Th143/Images/vi

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th143/Images and the translation is 95% complete.

Other languages:Bulgarian 0% • ‎Czech 2% • ‎German 94% • ‎English 99% • ‎4Kids English 0% • ‎British English 13% • ‎Google Translate English 100% • ‎Troll translations 17% • ‎Spanish 0% • ‎Latin American Spanish 52% • ‎Finnish 1% • ‎Indonesian 18% • ‎Italian 32% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Simplified Malay 29% • ‎Polish 72% • ‎Portuguese 67% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Russian 76% • ‎Thai 1% • ‎Ukrainian 85% • ‎Vietnamese 95% • ‎Simplified Chinese 3%

Contents


Splash Screen

loading/sig1280.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: M+ 1c regular
 • Korean: 문체부 바탕체 (touhou), HY태고딕 (team)

[edit]


ascii/loading.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

bounds-th143-ascii-loading.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: Red October, Segoe Script

[edit]

Title Screen

title/title_bk00.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Bulgarian: M+ 1c regular [edit]

title/title_logo.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

弾幕アマノジャク (Đạn Mạc Thiên Tà Quỷ)
Impossible Spell Card
Bài phép bất khả thi

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Japanese: Fontworks コメットB
English/German: Impact(JP title)
Polish: Nova Square [edit]

title/title_ver.v1.00a.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: Just Square LT Std Cyrillic

[edit]

Menu captions

title/selecttitle/sl_manual.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Title: Russel Square
 • Subtitle: Bulgarian: JLS Data GothicR

[edit]

title/selecttitle/sl_music.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Phòng nhạc

Phòng nhạc phản đòn

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_nickname.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Biệt danh

Biệt danh thu thập

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_replay.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Xem lại

Phát cảnh xem lại

Translated image

Upload...

Interface

ascii/ascii.png

Sprite boundaries

bounds-th143-ascii-ascii.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: "Bonus", "History" and "Failed" - Lucida Console Semi-Condensed

[edit]

ascii/ascii_1280.png

Sprite boundaries

bounds-th143-ascii-ascii 1280.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: "Bonus", "History" and "Failed" - Lucida Console Semi-Condensed

[edit]

ascii/ascii_960.png

Sprite boundaries

bounds-th143-ascii-ascii 960.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: "Bonus", "History" and "Failed" - Lucida Console Semi-Condensed

[edit]

ascii/clear_item.png

Sprite boundaries

bounds-th143-ascii-clear item.png

Download

Translation

Qua Thử thách Điểm Lướt

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: JLS Data GothicR

[edit]

title/title01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-title01.png

Download

Translation

Bắt đầu
Xem lại
Phòng nhạc
Tuỳ chỉnh
Hướng dẫn
Thoát
Nhạc nền
Hiệu ứng âm
Hiệu chỉnh phím
Mặc định
Bắn
Hành động
Chậm
Tạm ngưng
Bật
Tắt

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: Red October
 • Korean: a스피드

[edit]

ascii/pause_1280.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-ascii-pause 1280.png

Download

Translation

Tạm thời gián đoạn (Màn hình tạm ngưng) Thương tật đầy mình (Trò chơi kết thúc) Tái sinh chấm dứt (Màn hình tạm ngưng)

Huỷ tạm ngưng
Quay lại trò chơi

Từ bỏ - Có
Bỏ cuộc - Có Có Có

Thử lại - Không
Thử lại - Không Không Không

Thoát, lưu cảnh xem lại
Lưu cảnh xem lại và về màn hình chính

Như thế ổn chứ?
Thật chứ

Lưu cảnh xem lại
Lưu cảnh xem lại

Xem lại lần nữa
Xem lại

Tái đấu
Thử lại

Đến nạn tiếp theo
Cảnh kế

Nghỉ giải lao
Về màn hình chọn lựa

Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn

Đổi trang bị và tái đấu
Đổi trang bị và thử lại

Về màn hình chọn cảnh xem lại
Trở về chọn cảnh xem lại

Nhiệm vụ hoàn thành! Thời gian kết thúc
Né tránh thành công! Hết giờ

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Original: Russel Square (English)
 • English: Platform Eight (Translated Text)
 • Bulgarian version: Constantia

[edit]

front/front00.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

bounds-th143-front-front00.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: JLS Data GothicR

[edit]

front/front01.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: DejaVu Serif Bold; Constantia

