Th11/История на Рейму и Ая

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th11/Reimu and Aya's Scenario and the translation is 99% complete.

Other languages:Bulgarian 99% • ‎Czech 100% • ‎Scoring cues 4% • ‎German 100% • ‎English 100% • ‎4Kids English 16% • ‎British English 19% • ‎Google Translate English 100% • ‎Spanish 100% • ‎French 100% • ‎Hindi 100% • ‎Indonesian 31% • ‎Italian 100% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Polish 38% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Russian 100% • ‎русский (Хэпбёрн) 1% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 100% • ‎Ukrainian 100% • ‎Vietnamese 100% • ‎Simplified Chinese 100%


Gnome-colors-gtk-edit.svg st01_00c.msg.jdiff


1во Ниво

♪ Тъмната Ветровита Дупка
Kisume enters
Kisume defeated

Reimu

#0@34Защо ми трябваше да идвам на токова подгизнало мокро място?

#0@42??? (... А-а-а. Времето е хубаво днес...)

Reimu

#0@50Ясно и слънчево? Аз съм насред пещера! Ъ-ъ, чакай, да не ми се причуват неща?

#0@58Ая (... Това съм аз. Чистата и честна Шамеймару.)

#0@66Ая (Тези ин-ян кълба позволяват да комуникираме.)

Reimu

#0@74Уф, на бас, че е работа на Юкари. Това удобно ли е или досадно?

#0@82Ая (Е, бих искала да разкриеш мрака под земята.)

Yamame Kurodani enters

???

#0@90О? Вентрилоквист?

<Boss title>

Yamame

#0@162Чудя се откъде ли идва този глас?

#0@170Ая (Появи се нещо странно, а?)

Reimu

#0@178Не мога да разбера дали се вълнуваш, дори когато говориш през ин-ян кълбата.

#0@186Ая (Толкова съм развълнувана!)

Yamame

#0@194Хм, това ли е модата там горе сега? Когато си развълнувана си говориш сама?

Yamame

#0@202Или просто игнорираш хората?

Reimu

#0@210О, не те игнорирам.

Reimu

#0@218Ще си излея гнева, понеже нямам какво да правя върху теб!

Yamame

#0@226Ще ти покажа колко голяма е силата на йокаите прокудени под земята!

♪ Запечатаните Надълбоко Йокаи ~ Изгубено Място
Yamame Kurodani defeated

Reimu

#1@30Аха, тя определено ми показа колко силни са прокудените йокаи.

#1@38Ая (... Това беше земен паяк. Казват, че ако го видиш през нощта, значи го е пуснал крадец.)

Reimu

#1@46Дойдох тук само под твоя подбуда.

Reimu

#1@54Чудя се какво ли има тук под земята?

Gnome-colors-gtk-edit.svg st02_00c.msg.jdiff



2ро Ниво

♪ Мостът, Който Хората Вече Не Прекосяват
Parsee Mizuhashi enters
Parsee Mizuhashi defeated

Reimu

#0@34Колко точно е дълбока тази дупка?

#0@42Ая (... Дълбока е, нали?)

#0@50Ая (Няма да е добре за надземния свят, ако такава дупка до долу се отвори.)

♪ Зеленоока Ревност
Parsee Mizuhashi enters

???

#0@58Заради земетресения ли се тревожиш за горния свят?

???

#0@130Ако си дошла тук долу да проверяваш това, значи нищо не знаеш за земетресенията.

Reimu

#0@138Хъ? Няма защо да се тревожа за земетресения, стига светилището да е добре.

<Boss title>

Parsee

#0@146Нима? Хъм, ъ-ъ, ами все едно.

#0@154Ая (Да не се появи нещо? ... О, това е онази дребна риба от по-рано.)

#0@162Ая (Ще направиш ли нещо интересно?)

Parsee

#0@170Нещо интересно?

Parsee

#0@178Вие сте тези, които ще направят нещо интересно, нали?

Reimu

#0@186Ако беше така, нямаше да имаме причина да слизаме толкова дълбоко в тази дупка!

