Th08/Musika

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th08/Music and the translation is 4% complete.

Other languages:Bulgarian 100% • ‎German 100% • ‎English 100% • ‎4Kids English 22% • ‎British English 74% • ‎Google Translate English 100% • ‎Spanish 100% • ‎Venezuelan Spanish 4% • ‎Finnish 30% • ‎French 91% • ‎Hindi 100% • ‎Hungarian 91% • ‎Indonesian 100% • ‎Italian 100% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Portuguese 13% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Brazilian Portuguese troll translations 9% • ‎Russian 100% • ‎Russki (Latinica) 91% • ‎Pre-reform Russian 100% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 100% • ‎Tagalog 4% • ‎Turkish 13% • ‎Ukrainian 100% • ‎Vietnamese 96% • ‎Simplified Chinese 96%
Music titles translation
No. 1 Binyeta ng Walang Maliw na Gabi ~ Eastern Night

@

No. 2 Gabi ng Malikmata ~ Ghostly Eyes

@

No. 3 Pagpapakilos ng Buwan ng Taglagas ~ Mooned Insect

@

No. 4 Awit ng Maya sa Gabi ~ Night Bird

@

No. 5 Bingi sa Lahat Liban sa Awit

@

No. 6 Nostalhikong Dugo ng Silangan ~ Old World

@

No. 7 Payak na Asya

@

No. 8 Ganti para sa Walang-maliw na Gabi ~ Imperishable Night

@

No. 9 Kapritso ng Dalaga ~ Dream Battle

@

No. 10 Kulay-Pag-ibig na Darakislap

@

No. 11 Hawla ni Sinderela ~ Kagome-Kagome

@

No. 12 Mga Lunatikong Mata ~ Invisible Full Moon

@

No. 13 Paglalayag 1969

@

No. 14 Gensokyo Milenyo ~ History of the Moon

@

No. 15 Paglipad ng Mananabas ng Kawayan ~ Lunatic Princess

@

No. 16 Paglalayag 1970

@

No. 17 Abong Pinalawak ~ Tao ng Hourai

@

No. 18 Abutin ang Buwan, Walang-hangganang Usok

@

No. 19 Primrows ng Gabi

@

No. 20 Eternal Dream ~ Mistikong Maple

@

No. 21 Multong Dikit ng Silangan

@

[[Category:MediaWiki:Cat music/tl]][[Category:MediaWiki:Cat lang/tl]]