Th14/Images in Vietnamese

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th14/Images and the translation is 15% complete.

Other languages:Bulgarian 1% • ‎German 73% • ‎English 88% • ‎4Kids English 1% • ‎Canadian English 0% • ‎British English 12% • ‎Google Translate English 85% • ‎Troll translations 46% • ‎Yorkshire English 39% • ‎Spanish 53% • ‎Finnish 37% • ‎French 2% • ‎Hindi 2% • ‎Hungarian 26% • ‎Indonesian 53% • ‎Italian 48% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Luxembourgish 11% • ‎Mongolian 24% • ‎Malay 34% • ‎Norwegian Bokmål 53% • ‎Dutch 35% • ‎Polish 52% • ‎Portuguese 53% • ‎Brazilian Portuguese 51% • ‎Russian 53% • ‎Thai 53% • ‎Klingon 6% • ‎Ukrainian 86% • ‎Vietnamese 88% • ‎Tiếng Việt (THVNFB translation) 15% • ‎Simplified Chinese 1%

Contents


Splash screen

loading/sig1280.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Segoe Print; Team Shanghai Alice => Trajan Pro;
 • Indonesian version: MS Mincho;
 • Bulgarian version: M+ 1c regular
 • Thai version : TH Sarabun New
 • Korean: 문체부 바탕체 (touhou), 한컴바탕 (team)

[edit]

ascii/loading.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

bounds-th14-ascii-loading.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Gabriola
 • Bulgarian version: Avdira Bold; Segoe Script
 • Malay version: Linux Libertine (GPLv2); Gabriola

[edit]

Title screen

title/title_logo.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Japanese: Fontworks マカロニ DB [edit]

title/title01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th14-title-title01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

[edit]

title/title_ver_tr.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English version: Square721 BT
 • Spanish version: Moire
 • Dutch version: OCR A Extended
 • Bulgarian version: Just Square LT Std Cyrillic

[edit]

title/title_ver.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

ver 1.00b

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English version: Square721 BT
 • Spanish version: Moire
 • Dutch version: OCR A Extended
 • Bulgarian version: Just Square LT Std Cyrillic

[edit]

title/spell.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th14-title-spell.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

title/result00.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th14-title-result00.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Constantia
vi-community: UTM Centur [edit]


Menu captions

title/selecttitle/sl_keyconfig.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Original: Bernhard Modern Std
 • Bulgarian version: Ristretto Slab Pro Medium
 • Vietnamese version: UTM Centur

[edit]

title/selecttitle/sl_manual.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_music.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_player.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_playerdata.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_rank.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_regist.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_replay.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_savereplay.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_spell.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_stage.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_weapon.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Manual

help/helpmenu.png

Sprite boundaries

bounds-th14-help-helpmenu.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian version: Constantia

[edit]

help_01.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English: Kootenay
 • Bulgarian: Constantia

[edit]

help_02.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

help_03.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

help_04.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

help_05.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

help_06.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

help_07.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Độ khó

title/rank00tr.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th14-title-rank00tr.png

Download

Translation

Cấp độ lục bảo
Độ dễ
Dành cho những người không giỏi chơi game shooting,và để hồi phục tinh thần


Cấp độ lam ngọc
Trung bình
Một cấp độ khá là dễ, phù hợp cho mọi lứa tuổi


Cấp độ hồng ngọc
Khó
Một cấp độ khá khó,chỉ định cho những người chuyên nghiệp


Cấp độ kim cương hi vọng
Cuồng loạn
Độ khó bị nguyền rủa

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Original difficulty levels: Brandegoris
 • Spanish version: Nueva Std
 • Finnish version and PSD file: Mermaid
 • Dutch version: Imprint MT Shadow; Puritan Bold
 • Bulgarian version: M+ 1c medium; Lidia; Boomboom; DFGSNGyoSho-W5

[edit]

title/rank00.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th14-title-rank00.png

Download

Translation

Cấp độ Ma-nhê
EXTRA
Màn đạn sáng chói

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Original difficulty levels: Brandegoris
 • Spanish version: Nueva Std
 • Finnish version and PSD file: Mermaid
 • Dutch version: Imprint MT Shadow; Puritan Bold
 • Bulgarian version: M+ 1c medium; Lidia; Boomboom; DFGSNGyoSho-W5

[edit]

Chọn nhân vật

title/player_00.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Vu nữ bí ẩn trên bầu trời
Hakurei Reimu

Cây gậy trừ tà đột nhiên chuyển động một cách kì lạ

Khi đánh hơi thấy yêu quái, nó sẽ tự động tiêu diệt chúng
Tuy nhiên, điều này khá tiện lợi nên reimu chẳng thèm để ý.

