TH11/Marisa và Nitori đột nhập sòng bài kiếm chác

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th11/Marisa and Nitori's Scenario and the translation is 11% complete.

Other languages:Bulgarian 99% • ‎German 100% • ‎Deutsch (meta) 100% • ‎English 100% • ‎4Kids English 97% • ‎British English 22% • ‎Google Translate English 99% • ‎Troll translations 34% • ‎Spanish 100% • ‎French 100% • ‎Hindi 99% • ‎Indonesian 99% • ‎Italian 100% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Luxembourgish 99% • ‎Polish 60% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Russian 100% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 100% • ‎Ukrainian 100% • ‎Vietnamese 100% • ‎Tiếng Việt (Troll translation) 11% • ‎Simplified Chinese 100%

Hành trình vượt cạn. Tại sao phải liên quan

Gnome-colors-gtk-edit.svg st01_01c.msg.jdiff


Tập 1

tdb:th11 02/vi-lol
Kisume enters
Kisume defeated

Marisa

#0@34Định mệnh, trong hang mà gió vẫn mạnh sml.

#0@42Clgt? (...Alo alo, chim sẻ gọi đại bàng)

Marisa

#0@50... Hình như mình nghe thấy gì đó Chắc coi như chưa nghe thấy gì cả...

#0@58Nitori (... Đệt, tớ đây)

Marisa

#0@66Đếch thấy được sao biết ấy là ai

Yamame Kurodani enters

???

#0@74Ơ đậu Người cõi trên à? Lạ vãi

???

#0@146Mày đang tới sòng bạc dưới kia phỏng?

#0@154Nitori (Là nó!!! Con nhện đất mất dạy kiaaa!)

Marisa

#0@162Nó mất dạy thật à?

<Boss title>

Yamame

#0@170Chết em... lộ cmnr

Yamame

#0@178Ơ mà đúng lúc tao vừa mới sạch tiền từ dưới đó nên định đi trấn lột để quẩy tiếp

Yamame

#0@186Nhìn mày giàu nhỉ?

#0@194Nitori (Ya, con nhện mất dạy ấy! Đánh sml nó đi!)

Yamame

#0@202Ngon rồi, quăng tiền cho tao và mày vẫn bị đánh sml luôn

#0@210Nitori (Ồ kế May mắn na~)

Marisa

#0@218Ơ đậu xanh

tdb:th11 03/vi-lol
Yamame Kurodani defeated

Marisa

#1@30Tđn cậu lại đi khích nó để nó bị đánh sml thế kia?!

#1@38Nitori (Tại bọn mất dạy đó cứ đại tiện xuống mấy con sông của tụi này mà...)

Marisa

#1@46Tưởng trước khi xuống sòng bạc cũng hốt được ít tiền chứ định mệnh...

Gnome-colors-gtk-edit.svg st02_01c.msg.jdiff


Tập 2

tdb:th11 04/vi-lol
Parsee Mizuhashi enters
Parsee Mizuhashi defeated

Marisa

#0@34

#0@42Nitori ()

Marisa

#0@50

#0@58Nitori ()

Marisa

#0@66

tdb:th11 05/vi-lol
Parsee Mizuhashi enters

???

#0@74

???

#0@146

Marisa

#0@154

<Boss title>

Parsee

#0@162

Parsee

#0@170

#0@178Nitori ()

#0@186Nitori ()

Marisa

#0@194

Marisa

#0@202

#0@210Nitori ()

Parsee

#0@218

Parsee

#0@226

Parsee Mizuhashi defeated

Marisa

#1@30

#1@38Nitori ()

Marisa

#1@46

#1@54Nitori ()

#1@62Nitori ()

Marisa

#1@70

Gnome-colors-gtk-edit.svg st03_01c.msg.jdifftdb:th11 06/vi-lol
Yuugi Hoshiguma enters

???

#2@30

???

#2@38

Yuugi Hoshiguma pauses

???

#3@30

???

#3@38

#3@46Nitori ()

Boss battle

Marisa

#0@34

#0@42Nitori ()

???

