Th10/Konce Marisy v češtině

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th10/Marisa's Endings and the translation is 100% complete.

Other languages:Bulgarian 99% • ‎Czech 100% • ‎German 100% • ‎Deutsch (meta) 98% • ‎Greek 97% • ‎English 100% • ‎4Kids English 26% • ‎English (alternate) 50% • ‎British English 56% • ‎Google Translate English 100% • ‎Troll translations 18% • ‎Spanish 100% • ‎Latin American Spanish 98% • ‎French 98% • ‎Hindi 98% • ‎Indonesian 96% • ‎Italian 100% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Russian 100% • ‎Swedish 98% • ‎Thai 98% • ‎Vietnamese 100%

Přeložil Thysis

Dobrý Konec Č. 04 (Marisa-A)

Gnome-colors-gtk-edit.svg e09.msg.jdiff


#0@0Jókajská hora.

#0@1Žijí tu ti nejsilnější Jókajové, jako jsou např. Kappy a Tengu.

#0@2Jókajové z této hory neútočí na lidi,

#0@3ale zase se nechovají laskavě k jakýmkoli vetřelcům.

#0@4Marisa, povzbuzená svým úspěchem, se však stále vracela.

Nitori 

#0@5"Už jsem ti říkala, lidé nesmí jít dál."

Marisa 

#0@6„No, mělo by to být v pohodě, nebo ne?

  

#0@7Předtím jsi mě nechala jít."

Nitori 

#0@8"Nechala tě jít?

  

#0@9Nechceš spíš říct, že jsi se prorvala vpřed?"

Marisa 

#0@10"Musela jsi vědět, že jsem se snažila čelit bohu!"

Nitori 

#0@11"Právě takový důvod by jsi potřebovala, aby jsi mohla jít na tuto horu.

  

#0@12Ale minule jsi ho ode mě dostala zadarmo."

Marisa 

#0@13"No tak vidíš? Tentokrát je to stejné, takže..."

Nitori 

#0@14"Avšak teď už není důvod s ní bojovat."

Marisa 

#0@15"Ale víš, já jsem ji ještě nedorazila."

Nitori 

#0@16"Už s paní Jasakou nemusíš bojovat.

  

#0@17Ona nám totiž porozuměla."

Marisa 

#0@18"Cože?"

Nitori 

#0@19"Paní Jasaka sem nepřišla, aby nám ublížila. Vlastně se nám dokonce daří lépe, když je tady."

Marisa 

#0@20"Co? Převzala to tu už?"

Nitori 

#0@21„Tahle hora dříve patřila Oni bohu.

  

#0@22Ale ten pak zmizel společně s jeho vírou."

Nitori 

#0@23"Tímpádem se svět stal mnohem méně zajímavým.

  

#0@24Proto jsme přivítali tohoto nového boha.

  

#0@25Není zábavné každý den pařit s bohy?"

Marisa 

#0@26"Pařby... Tak na nich je založena všechna víra?"

Nitori 

#0@27"Víra "je" blízkost. Dnes se koná další párty!"

#0@28Jókajové z té hory se svým novým bohem vyhází dobře.

#0@29Marise přišlo, že byla na obtíž, takže se cítila trochu osaměle.

#0@30Nicméně, vztah mezi lidmi a Jókaji pod tou horou byl překvapivě dobrý jako vždy.

#0@31Možná to znamená, že lidé měli trochu víry v Jókaje.

#0@32Marisa se vrátila do svatyně a Jókajové pařili.

#0@33  

#0@33<c$Konec Č.04 - Jókajové z té hory si prostě dělají, co se jim zachce.$>

  

#0@34<c$Gratuluji, vše Dokončeno! Přesně jak jsem očekával!$>

Dobrý Konec Č. 05 (Marisa-B)Gnome-colors-gtk-edit.svg e10.msg.jdiff


#0@0Kouzelný les.

#0@1Les zahalený v mlze, kterému se lidé i Jókajové vyhýbají.

#0@2Toto je místo, kde žila Marisa.

#0@3K čemu může shromažďovat všechno tohle dříví...?

Marisa 

#0@4"Hm, takže nevěřící nemohou pochopit víru...

  

#0@5Zkusme tedy nějakou víru vybudovat.