Reimu

#0@194Пък и винаги можем да отидем да видим нещо интересно.

Parsee

#0@202Винаги можете да отидете да видите нещо интересно? Толкова ви завиждам.

Parsee

#0@210Щом е така, вие трябва да ми покажете нещо интересно, за да облекчите скуката ми!

Parsee Mizuhashi defeated

Reimu

#1@30Не съм дошла тук долу само да намирам материал за вестника ти.

#1@38Ая (Е, това е добра възможност за това, но целта ми е да унищожиш голямо зло.)

Reimu

#1@46Защо просто не го направиш сама?

#1@54Ая (Има някои неща, които дори йокаите не харесват.)

Reimu

#1@62И хората не харесват да бъдат под земята.

Gnome-colors-gtk-edit.svg st03_00c.msg.jdiff


3то Ниво

♪ Разходка по Улиците на Бившия Ад
Yuugi Hoshiguma enters

???

#2@30Хей, доста си добра.

???

#2@38Не знам коя си, но казват, че шумното посрещане е най-доброто за шумен гост!

Yuugi Hoshiguma pauses

???

#3@30Харесваш ми!

???

#3@38Ще се забавляваме още много, така че ме следвай докъдето можеш.

#3@46Ая (Е, това взе да става леко прекалено.)

Boss battle

Reimu

#0@34Майчице! Стига си се мотала пред мен, пречиш ми да мина!

???

#0@42О, ама че си студена. Хора от горе почти никога не идват тук.

#0@50Ая (А, здравей, здравей. Приятно ми е да се запознаем. Аз съм тенгуто Шамеймару.)

???

#0@58Хъ? Тенгу?

???

#0@66Нямаше да се досетя от вида ти...

Reimu

#0@74Не, аз не съм тенгу, а човек.

???

#0@82А? Тогава какво казваше преди малко?

#0@90Ая (Не, не, аз съм тенгу преструващо се на човек. Трябва да проверя нещо.)

Reimu

#0@98Чака—

#0@106Ая (Не мислех, че ще е добра идея тенгу да идва тук долу, но така успях да се промъкна.)

???

#0@114Хм, странно е да си помислиш, че тенгу би дошло тук долу.

<Boss title>

Yuugi

#0@122Мислех, че не искате да се срещате с нас, затова ни отбягвате.

#0@130Ая (Не, не, мислех да дойда да се представя по-късно.)

Yuugi

#0@138Хм, и се преструваш на човек?

Yuugi

#0@146Знаеш ли, че наистина мразя такива добри тенгу лъжи.

#0@154Ая (Толкова много съжалявам. Не исках да слизам тук долу, за да те лъжа.)

Reimu

#0@162Хъм, значи ме прати тук долу, защото не можеш да действаш сама, понеже тук има някой, на когото не искаш да попадаш?

Yuugi

#0@170Хо-хо. Тъй като сме толкова добри приятели с тенгутата, ще го пренебрегна този път... при едно условие.

♪ Отрупана с Цветчета Чинийка за Саке Навръх Пл. Оое

Yuugi

#0@178Прощавам само на силните и смелите!

Yuugi Hoshiguma defeated

Yuugi

#1@30Добра работа!

Yuugi

#1@38Сега, да видим за какво прощавам на токова силен човек!

#1@46Ая (Хе-хе. Много ти благодаря. Тогава ще пристъпя направо към въпроса.)

#1@54Ая (Зли духове започнаха да се появяват над земята. Разбира се, не казвам, че това е работа на онитата.)

Reimu

#1@62А? Зли духове? За пръв път чувам такова нещо!

Yuugi

#1@70А? Какво каза?

#1@78Ая (Би било проблем и за вас, ако излязат, нали?)

Yuugi

#1@86Хъм. Нали не ме лъжеш?

#1@94Ая (Защо да лъжа? Така или иначе, исках да разследвам тези духове.)

Yuugi

#1@102Разбирам. E, ще ти се доверя този път, заради силата ти и заради това саке.

#1@110Ая (Хе-хе-хе, твърде мило от твоя страна.)