#0@50

#0@58Nitori ()

Marisa

#0@66

#0@74Nitori ()

<Boss title>

Yuugi

#0@82

#0@90Nitori ()

#0@98Nitori ()

Marisa

#0@106

#0@114Nitori ()

Yuugi

#0@122

Yuugi

#0@130

#0@138Nitori ()

Marisa

#0@146

Marisa

#0@154

Yuugi

#0@162

Marisa

#0@170

tdb:th11 07/vi-lol

Yuugi

#0@178

Yuugi Hoshiguma defeated

Yuugi

#1@30

Yuugi

#1@38

#1@46Nitori ()

Marisa

#1@54

#1@62Nitori ()

Marisa

#1@70

Marisa

#1@78

Yuugi

#1@86

Yuugi

#1@94

#1@102Nitori ()

Yuugi

#1@110

#1@118Nitori ()

Yuugi

#1@126

#1@134Nitori ()

#1@142Nitori ()

Gnome-colors-gtk-edit.svg st04_01c.msg.jdifftdb:th11 08/vi-lol
Cat enters
Cat defeated

Marisa

#0@34

#0@42Nitori ()

#0@50Nitori ()

Marisa

#0@58

#0@66Nitori ()

#0@74Nitori ()

Marisa

#0@82

Satori Komeiji enters

???

#0@90

???

#0@158

Marisa

#0@166

#0@174Nitori ()

Marisa

#0@182

???

#0@190

???

#0@198

Marisa

#0@206

???

#0@214

#0@222Nitori ()

Marisa

#0@230

<Boss title>

tdb:th11 09/vi-lol

Satori

#0@238

Satori

#0@246

Marisa

#0@254

#0@262Nitori ()

Marisa

#0@270

Satori

#0@278

Satori

#0@286

Satori

#0@294

Marisa

#0@302

Marisa

#0@310

#0@318Nitori ()

Marisa

#0@326

Satori

#0@334

Satori

#0@342

Satori

#0@350

Satori

#0@358

Satori Komeiji pauses

Satori

#2@30

Satori

#2@38

Satori Komeiji defeated

Satori

#1@30

#1@38Nitori ()

Marisa

#1@46

Satori

#1@54

Satori

#1@62

Marisa

#1@70

#1@78Nitori ()

Marisa

#1@86

#1@94Nitori ()

Marisa

#1@102

Satori

#1@110

Marisa

#1@118

Gnome-colors-gtk-edit.svg st05_01c.msg.jdifftdb:th11 10/vi-lol
Cat enters
Cat defeated

Marisa

#0@34

#0@42Nitori ()

#0@50Nitori ()

Marisa

#0@58

Cat enters

Marisa

#0@134

Marisa

#0@142

#0@150Nitori ()

 

#0@154

Cat transforms into Rin Kaenbyou
tdb:th11 11/vi-lol

???

#0@322

???

#0@330

Marisa

#0@338

Marisa

#0@346

???

#0@354

#0@362Nitori ()

<Boss title>

Rin

#0@370

Rin

#0@378

Rin

#0@386

Rin

#0@394

#0@402Nitori ()

Marisa

#0@410

Marisa

#0@418

#0@426Nitori ()

Marisa

#0@434

Rin

#0@442

Marisa

#0@450

Rin

#0@458

Rin

#0@466

Rin Kaenbyou defeated

Rin

#1@30

#1@38Nitori ()

Marisa

#1@46

#1@54Nitori ()

#1@62Nitori ()

Rin

#1@70

Rin

#1@78

Rin

#1@86

Rin

#1@94

Rin

#1@102

Marisa

#1@110

Marisa

#1@118

Gnome-colors-gtk-edit.svg st06_01c.msg.jdifftdb:th11 12/vi-lol
Rin Kaenbyou enters

Rin

#2@30

Marisa

#2@150

Rin

#2@210

Rin

#2@390

Rin Kaenbyou defeated

Marisa

#0@34

Marisa

#0@42

#0@50Nitori ()

#0@58Nitori ()

#0@66Nitori ()

Marisa

#0@74

Utsuho Reiuji enters

???

#0@82

???

#0@150

#0@158Nitori ()

Marisa

#0@166

#0@174Nitori ()

???

#0@182

???

#0@190

#0@198Nitori ()

???

#0@206

Marisa

#0@214

Marisa

#0@222

<Boss title>

Utsuho

#0@230

Utsuho

#0@238

Marisa

#0@246

#0@254Nitori ()

#0@262Nitori ()

Utsuho

#0@270

Utsuho

#0@278

#0@286Nitori ()

#0@294Nitori ()

Marisa

#0@302

#0@310Nitori ()

#0@318Nitori ()

Marisa

#0@326

tdb:th11 13/vi-lol

Utsuho

#0@334

Utsuho

#0@342

Utsuho

#0@350

  • If player continued
Bad Ending #%nb%
  • If player didn't continue
Good Ending #%ng%
[[Category:MediaWiki:Cat story/vi-lol]][[Category:MediaWiki:Cat lang/vi-lol]]