[edit]


title/menu_item.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-menu item.png

Download

Translation

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4
Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8
Ngày 9 Ngày 10

Cảnh 1 (hướng dẫn)
Cảnh 2 Qua
Cảnh 3 Thử thách
Cảnh 4 Điểm
Cảnh 5
Cảnh 6
Cảnh 7
Cảnh 8
Cảnh 9
Cảnh 10
Tổng thời gian chơi
Số cảnh phá đảo
Biệt danh thu thập

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: Red October, Constantia, JLS Data GothicR

[edit]


title/title01b.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-title01b.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: Red October
 • Korean: a스피드

[edit]


title/item/item.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-item-item.png

Download

Translation

Trang bị

CHÍNH

PHỤ

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Japanese: Fontworks キアロ
 • English: Seagull (UVN Chim Bien)
 • Bulgarian: Red October, JLS Data GothicR, Constantia

[edit]

Effects

effect/eff_line.png

Sprite boundaries

bounds-th143-effect-eff line.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Bulgarian: Segoe Print, M+ 1c Medium

[edit]

Help Pages

help/helpmenu.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th14-help-helpmenu.png

Download

Translation

1. Cốt truyện

2. Hướng dẫn chơi

3. Điều khiển

4. Bạn làm gì trong game này?

5. Trang bị bổ trợ

6.

7.

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English: Seagull (UVN Chim Bien)
 • Bulgarian: Constantia

[edit]

help_01.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

〇1. Cốt truyện

Thiên tà quỷ Kijin Seija.
Ả dùng báu vật cho loài tiểu nhân, chiếc Vồ Thần Kì,
để cố gắng chinh phạt Ảo Tưởng Hương.

Dù âm mưu ả thất bại, ả không vội đầu hàng.
Biết rằng ma lực của Vồ Thàn Kì khiến đồ vật từ thân chuyển động,
ả âm thầm thu thập chúng mà không để những người chủ hay biết.

"Nếu ta thu thập những ma lực còn sót lại bên trong, có lẽ..."

Nhưng bằng cách nào đó, ả đã bị phát giác.

Lần lượt, yêu quái bắt đầu tìm đến ả,
xem ả như quân phiến loạn âm mưu lật đổ xã hội trong Ảo Tưởng Hương.

Chúng không còn màng đến tuân thủ luật bài phép nữa.
Không cần ngần ngại. Hãy đánh bại chúng bằng những vật phẩm bị nguyền rủa đó đi nào!

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English: Seagull (UVN Chim Bien)
 • Spanish: Choktoff
 • Bulgarian: Constantia

[edit]

help_02.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

〇2. Hướng dẫn chơi

Ngày qua ngày, bọn yêu quái sẽ tìm cách bắt giữ Seija!

Chọn ngày bạn muốn chơi,
sau đó chọn cảnh để bắt đầu một màn ngắn.

Khi thanh máu của kẻ thù cạn, bạn đã qua màn đó.
Nhưng nếu trúng đạn, bạn phải chơi lại từ đầu màn.

Vật phẩm gian lận là chìa khoá chiến thắng.
Chọn vật phẩm thích hợp cho loại đạn mạc bạn đối đầu.
Trên màn hình trang bị, bạn có thể đọc thông tin chi tiết của từng loại vật phẩm.

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

help_03.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

〇3. Điều khiển

・Phím mũi tên: Di chuyển

・Phím bắn (Z): Bắn

・Phím hành động (X): Sử dụng vật phẩm

・Phím chậm (Shift): Di chuyển chậm

・Phím tạm ngưng (ESC): Tạm ngưng

 • Lệnh đặc biệt

・Qua nhanh hội thoại: Giữ phím bắn

・Thử lại nhanh: Bấm R khi tạm ngưng

・Chụp màn hình: P

・Toàn màn hình/Cửa sổ: Alt+Enter

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

help_04.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

〇4. Bạn làm gì trong game này?

Mục tiêu là thắng từng cảnh.
Khi bạn thắng đủ cảnh, bạn có thể chọn ngày kế.

Các cảnh có thể khác biệt hẳn phụ thuộc vào vật phẩm trang bị,
nên thử nghiệm nhiều là việc làm khôn ngoan.

Bãn có thể đi đến ngày cuối không?