Reimu

#1@118Вие двете ще продължавате все така да ме игнорирате, нали?

Gnome-colors-gtk-edit.svg st04_00c.msg.jdiff


4то Ниво

♪ Сърдечен Каприз
Cat enters
Cat defeated

Reimu

#0@34Това място не е ли подозрително?

#0@42Ая (Да, определено нещо намирисва.)

Reimu

#0@50Хъ, миризмата стига ли чак до там горе?

Reimu

#0@58Между другото, какво казваше преди за зли духове?

#0@66Ая (А, да, духовете. Доста явно бе, че злите духове се излъчваха от гейзера.)

#0@74Ая (Аз само ги използвах, за да си свободна да действаш в Подземния Свят.)

Reimu

#0@82Моля?

#0@90Ая (Е, не е важно... Да се уверим, че сме проверили всеки кът на това мистериозно имение.)

Satori Komeiji enters

???

#0@98... Тук е необичайно пренаселено.

???

#0@166Откога не сме имали гости в Палата на Земните Духове?

Reimu

#0@174О, там има ли някой?

???

#0@182И още как. Къщата е моя, все пак.

#0@190Ая (Може би трябва да се представим?)

Reimu

#0@198О, здрасти, аз съм Рейму - храмова девица от горния свят.

<Boss title>

Satori

#0@206Аз съм Сатори, господарката на Палата на Земните Духове.

Satori

#0@214... Хъм.

Satori

#0@222Държиш се доста предпазливо към мен, имайки предвид, че ти си госта тук.

Reimu

#0@230Не, не го правя, наистина.

#0@238Ая (Имението ви изглеждаше толкова прекрасно, че просто исках малко информация за него.)

Satori

#0@246... Хм? Говориш неща, за които не мислиш.

#0@254Ая (А?)

♪ Сатори Девойка ~ 3-то Око

Satori

#0@262От мен не може да се скрие нищо.

Satori

#0@270Това, което мислиш говори много повече от всичко, което можеш да кажеш с устата си.

Reimu

#0@278Какво искаш да кажеш?

Satori

#0@286... "Това е толкова досадно. Може би трябва да се откажа от горещите извори."

Reimu

#0@294Ааа?

Satori

#0@302... "Тя откъде знае какво си мисля?"

Reimu

#0@310Уаа!

Satori

#0@318... "Тази е зловеща, по-добре да я накарам да млъкне.", си казваш.

Reimu

#0@326Искаш да кажеш, че можеш да четеш мислите ми? Тогава предполагам няма нужда да се хабя да говоря.

#0@334Ая (Какво е това? Не мога да повярвам, че има йокай, който чете мисли.)

#0@342Ая (... Хм, хм. От това ще излезе интересна статия.)

Reimu

#0@350*хилене*

Satori

#0@358... "Сега как да я бия?"

Reimu

#0@366Давай, не спирай да четеш.

Satori

#0@374... "Хм, например с този бараж." ... "Или може би с онзи."

#0@382Ая (Какво за бога си представяш?)

Satori

#0@390Такъв глупав човек.

Satori

#0@398Знай, че сама изписваш своето поражение.

Satori Komeiji pauses

Satori

#2@30Ето тук наистина се започва!

Satori

#2@38Заспи с травма тъй страшна, че да те събуди!

Satori Komeiji defeated

Satori

#1@30Никак не беше зле. Не мислех, че човек от горе ще е толкова силен.

Reimu

#1@38Чудех се кой живее в такава голяма къща, но в крайна сметка ти не се оказа нищо особено.

#1@46Ая (Тези техники бяха...)

Satori

#1@54Защо изобщо си дошла толкова навътре под земята?

Satori

#1@62Има твърде много въпроси в ума ти. Не мога да видя ясно какво търсиш.

#1@70Ая (А, вярно. Над земята се появи един гейзер, а с него и едни зли духове.)

#1@78Ая (Разпитахме няколко човека, но досега никой не изглеждаше замесен.)

Satori

#1@86Гейзер? Зли духове?

Satori

#1@94Хъм... може би все пак сте на правилното място.