  

#0@6Pokusím si postavit moji vlastní malou svatyni..."

Marisa 

#0@7"...Hm, ale co bude uvnitř?

  

#0@8Nikdy jsem neviděla vnitřek svatyně Hakurei...

  

#0@9Protože to "je" místo, kde žije bůh,

  

#0@10tak bych do ní měla dát malý polštářek, nebo tak něco.

  

#0@11Možná že by tady mohl žít ten bůh, kterého jsem právě potkala."

Kanako 

#0@12"Zdravím, copak tu děláš!?"

Marisa 

#0@13"Bože!"

Kanako 

#0@14"Nedávej tam takový špinavý polštář!"

Marisa 

#0@15"Odkud jsi se vzala?"

Kanako 

#0@16"Pokud mi předáš tuto svatyni, tak se z ní stane pomocná svatyně, kterou budu moci navštěvovat, kdykoli se mi zachce.

  

#0@17Zdá se, že jsi mi chtěla postavit svatyni, ale já nemám zájem o tak špatně vybudované obydlí."

Marisa 

#0@18"Hej, to je docela urážlivé."

Kanako 

#0@19"V každém případě, proč by člověk, jako jsi ty, postavil svatyni v lese, který nikdo nenavštěvuje?"

Marisa 

#0@20"Ráda zkouším nové věci.

  

#0@21Vadilo by to, kdyby sem lidé přicházeli "příliš" často?"

Kanako 

#0@22"V jistém smyslu. Pro návštěvníky by to bylo těžké."

Marisa 

#0@23"No, ty jsi zase postavila svatyni na vrcholu hory..."

  

#0@24Jaký šílenec by šel celou tu cestu nahoru?"

Kanako 

#0@25"No a co, na tom není nic špatného."

  

#0@26Mým cílem bylo shromáždit víru od Jókajů.

  

#0@27A lidskou víru jsem chtěla nechat svatyni Hakurei..."

#0@28Nakonec se Marisa vzdala ambicí budování svatyní.

#0@29Moc nevěděla, jak ji postavit a nechtěla se vypořádávat s bohy, kteří by z té svatyně vycházeli a otravovali ji.

#0@30Marisa se potom zeptala Kanako, co znamená víra.

#0@31―A Kanako pravila:

#0@32"Je to úplně stejné jako to, jak se cítíš k magii."

#0@33  

#0@33<c$Konec Č.05 - Stavění svatyní v zahradách přináší dobré příběhy.$>

  

#0@34<c$Gratuluji, vše Dokončeno! Přesně jak jsem očekával!$>

Dobrý Konec Č. 06 (Marisa-C)Gnome-colors-gtk-edit.svg e11.msg.jdiff


#0@0Svatyně Hakurei.

#0@1Svatyně, která stojí na východní hranici Gensókja.

#0@2Stromy té svatyně se obarvily do karmínové barvy později než ty na Jókajské hoře.

#0@3Marisa tu svatyni navštívila společně se zvláštním párem.

Marisa 

#0@4"―Takže tato osoba je bůh a tamhle je velmi dívčí osoba."

Kanako 

#0@5"Těší mě, já jsem bůh."

Sanae 

#0@6„Hej, pamatuješ si mě? Já jsem ta, která řekla, že by sis možná mohla vyměnit svého boha..."

Reimu 

#0@7"...Tak co? Proč jsi sem přišla?"

Marisa 

#0@8"Mluvili jsme o tom a dohodli se.

  

#0@9No, nevynalož si to špatně...

  

#0@10Nicméně, proč nepředat tvou svatyni tomuto bohu?"

Kanako 

#0@11"Proč to nezkusit?"

Reimu 

#0@12„Proč teď i Marisa souhlasí s mými nepřáteli?“

Kanako 

#0@13"Já nejsem tvůj nepřítel.

  

#0@14Chtěla bych jen pomoci tvojí svatyni...

  

#0@15Obě z toho můžeme mít prospěch; to je jistě dobrý obchod."

Sanae 

#0@16"Samozřejmě, že vás nebudeme nutit. Rozhodnutí je na vás."

Marisa 

#0@17"Mohlo by to být zajímavé."

Kanako 

#0@18"Společně se mnou by to určitě bylo zajímavé."

Sanae 

#0@19"To je normální, že svatyně občas mění obyvatele."

