Th145/Futo's Scenario - Spell card

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th145/Futo's Scenario - Spell cards and the translation is 100% complete.

Other languages:German 100% • ‎English 100% • ‎British English 78% • ‎Google Translate English 100% • ‎Spanish 100% • ‎Indonesian 100% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Brazilian Portuguese 56% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 100% • ‎Vietnamese 100%

Dịch từ bản tiếng Anh của Touhouwiki.
Bản dịch của Hinarie và Another Oni.

Gnome-colors-gtk-edit.svg spells.js
# Name Owner
Stage 1
story-futo-stage1-2-1 Ác Phù "Cột thần bí cao tám trượng" Ichirin Kumoi
Stage 2
story-futo-stage2-2-1 Kết Giới "Bốn bể là nhà" Reimu Hakurei
Stage 3
story-futo-stage3-2-1 Viêm Phù "Lông vũ phượng hoàng siêu siêu nóng" Fujiwara no Mokou
story-futo-stage3-3-1 *Đá bổng - Khải Phong Tình Thiên Khoái Tình* Fujiwara no Mokou
Stage 4
story-futo-stage4-2-1 Siêu Âm Tốc "Lão bà chạy nước rút" Byakuren Hijiri
story-futo-stage4-3-1 *Cú rẽ gió siêu tốc trên đại lộ* Byakuren Hijiri
story-futo-stage4-4-1 *Bà già siêu tốc chạy thục mạng* Byakuren Hijiri