Th123/Sanae's Scenario/vi

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th123/Sanae's Scenario and the translation is 7% complete.

Other languages:German 100% • ‎English 100% • ‎Spanish 100% • ‎French 100% • ‎Indonesian 1% • ‎Italian 7% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Brazilian Portuguese 94% • ‎Romanian 18% • ‎Russian 100% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 100% • ‎Vietnamese 7%


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/scenario/sanae/000.cv0.jdiff


Cirno

Cái thứ vừa nãy...

Cirno

Chắc chắn là yêu quái huyền thoại, Daidarabotchi rồi!

Cirno

Nếu mình thuần hóa được nó, mình sẽ không sợ cái gì từ giờ về sau nữa!

Sanae

Có lẽ nó đã ở đây trước khi biến mất.

Cirno

Hở? Con to vừa biến mất cái, con nhỏ xuất hiện liền.

Sanae

Nè, ở đây nè, cô Tiên nữ kia.

Cô có thấy một hòn đ- ờm....

Cô có thấy một hình người cử động đi qua đây không?

Cirno

Tôi chẳng thấy con Daidarabotchi nào cả.

Sanae

Daidarabotchi? Mình có nói gì đến nó à?

Cirno

À không, khỏi đi. Tôi chả thấy cái gì cả!

Sanae

Cô đang toan tính gì phải không? Tính làm bóng ma Brocken à?

<win>

Cirno

Bóng ma Brocken? Cái gì đấy?

Sanae

Cirno


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/scenario/sanae/001.cv0.jdiff


Meiling

Meiling

Meiling

Sanae

Meiling

Sanae

Meiling

Sanae

Meiling

Sanae

Meiling

<win>

Sanae

Meiling

Sanae

Sanae


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/scenario/sanae/002.cv0.jdiff


 

 

 

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Reimu

Reimu

Sanae

Reimu

Sanae

Reimu

Sanae

Reimu

Sanae

Reimu

<win>

Sanae

Reimu

Sanae

Reimu

Reimu

Sanae


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/scenario/sanae/003.cv0.jdiff


Sanae

Sanae

Utsuho

Utsuho

Sanae

Sanae

Sanae

Utsuho

Sanae

Utsuho

Utsuho

Utsuho

Sanae

Utsuho

Sanae

 

<win>

Sanae

Utsuho

Sanae

Utsuho

Sanae

Utsuho

Sanae

Utsuho

Sanae

Utsuho

Sanae

Utsuho

Utsuho

Sanae

Sanae


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/scenario/sanae/004.cv0.jdiff


Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Sanae

Suwako

Suwako

Suwako

Sanae

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Sanae

Sanae

Suwako

Sanae

Suwako

Suwako

Sanae

Suwako

Suwako