Reimu 

#0@20„Jsem jediná, komu se to nelíbí?

  

#0@21Proč je Marisa vůbec...? “

Marisa 

#0@22"Hej, zamysli se. Pokud se z tohohle místa stane svatyně, tak bychom mohli mít festivaly."

Kanako 

#0@23"Také mi nevadí, když mě budeš jen zvát na hody."

Reimu 

#0@24"No tak, možná to je v pořádku...

  

#0@25Je to strašně těžké hledat nové návštěvníky úplně sama."

#0@26Kanako vysvětlila vztah mezi bohy a svatyněmi.

#0@27Marisa si kvůli tomu myslela, že to, co řekla, bylo rozumné.

#0@28Svatyně je domovem boha a stane se více okouzlující na základě boha, který ji obývá.

#0@29Takže si myslela, že učinila dobře, když Kanako předala tu svatyni, protože―

#0@30Její ležérní osobnost vyhověla Marise velmi dobře.

#0@31A myslela si, že tam bude dobře vycházet s Jókaji.

#0@32  

#0@32<c$Konec Č. 06 - Přestaň však prosím s tím neúnosným žádáním.$>

  

#0@33<c$Gratuluji, vše Dokončeno! Přesně jak jsem očekával!$>

Špatný Konec Č. 10 (Marisa-A)Gnome-colors-gtk-edit.svg e03.msg.jdiff


#0@0Svatyně Hakurei, příští ráno.

#0@1Po jejím beznadějném boji proti bohu se Marisa plížila

#0@2dolů z té hory, aby Tengu neviděli, jak odchází.

Reimu 

#0@3"Vypadáš unaveně. Stalo se včera něco?"

Marisa 

#0@4"Ani ne.

  

#0@5Jen jsem šla na tu horu hledat chutné okurky..."

#0@6Marisa zatajila, že šla na tu horu bojovat s bohem.

#0@7A kvůli té lži―

#0@8Měla potíže, protože se nepodělila o své chutné okurky.

#0@9<c$Konec Č.10 - Lež má krátké nohy, daleko nedojde.$>

#0@10<c$Snaž se o Dokončení bez Pokračování na Normální obtížnost nebo vyšší!$>

Špatný Konec Č. 11 (Marisa-B)Gnome-colors-gtk-edit.svg e04.msg.jdiff


#0@0Svatyně Hakurei, příští ráno.

#0@1Po jejím beznadějném boji proti bohu se Marisa plížila

#0@2dolů z té hory a předstírala, že se ztratila.

Reimu 

#0@3"Vypadáš unaveně. Stalo se včera něco?"

Marisa 

#0@4"Ani ne.

  

#0@5Jen jsem šla říct Tungu o zajímavé fámě."

#0@6Marisa zatajila, že šla na tu horu bojovat s bohem.

#0@7Takže se z toho příští den stal novinový článek.

#0@8―Informace, že vyhrožovala bohu a prohrála.

#0@9<c$Konec Č.11 - Vítězové píší novinové články.$>

#0@10<c$Snaž se o Dokončení bez Pokračování na Normální obtížnost nebo vyšší!$>

Špatný Konec Č. 12 (Marisa-C)Gnome-colors-gtk-edit.svg e05.msg.jdiff


#0@0Svatyně Hakurei, příští ráno.

#0@1Po jejím beznadějném boji proti bohu se Marisa plížila

#0@2dolů z té hory a hrála mrtvou, kdykoli kolem ní prošel Tengu.

Reimu 

#0@3"Vypadáš unaveně. Stalo se včera něco?"

Marisa 

#0@4"Ani ne.

  

#0@5Ty listy byly tak krásné... Zabrala jsem se do nějakého rázného prohlížení listů."

#0@6Marisa zatajila, že šla na tu horu bojovat s bohem.

#0@7Ta hora byla karmínově obarvená.

#0@8Toho dne tančily Danmaku kulky společně s padajícími listy.

#0@9<c$Konec Č.12 - Rázné prohlížení listů?$>

#0@10<c$Snaž se o Dokončení bez Pokračování na Normální obtížnost nebo vyšší!$>

[[Category:MediaWiki:Cat endings/cs]][[Category:MediaWiki:Cat lang/cs]]