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

help_05.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

〇5. Trang bị bổ trợ

- Cấp độ vật phẩ,
Vật phẩm có cấp độ.
Khi lên cấp, chúng dễ sử dụng hơn: nhiều lần sử dụng, tăng phạm vi ảnh hưởng, v.v...
kinh nghiệm tăng cấp là số màn thắng sử dụng vật phẩm đó.
Tuy nhiên, thắng một màng nhiều lần không tính.

- Trang bị phụ
Đến một điểm trong cốt truyện thì bạn có thêm một ô trang bị.
Nếu bạn thắng một màn với một trang bị phụ,
game sẽ không tính là thắng màn sử dụng trang bị đó.

- Cảnh thoại
Khi chơi lại cảnh có hội thoại,
hội thoại sẽ xuất hiện nếu
bạn sử dụng trang bị như lần đầu phát hội thoại.
Còn không thì nó chỉ là một cảnh bình thường.

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

Item Notices

notice_01.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn nhận được "Tấm vải khéo léo!"

Bạn bất khả xâm phạm một thời gian khi kích hoạt!
Một vật phẩm tự tiến quan trọng!

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Japanese: Fontworks コメットB
 • English: Platform Eight
 • Bulgarian: Red October (All Caps)

[edit]

notice_02.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn nhận được "Máy ảnh đồ chơi của thiên cẩu!"

Xoá sạch đạn khi sử dụng!
Một món đồ của thiên cẩu bị ma lực chiếc vồ vấy bẩn!

Translated image

Upload...

notice_03.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn nhận được "Ô gấp khúc khoảng cách!"

Cho phép bạn dịch chuyển giữa hai cạnh màn hình!
Chôm từ bản thân ả yêu quái của đường ranh giới!

Translated image

Upload...

notice_04.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn nhận được "Đèn lồng đưa tiễn linh hồn!"

Biến bạn thành vong linh mọi người thèm muốn.
Linh hồn vượt trội hơn xác thịt trong mọi khía cạnh!

Translated image

Upload...

notice_05.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn nhận được "Âm Dương cầu khát máu!"

Cho phép bạn dịch chuyển tức thời trước mặt trùm.
Hoàn toàn thích hợp cho những ai nhiệt huyết như bạn!

Translated image

Upload...

notice_06.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn nhận được "Bom ma thuật bốn thước!"

Thi triển chậm nhưng quét sạch đạn bằng một vụ nổ lớn!
Bắn lên cao đi nào!

Translated image

Upload...

notice_07.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn nhận được "Tượng Địa Tạng thế thân!"

Vô hiệu hoá cái chết.
Món vật phẩm của loài lửng khiến nhữn kẻ gian lận cảm thấy an tâm khi sở hữu.

Translated image

Upload...

notice_08.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn nhận được "Búp bê mồi nhử bị nguyền rủa!"

Búp bê bị nguyền rủa quyến rũ trùm.
Đúng là quái dị...

Translated image

Upload...

notice_09.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn nhận được "Vồ Thần Kỳ (Bản sao)!"

Bản sao chứa ma lực của chiếc vồ thật.
Đi đến đám yếu đuối phiền phức và phang chúng một trận đi!

Translated image

Upload...

notice_10.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bây giờ bạn có thể sử dụng "Kĩ năng phụ!"

Trang bị vật phẩm trong ô phụ để sử dụng thêm đủ loại sức mạnh.

Translated image

Upload...

notice_11.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Tấm vải khéo léo" lên cấp!

Tăng số lần sử dụng!

Translated image

Upload...

notice_12.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Máy ảnh đồ chơi của thiên cẩu" lên cấp!

Tăng số lần sử dụng!

Translated image

Upload...

notice_13.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Ô gấp khúc khoảng cách" lên cấp!

Thời gian ẩn náu ngoài màn hình tăng lên!

Translated image

Upload...

notice_14.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Đèn lồng đưa tiễn linh hồn" lên cấp!

Biến thành vong linh lâu hơn!

Translated image

Upload...

notice_15.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Âm Dương cầu khát máu" lên cấp!

Tăng số lần sử dụng!

Translated image

Upload...

notice_16.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Bom ma thuật bốn thước" lên cấp!

Tăng phạm vi ảnh hưởng!

Translated image

Upload...

notice_17.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Tượng Địa Tạng thế thân" lên cấp!

Tăng thời gian bất khả xâm phạm sau khi sử dụng!