Reimu

#1@102А?

Satori

#1@110Мисля, че един от домашните ми любимци може да е направил нещо такова.

#1@118Ая (Домашни любимци... Имаш предвид като онази котка?)

Satori

#1@126Ако искате да проверите, ще ви заведа в двора.

Reimu

#1@134Двор?

Satori

#1@142Оттам може да слезете още по-надолу. Там ще бъде и моят любимец.

Reimu

#1@150Е, стигнах твърде далеч, за да се върна. Предполагам, че нямам избор.

Satori

#1@158"Защо трябваше да казваш нещо такова", знзчи...

Satori

#1@166Е, съжалявам, че четох мислите ти.

Gnome-colors-gtk-edit.svg st05_00c.msg.jdiff


5то Ниво

Cat enters
Cat defeated
♪ Приспивна Песен на Изоставения Ад

Reimu

#0@34Онази котка все се промъква до нас, но все не мога да я набия докрай.

#0@42Ая (Хъм... Може би тази котка не е нормална.)

Reimu

#0@50Ами, не виждам как би могла да бъде, след като може да изстрелва баражи.

#0@58Ая (според онова, което мис Сатори каза, Тази котка може да държи ключа към нещо.)

Reimu

#0@66Следващия път като дойде, ще я пипна със сигурност!

Cat enters

Reimu

#0@142Ето я!

Reimu

#0@150Този път няма да те оставя да се измъкнеш!

Reimu

#0@154

Cat transforms into Rin Kaenbyou
♪ Пътешествие на Труп ~ Дерзайте!

???

#0@322Споменеш ли дявола, той ще се появи!

???

#0@330Доста си силна, како. Трябва да си, щом би мис Сатори.

Reimu

#0@338!? Превърна се в йокай!

#0@346Ая (Това е йокай! Да го победим! Хайде, излез и се бий!)

Reimu

#0@354Мисля, че трябва да се спреш, преди нещата да са излезли извън контрол.

<Boss title>

Rin

#0@362Ха-ха-ха, аз съм се била превърнала в йокай? Хората тук долу са доста по-редки, да знаете.

Rin

#0@370Е, какво ще кажеш? Каза, че искаш да знаеш за гейзера, нали?

Rin

#0@378Чух те преди!

Reimu

#0@386Е, направо на въпроса.

#0@394Ая (... Хм. Да не е... заради теб, а?)

Reimu

#0@402?

Rin

#0@410Ако търсиш източника на гейзера, трябва да отидеш по-дълбоко. Там обаче живее най-злата птица от всички.

Reimu

#0@418Птица? Значи ти нямаш нищо общо?

Rin

#0@426Но не мога да те пусна там долу. Сега ще се превърнеш в бродещ дух.

Rin Kaenbyou defeated

Rin

#1@30Уф, много си добра, како. Не мога да повярвам, че над земята има такива силни хора.

Reimu

#1@38Има ли въобще хора под земята?

Rin

#1@46Добре, щом си толкова силна, може дори да успееш да и навредиш малко.

Reimu

#1@54Тази птица наистина ли е толкова силна?

Rin

#1@62Ние животните ставаме много силни, когато живеем дълго или когато глътнем призрак или зъл дух.

Rin

#1@70Чудя се къде ли го е намерила обаче. Тя е успяла да глътне силата на бог.

Rin

#1@78Стана много силна, да знаете. По-добре внимавай, како.

Reimu

#1@86Хъм. Е, предполагам, че нищо не би ме изненадало вече.

#1@94Ая (Силата на бог... Мислех си, че това изглежда доста странно.)

Reimu

#1@102Тук долу е толкова горещо обаче. Ще ми се да можеше да дойдеш да ми заемеш ветрилото си.

Gnome-colors-gtk-edit.svg st06_00c.msg.jdiff


6то Ниво

♪ Мантия от Адски Пламъци
Rin Kaenbyou enters

Rin

#2@30О, да, забравих нещо.

Reimu

#2@150?