Một ngày nọ cô nghe thấy yêu quái Hồ Sương Mù đang làm loạn.
Chúng vốn là những yêu quái hiền lành và im lặng nhưng...

Không còn nghi ngờ gì nữa, rắc rối chỉ mới bắt đầu

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Corbel
 • English version: Gentium Book Basic, Viner Hand ITC, Mermaid, pencilPete / Anna
 • Bulgarian version: Segoe Print, Serif, Anaktoria

[edit]

title/player_00ex.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Sức mạnh từ cây búa Uchide đã gây nên cơn cuồng sát của gậy trừ tà.

Trong khi Shinmyoumaru vẫn còn bị teo nhỏ vì cây búa bị mất hết sức mạnh,ta có thể hy vọng cây gậy cũng có thể trở lại bình thường

Tuy nhiên có kẻ muốn xen vào ngăn cản.

Hoàn thành công việc đi Reimu.Hãy khuất phục kẻ bất chính đó

Translated image

Upload...

title/player_01.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Corbel
 • English version: Gentium Book Basic, Viner Hand ITC, Mermaid, pencilPete / Anna
 • Bulgarian version: Segoe Print, Serif, Anaktoria

[edit]

title/player_01ex.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/player_02.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Corbel
 • English version: Gentium Book Basic, Viner Hand ITC, Mermaid, pencilPete / Anna
 • Bulgarian version: Segoe Print, Serif, Anaktoria

[edit]

title/player_02ex.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


General terms


title/weapon_00.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Corbel
 • English version: Gentium Book Basic, Viner Hand ITC, Mermaid, pencilPete / Anna
 • Bulgarian version: Segoe Print, Serif, Anaktoria

[edit]

title/weapon_00b.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/weapon_01.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/weapon_01b.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/weapon_02.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...

title/weapon_02b.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Interface

front/front00.png

Sprite boundaries (full image)

bounds-th14-front-front00.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Original version: Spell Card bonus, Full power, etc.: Peignot Demi; Difficulties: Revue
 • Spanish version: Candara; KaiTi; Bonus fallido => Kootenay; … => Myriad Pro; Gabriola; Hobo Std; Plantagenet Cherokee; Nyala; Tunga;
 • Finnish version: Mermaid; Anna;
 • Bulgarian version: Constantia, Just Square LT Std Cyrillic, Matthan Sans NC, Days, Argocksaz Bold_viper78
 • Malay version: Peignot Demi, Revue, Georgia

[edit]

front/front01.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Mongolian Baiti
 • Bulgarian version: DejaVu Serif Bold; Constantia

[edit]

ascii/ascii.png

Sprite boundaries

bounds-th14-ascii-ascii.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Font for "BS", "終" and "" - Narkisim; Font for "Bonus", "History" and "Failed" - Raavi; Font for Numbers and PowerUp - Microsoft Yi Baiti

 • Bulgarian "Bonus", "History" and "Failed" - Lucida Console Semi-Condensed (960 and 1280 only)

[edit]

ascii/ascii_960.png

Sprite boundaries

bounds-th14-ascii-ascii 960.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Font for "BS", "終" and "" - Narkisim; Font for "Bonus", "History" and "Failed" - Raavi; Font for Numbers and PowerUp - Microsoft Yi Baiti

 • Bulgarian "Bonus", "History" and "Failed" - Lucida Console Semi-Condensed (960 and 1280 only)

[edit]

ascii/ascii_1280.png

Sprite boundaries

bounds-th14-ascii-ascii 1280.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Font for "BS", "終" and "" - Narkisim; Font for "Bonus", "History" and "Failed" - Raavi; Font for Numbers and PowerUp - Microsoft Yi Baiti

 • Bulgarian "Bonus", "History" and "Failed" - Lucida Console Semi-Condensed (960 and 1280 only)

[edit]

ascii/pause_1280.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th14-ascii-pause 1280.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: Constantia
 • English: Platform Eight (big text), Russell Square Regular (small text)
 • German: Gabriola Regular (big text), Russell Square Regular (small text)
 • Spanish: UA Squared
 • Hungarian: Gabriola Regular (big text), Constantia (small text)

[edit]


Stage logos

front/logo/st01logo.png

Sprite boundaries

bounds-th14-front-logo-st01logo.png

Download

Translation

Màn 1 - Hồ Mù Sương

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English version: Garamond (Bold); Lydian (Stage Location)
 • Spanish version: Arabic Typesetting; ♪ = Lucida Console
 • Bulgarian version: Constantia; Matthan Sans NC