Translated image

Upload...

notice_18.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Búp bê mồi nhử bị nguyền rủa" lên cấp!

Tăng máu búp bê!

Translated image

Upload...

notice_19.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Vồ Thần Kỳ (Bản sao)" lên cấp!

Tăng số lần sử dụng!

Translated image

Upload...

notice_20.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Tấm vải khéo léo" lên cấp!

Tăng thời gian bất khả xâm phạm!

Translated image

Upload...

notice_21.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Máy ảnh đồ chơi của thiên cẩu" lên cấp!

Tăng tầm chụp ảnh!

Translated image

Upload...

notice_25.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Bom ma thuật bốn thước" lên cấp!

Tăng số lần sử dụng!

Translated image

Upload...

notice_26.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Tượng Địa Tạng thế thân" lên cấp!

Tăng số lần thế thân!

Translated image

Upload...

notice_27.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

"Búp bê mồi nhử bị nguyền rủa" lên cấp!

Thêm búp bê!

Translated image

Upload...

notice_30.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn có thể chọn ngày 2!

Đưa con trỏ lên ngày và bấm phím trái/phải để chọn ngày.

Translated image

Upload...

notice_31.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn có thể chọn ngày 3!

Cố gắng tiếp tục nhé!

Translated image

Upload...

notice_32.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn có thể chọn ngày 4!

Cố gắng tiếp tục nhé!

Translated image

Upload...

notice_33.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn có thể chọn ngày 5!

Đến giới hạn chưa?

Translated image

Upload...

notice_34.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn có thể chọn ngày 6!

Địa ngục thật sự vẫn chưa đến đâu!

Translated image

Upload...

notice_35.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn có thể chọn ngày 7!

Có gan đấy, tôi thấy thích rồi nhé!

Translated image

Upload...

notice_36.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn có thể chọn ngày 8!

Mọi thứ đến lúc này chỉ là luyện tập thôi.

Translated image

Upload...

notice_37.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn có thể chọn ngày 9!

Giời ạ, đến đích được chưa?

Translated image

Upload...

notice_38.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn có thể chọn ngày cuối!

Giờ thì hãy chiến thắng mọi cảnh đi!

Translated image

Upload...

Scene Titles

title/scene/scene01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Cảnh 1 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 2 Vây đuôi không tránh khỏi

Cảnh 3 Đóng băng bạo lực

Cảnh 4 Nỗi kinh hoàng xâm lấn

Cảnh 5 Giời ạ, Cirno, cô đúng là tự cao đấy

Cảnh 6 Đàn cá kiên trì

Cảnh 7 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 8 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 9 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 10 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English: Platform Eight
 • Bulgarian: Red October (All Caps)

[edit]

title/scene/scene02.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Cảnh 1 Yêu quái trước cổng, niệm bài kinh không ai học được

Cảnh 2 Người Kayan với chiếc cổ dài nhất thế giới

Cảnh 3 Bài kinh xuyên thủng màng nhĩ

Cảnh 4 Đôi mắt ấy phát ra lãng mạn hay chùm tia sáng vậy?

Cảnh 5 Cuộn kinh không hồi kết

Cảnh 6 Rồng hai đầu

Cảnh 7 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 8 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 9 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 10 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Translated image

Upload...

title/scene/scene03.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Cảnh 1 Lượng người theo đuổi tăng lên

Cảnh 2 Hiểm hoạ đêm trăng tròn

Cảnh 3 Phản địa đàng tĩnh lặng

Cảnh 4 Phải chăng màn hình không có cạnh

Cảnh 5 Mình ngửi thấy gì sao?

Cảnh 6 Hỗn loạn và những điều linh tinh là những điều linh tinh của Edo

Cảnh 7 Người bất tử cũng biết mệt

Cảnh 8 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 9 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 10 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Translated image

Upload...

title/scene/scene04.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Cảnh 1 Thứ gì xuất hiện ở nghĩa trang

Cảnh 2 Sinh lực đáng ngờ

Cảnh 3 Bươm bướm bốc hơi

Cảnh 4 Trúng đạn và biến thành thây ma

Cảnh 5 Bức tường dần khép lại

Cảnh 6 Bạn sẽ né, xoá hay...?