Rin

#2@210Ако умреш на дъното на Ада, така ще изгориш, че няма да остане и пепел. Ако искам трупа ти,

Rin

#2@390по-добре да те спра още тук!

Rin Kaenbyou defeated

Reimu

#0@34А, не издържам вече!

Reimu

#0@42Ако се замислиш, няма начин да успеем да намерим когото и да е тук. Толкова е горещо.

#0@50Ая (Котката от преди го каза, нали? Тя е глътнала силата на бог.)

#0@58Ая (Не трябва ли да търсим място с подходяща атмосфера?)

Reimu

#0@66Хъм, подходяща атмосфера.

Reimu

#0@74Но ние дори не знаем що за бог би трябвало да е изяла.

#0@82Ая (Всъщност, аз случайно си спомних такъв бог.)

Reimu

#0@90А?

Utsuho Reiuji enters

???

#0@98Добре дошла в дълбините на дълбините на ада, който никой не би трябвало да посещава.

???

#0@166Чух за теб от Орин. Тя каза, че идват човек и йокай, които искали да спрат гейзера...

???

#0@174Но аз виждам само човек. Йокаят да не е невидим?

Reimu

#0@182Хей, още някой се е превърнал в йокай!

#0@190Ая (Излез и се бий!)

???

#0@198Да изляза и... Не си сама, нали? Може би наистина сте две.

Reimu

#0@206Един човек или двама, аз имам силата на сто! Все едно, какво каза за гейзера?

<Boss title>

Utsuho

#0@214Аз съм Уцухо и отговарям за опазването на останките от Пламтящия Ад. Всички ми викат Оку.

Utsuho

#0@222А що се отнася за гейзера, ами... Може би преди можеше, но вече е твърде късно да бъде спрян.

#0@230Ая (Това е... Виждам силата, излъчвана от тялото и.)

#0@238Ая (Ти ли си тази, която е била примамена да изяде онзи бог?)

Reimu

#0@246А? За какво говориш?

#0@254Ая (Планираш да превземеш надземния свят, нали? И планинската богиня те е придумала.)

Utsuho

#0@262А? За какво говориш? Планинската богиня ме е придумала?

#0@270Ая (Точно така. Тя кроеше нещо, затова си позволих да проверя сама.)

#0@278Ая (Тя някак си е донесла невероятна сила тук долу и не след дълго се появи гейзера.)

Reimu

#0@286За какво говориш? Нищо не разбирам.

Utsuho

#0@294Хммм... И какво от това? Аз наистина съм тази със силата на бог.

Utsuho

#0@302Също съм и тази, която планира да завземе надземния свят с тази сила.

Utsuho

#0@310Е, какво от това? Да не казвате, че ще се опитате да ме спрете?

#0@318Ая (Не, не, това зависи дали ще ми дадеш ексклузивни права да отразявам нашествието.)

Reimu

#0@326К'во!?

#0@334Ая ("Пълен репортаж! 7-дневната война на адския гарван" Мисля, че съм по петите на голяма сензация.)

Reimu

#0@342Чакай само за секунда! Няма да позволя подобно нещо!

Utsuho

#0@350Добре тогава. Ще ме интервюираш колкото си искаш и ще разпространиш страха от мен на длъж и шир, нали?

Reimu

#0@358О, може ли? Предполагам би било просташко от моя страна да се опитвам да те спра.

Reimu

#0@366... Наистина ли мислеше, че ще кажа това? Не можеш просто да нападнеш горния свят!

♪ Слънчева Секта на Мистична Мъдрост~Ядрен Синтез

Utsuho

#0@374О, ти нямаш усет за атмосферата, нали? Тогава, да те бия ще бъде първата стъпка от нашествието ми.

#0@382Ая (Хм, храмова девица срещу адски гарван, ето я новата сензация! Излезте и се бийте, негодници!)

Utsuho

#0@390Божествените пламъци, които погълнах ще те направят на въглен с ядрена енергия и няма да оставят нищо!

Utsuho Reiuji defeated
  • If player continued
Bad Ending #%nb%
  • If player didn't continue
Good Ending #%ng%