[edit]

front/logo/st02logo.png

Sprite boundaries

bounds-th14-front-logo-st02logo.png

Download

Translation

Đầu Chia Ra Dưới Cây Liểu

Đầu Đang Bay

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English version: Garamond (Bold); Lydian (Stage Location)
 • Spanish version: Arabic Typesetting; ♪ = Lucida Console
 • Bulgarian version: Constantia; Matthan Sans NC

[edit]

front/logo/st03logo.png

Sprite boundaries

bounds-th14-front-logo-st03logo.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English version: Garamond (Bold); Lydian (Stage Location)
 • Spanish version: Arabic Typesetting; ♪ = Lucida Console
 • Bulgarian version: Constantia; Matthan Sans NC

[edit]

front/logo/st04logo.png

Sprite boundaries

bounds-th14-front-logo-st04logo.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English version: Garamond (Bold); Lydian (Stage Location)
 • Spanish version: Arabic Typesetting; ♪ = Lucida Console
 • Bulgarian version: Constantia; Matthan Sans NC

[edit]

front/logo/st05logo.png

Sprite boundaries

bounds-th14-front-logo-st05logo.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English version: Garamond (Bold); Lydian (Stage Location)
 • Spanish version: Arabic Typesetting; ♪ = Lucida Console
 • Bulgarian version: Constantia; Matthan Sans NC

[edit]

front/logo/st06logo.png

Sprite boundaries

bounds-th14-front-logo-st06logo.png

Download

Translation

Công Chúa Nhỏ

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English version: Garamond (Bold); Lydian (Stage Location)
 • Spanish version: Arabic Typesetting; ♪ = Lucida Console
 • Bulgarian version: Constantia; Matthan Sans NC

[edit]

front/logo/st07logo.png

Sprite boundaries

bounds-th14-front-logo-st07logo.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English version: Garamond (Bold); Lydian (Stage Location)
 • Spanish version: Arabic Typesetting; ♪ = Lucida Console
 • Bulgarian version: Constantia; Matthan Sans NC

[edit]


Boss names

front/ename_tr.png

Sprite boundaries

bounds-th14-front-ename tr.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Original: Russel Square
 • Bulgarian version: Just Square LT Std Cyrillic
 • Thai: 2006_iannnnnISO
 • Brazilian Portuguese: Russel Square

[edit]

front/ename.png

Sprite boundaries

bounds-th14-front-ename.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Original: Russel Square
 • Bulgarian version: Just Square LT Std Cyrillic
 • Thai: 2006_iannnnnISO
 • Brazilian Portuguese: Russel Square

[edit]

face/enemy1/ename01.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Andy
 • Bulgarian version: Segoe Print
 • Vietnamese Community: UTM Netmuc KT

[edit]

face/enemy2/ename01.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Andy
 • Bulgarian version: Segoe Print
 • Vietnamese Community: UTM Netmuc KT

[edit]

face/enemy3/ename01.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Andy
 • Bulgarian version: Segoe Print
 • Vietnamese Community: UTM Netmuc KT

[edit]

face/enemy4/ename01.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Andy
 • Bulgarian version: Segoe Print
 • Vietnamese Community: UTM Netmuc KT

[edit]

face/enemy4b/ename01.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Andy
 • Bulgarian version: Segoe Print
 • Vietnamese Community: UTM Netmuc KT

[edit]

face/enemy5/ename01.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Andy
 • Bulgarian version: Segoe Print
 • Vietnamese Community: UTM Netmuc KT

[edit]

face/enemy6/ename01.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Andy
 • Bulgarian version: Segoe Print
 • Vietnamese Community: UTM Netmuc KT

[edit]

face/enemy7/ename01.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Andy
 • Bulgarian version: Segoe Print
 • Vietnamese Community: UTM Netmuc KT

[edit]


Character portraits

face/enemy6/face06n2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Vietnamese Community: 000 CCJimLee [TeddyBear]

[edit]

face/enemy7/face07n2.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Vietnamese Community: VfFree52

[edit]


Effects

effect/eff_line.png

Sprite boundaries

bounds-th14-effect-eff line.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Spanish version: Cambria, DaunPenh, Corbel
 • Bulgarian version: Segoe Print, M+ 1c Medium

[edit]


Ending

ending/e01a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e01b.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e02a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e02b.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e03a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e03b.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e04a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e04b.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e05a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e05b.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e06a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e06b.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e07a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e08a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e09a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e10a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e11a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e12a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/ebg00.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/ebg01.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/ebg02.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!


Staff roll

ending/staff.png

Sprite boundaries

bounds-th14-ending-staff.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian version: Resagokr Medium

[edit]