Cảnh 7 Kẻ thù cũng có tự do

Cảnh 8 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 9 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 10 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Translated image

Upload...

title/scene/scene05.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Cảnh 1 Không thể dựa vào vật phẩm hoài được

Cảnh 2 Đừng có mà lùng ta nữa!

Cảnh 3 Giai điệu đan xem

Cảnh 4 Phải chi ta có thể đập nát mấy cái tròng ngu ngốc đó...

Cảnh 5 Khúc chiêu hồn

Cảnh 6 Bản nhạc câm lặng

Cảnh 7 Đêm bass cực ồn

Cảnh 8 Chúng ta phải tránh đêm mỹ miều này sao?

Cảnh 9 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 10 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Translated image

Upload...

title/scene/scene06.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Cảnh 1 Lớn gồm nhỏ

Cảnh 2 Máy ảnh uy lực hơn bút viết

Cảnh 3 Máy ảnh điện thoại đời mới nhất

Cảnh 7 Thác nước không đáng tin cậy

Cảnh 5 Cắn để luyện hàm

Cảnh 6 Khẩu súng chìm và câu chuyện mờ ám

Cảnh 7 Bài báo sốt dẻo viết bởi kẻ khép kín

Cảnh 8 Đừng cho ả cơ hội chụp ảnh

Cảnh 9 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 10 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Translated image

Upload...

title/scene/scene07.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Cảnh 1 Lớn gồm nhỏ

Cảnh 2 Ta chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả

Cảnh 3 Cắt thịt bẻ xương

Cảnh 4 Loài bò sát có quy tắc

Cảnh 5 Bắn bừa bãi

Cảnh 6 Ngươi không nghĩ đó là bất chính sao?

Cảnh 7 Bả cũng bắn bừa bãi

Cảnh 8 Rắn thường không có độc

Cảnh 9 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Cảnh 10 Gian lận khỏi Đạn mạc bất khả thi

Translated image

Upload...

title/scene/scene08.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Cảnh 1 Biến mọi người thành kẻ thù!

Cảnh 2 Cú bẫy hoàn hảo

Cảnh 3 Không thể dựa vào vật phẩm hoài được

Cảnh 4 Đạn mạc non nớt

Cảnh 5 Phát bắn bình thường đáng sợ đấy nhỉ?

Cảnh 6 So với những kẻ khác thì họ tử tế đấy chứ

Cảnh 7 Thiên tà quỷ chắc gì đã là quỷ

Cảnh 8 ?

Cảnh 9 ?

Cảnh 10 ?

Translated image

Upload...

title/scene/scene09.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Cảnh 1 Tuyệt vời, trỗi dậy thôi!

Cảnh 2 Ngọc phỉ thuý là sản địa của Itoigawa

Cảnh 3 Đôi lúc một người chỉ huy đơn độc leo núi

Cảnh 4 Vậy là mấy thứ tí hon đó là thật luôn à?

Cảnh 5 Nên sợ hãi việc làm thần linh nổi con tam bành

Cảnh 6 Bé lưỡng cư quý giá của tôi...!

Cảnh 7 Song long

Cảnh 8 Tuyệt vọng thu thập lời đồn

Cảnh 9 ?

Cảnh 10 ?

Translated image

Upload...

title/scene/scene10.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Cảnh 1 Quái vật thứ tư xuất hiện

Cảnh 2 Ngươi có định trở thành thần không?

Cảnh 3 Vậy ngươi cũng chất một đống yêu quái luôn à

Cảnh 4 Mười hai giây ác mộng

Cảnh 5 Gian lận ngược lại ngươi...!

Cảnh 6 Xoay va xoay và xoay và xoay

Cảnh 7 Cô ơi, em hổng muốn học sử nữa đâu

Cảnh 8 Mũi khoan đá nhiễm bẩn

Cảnh 9 Chộp được ngươi rồi... Hả!?

Cảnh 10 Ngươi phải kiên cường

Translated image

Upload...

scene01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...

scene02.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...

scene03.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...

scene04.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...

scene05.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...

scene06.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...

scene07.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...

scene08.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...

scene09.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...

scene10.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-scene-scene01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...

Tutorial Pages

tutorial01.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Rắc rối rồi đây!

Nhưng, đừng quá lo lắng.
Bạn có vật phẩm bí ẩn
giúp bạn vượt qua làn đạn này.

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English: Seagull (UVN Chim Bien)
 • Bulgarian: Constantia

[edit]

tutorial02.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Vật phẩm hiện tại của bạn là
"Tấm vải khéo léo!"

