Yukari

#1@74

Reimu

#1@75

Reimu

#1@76

Yukari

#1@77

Yukari

#1@78

Yukari

#1@79

Reimu

#1@80

Reimu

#1@81

Yukari

#1@82

Reimu

#1@83

[[Category:MediaWiki:Cat story/vi-lol]][[Category:MediaWiki:Cat lang/vi-lol]]