Th14.5/Futo Ending

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th145/Futo's Endings and the translation is 100% complete.

Other languages:German 100% • ‎English 100% • ‎Google Translate English 100% • ‎Spanish 100% • ‎French 93% • ‎Indonesian 47% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 100% • ‎Vietnamese 100%

Dịch từ bản tiếng Anh và nguyên tác tiếng Nhật.

Gnome-colors-gtk-edit.svg data/event/script/ed_futo.pl.jdiff


 

――Thần Linh Miếu.\.

Nơi đạo trường của Miko toạ lạc,\.

tồn tại trong một chiều không gian tách biệt với Ảo Tưởng Hương.

 

\c[255,210,255]Futo: "Hỡi khối cầu thần bí,\. hãy ban ta ước nguyện của ta."

 

\c[255,210,255]Futo: "...\.

Không gì xảy ra cả.\.

Ta đã bị lừa sao?"

 

Những khối cầu phát ra một hào quang nhợt nhạt,\. nhưng chúng không hề phản hồi.

 

\c[255,225,185]Miko: "Khanh đang làm gì thế??\.

...ôi, khanh đã thu thập đủ bảy khối cầu rồi sao?\.

Và khanh lại giấu trẫm nữa chứ."

 

\c[255,210,255]Futo: "A,\. Thưa,\. thần...\. Sự thật là, thần đã kiên nhẫn thu thập chúng!"

 

\c[255,225,185]Miko: "Trẫm hiểu rồi.\. Khanh làm tốt lắm."\. \c[255,210,255]Futo: "Nhưng xin bệ hạ hãy cho thần biết chúng có ích lợi gì?"

 

\c[255,225,185]Miko: "Nhờ khanh thu thập đủ bảy khối cầu đến đây,\. trẫm nghĩ là trẫm sắp tìm ra câu trả lời rồi."

 

\c[255,210,255]Futo: "Quả đúng là không ngoài dự kiến của thần.\.

Thu thập chúng quả thật không uổng công."\.

\c[255,225,185]Miko: "Vậy...\. chúng có ban khanh ước nguyện của khanh không?"

 

Dù Futo đã định bí mật thu thập bảy khối cầu,\. Miko như đã đi guốc trong bụng cô.

 

Giờ thì cô cảm thấy xấu hổ vì đã tin vào những tin đồn và thu thập chúng.

 

Xét thái độ của Miko,\.

rõ ràng lời đồn ấy không có thật.\.

Futo thất vọng nhìn những khối cầu.

 

Như thế...\. Sẽ còn khá lâu cho đến khi cô tìm thấy chiếc dĩa thứ mười của mình.