Bấm phím hành động,
và bạn sẽ tạm thời bất khả xâm phạm!

Translated image

Upload...

tutorial03.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

(Cảnh báo!)
Thời gian bất tử khá ngắn
nên hãy sử dụng khi đạn đến gần!

Translated image

Upload...

tutorial04.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Để đạn đến gần rồi bấm phím hành động!

Translated image

Upload...

tutorial05.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Nhờ món vật phẩm thần bí giúp đỡ,
Bạn đã vượt qua rào cản này.

Nhưng thử thất thật sự vẫn chưa đến.

Translated image

Upload...

tutorial06.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Tin đồn về âm mưu nổi loạn
đã lan khắp Ảo Tưởng Hương.

Một dàn yêu quái không hồi kết
lao đến bắt ả.

Translated image

Upload...

tutorial07.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Những ngày tiếp theo đây, các sát thủ sẽ tấn công ả
với những spell card phá luật!

Đừng ngượng ngùng.
Dùng vật phẩm gian lận để đánh bại cuộc tiến công!

Translated image

Upload...

tutorial08.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Còn điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng...

Bạn có thể đổi vật phẩm trong màn hình chính!
Chọn vật phẩm phù hợp với bạn.

Translated image

Upload...

tutorial09.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Thiên tà quỷ Kijin Seija đã thu thập
vật phẩm chứa ma lực của Vồ Thần Kì...

Translated image

Upload...

tutorial10.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Nhưng mưu đồ của ả đã bị phát giác,
và đám yêu quái vốn tôn trọng trật tự
giờ đang đòi lấy mạng ả ta...

Translated image

Upload...

tutorial11.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn có thể sử dụng vật phẩm bí ẩn mới!
Bạn đang trang bị
"Âm Dương cầu khát máu."

Bấm phím hành động để dịch chuyển ra trước mặt trùm!

Translated image

Upload...

tutorial12.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bấm phím hành động
trước khi bạn bị đạn bao vây!

Translated image

Upload...

tutorial13.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Bạn có thể sử dụng vật phẩm bí ẩn mới!
Bạn đang trang bị
"Tượng Địa Tạng thế thân."

Không gì xảy ra khi bạn bấm phím hành động cả,
nhưng nó sẽ tự động vô hiệu hoá cái chết!

Translated image

Upload...

tutorial14.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Chống chọi đường đạn với tối đa ba lần trúng đạn!

Translated image

Upload...

tutorial15.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Dù vẫn còn hoài nghi, ả nắm chặt
"Âm Dương cầu khát máu" trong tay.

Và rồi, bạn biết gì không!
Dù không nhiều, bạn không cảm thấy ma lực tuôn chảy sao?

Translated image

Upload...

tutorial16.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Ngoài vật phẩm chính,
bạn bây giờ trang bị thêm "Âm Dương cầu khát máu".

Kết quả là,
hitbox bạn nhỏ hơn bình thường!

Translated image

Upload...

Item Descriptions

title/item/item01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-item-item01.png

Download

Translation

Cấp độ

Số cảnh phá đảo

Số lượng

Thời gian ẩn nấp

Tấm vải khéo léo


Khiến bạn bất khả xâm phạm tại chỗ.

Khi bất khả xâm phạm, bạn không thể di chuyển,

nhưng nếu giữ phím hành động,

bạn có thể hiệu chỉnh thời gian bất tử.

(Kĩ năng phụ)

Sau khi sử dụng vật phẩm chính,

Bạn có thể dùng Tấm vải khéo léo hai lần.

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Japanese: Fontworks キアロ
 • English: Seagull (UVN Chim Bien)
 • Bulgarian: Red October, JLS Data GothicR, Constantia

[edit]

title/item/item02.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-item-item01.png

Download

Translation

Cấp độ

Số cảnh phá đảo

Số lượng

Tầm chụp ảnh

Máy ảnh đồ chơi của thiên cẩu

Chụp ảnh khu vực phái trước

và xoá sạch đạn.

Máy ảnh luôn tự lấy tiêu cự và tự nạp phim.

(Kĩ năng phụ)

Tăng tốc độ di chuyển.

Luôn kích hoạt khi trang bị.

Translated image

Upload...

title/item/item03.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-item-item01.png

Download

Translation

Cấp độ

Số cảnh phá đảo

Số lượng

Thời gian ẩn

Ô gấp khúc khoảng cách

Sử dụng khi chạm vào rìa màn hình

để dịch chuyển qua rìa bên kia. Khả dụng với trục dọc.

Ngoài ra, nếu bạn giữa phím hành động,

bạn có thể ẩn nấp (bất tử) ngoài màn hình.

(Kĩ năng phụ)

Cho phép bạn dịch chuyển qua phía rìa đối diện.

Kích hoạt bằng cách ép vào rìa màn hình.

Translated image

Upload...

title/item/item04.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-item-item01.png

Download

Translation

Cấp độ

Số cảnh phá đảo

Số lượng

Thời gian hoá ma

Đèn lồng đưa tiễn linh hồn

Biến bạn thành ma trong một thời gian.

Khi trong dạng ma, bạn có thể di chuyển và bắn

trong khi bất khả xâm phạm.

Sử dụng ở thời khác quyết định.

(Kĩ năng phụ)

Nếu bạn bấm phím hành động ngay khi trúng đạn,

bạn có thể sử dụng

vật phẩm chính.

Translated image

Upload...

title/item/item05.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-item-item01.png

Download

Translation

Cấp độ

Số cảnh phá đảo

Số lượng

Âm Dương cầu khát máu

Cho phép bạn dịch chuyển đến trước mặt trùm.

Bạn có thể hiểu chỉnh địa điểm đến

nếu bạn giữ phím hành động/

(Kĩ năng phụ)

Giảm kích thước hitbox.

Luôn kích hoạt khi trang bị.

Translated image

Upload...

title/item/item06.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-item-item01.png

Download

Translation

Cấp độ

Số cảnh phá đảo

Số lượng

Tầm ảnh hưởng

Bom ma thuật bốn thước

Mồi quả bom với bán kính nổ ít nhất bốn thước.

Có khoảng thời gian chờ ngòi cháy trước khi nổ,

nhưng nó phá huỷ đạn trong một diện tích lớn.

Cẩn thận, đừng lãng phí.

(Kĩ năng phụ)

Khi sử dụng vật phẩm chính,

các viên đạn kế bên sẽ bị xoá bỏ.

Translated image

Upload...

title/item/item07.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-item-item01.png

Download

Translation

Cấp độ

Số cảnh phá đảo

Số lượng

Thời gian bất tử

Tượng Địa Tạng thế thân

Bức tượng hộ vệ

vô hiệu hoá cái chết cho bạn.

Bạn có thể tập trung né đạn.

(Kĩ năng phụ)
Vô hiệu hoá cái chết.

Translated image

Upload...

title/item/item08.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-item-item01.png

Download

Translation

Cấp độ

Số cảnh phá đảo

Số lượng

Thời gian hiện hữu

Búp bê mồi nhử bị nguyền rủa

Lừa trùm bắn vào búp bê thay vì bắn bạn.

Búp bê sẽ hấp thụ đạn nhắm vào nó,

nhẹ nhõm thay.

(Kĩ năng phụ)

Nới rộng tầm bắn.

Luôn kích hoạt khi trang bị.

Translated image

Upload...

title/item/item09.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th143-title-item-item01.png

Download

Translation

Cấp độ

Số cảnh phá đảo

Số lượng

Vồ Thần Kỳ (Bản sao)

Vật phẩm gian lận mạnh nhất cho lũ kẻ thù yếu đuối.

Đến lại gần và vung vồ để gây sát thương cực mạnh.

Không cần né tránh gì cả!

(Kĩ năng phụ)

Tăng sức mạnh cho vật phẩm chính.

(Thời gian hiệu lực, số lần sử dụng, v.v.)

Translated image

Upload...

Ending

title/congratulation.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Chúc mừng bạn!

Làm tốt lắm!

Bạn đã phá đảo mọi cảnh!

Đó là một việc bạn có thể khoe khoang khắp nơi.


Nhưng, hậu quả là,

cô mất hết đồng minh.


Bạn không phải buồn.

Dù sao thì, thiên tà quỷ

không thể nào kết bạn với bất kì ai...


Cảm ơn vì đã chơi!!

2014 Team Shanghai Alice

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • English: Gill Sans MT
 • Bulgarian: Boomboom, GillSansC, Constantia

[edit]