Th145/Marisa's Scenario - Spell card

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th145/Marisa's Scenario - Spell cards and the translation is 100% complete.

Other languages:German 100% • ‎English 100% • ‎British English 64% • ‎Google Translate English 100% • ‎Spanish 100% • ‎Indonesian 100% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Brazilian Portuguese 91% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 100% • ‎Vietnamese 100%

Dịch từ bản tiếng Anh của Touhouwiki và bản gốc tiếng Nhật.
Bản dịch của Hinarie và Another Oni.

Gnome-colors-gtk-edit.svg spells.js
# Name Owner
Stage 1
story-marisa-stage1-2-1 Kết Giới "Bốn bể là nhà" Reimu Hakurei
Stage 2
story-marisa-stage2-2-1 Ác Phù "Cột thần bí cao tám trượng" Ichirin Kumoi
Stage 3
story-marisa-stage3-1-1 *Cú nháy máy bị nguyền rủa* Koishi Komeiji
Stage 4
story-marisa-stage4-2-1 Lôi Phù "Mukou chậm chạp" Kasen Ibaraki
story-marisa-stage4-3-1 *Bàn tay ban ước nguyện đến phút lâm chung* Kasen Ibaraki
story-marisa-stage4-4-1 *Bàn tay khỉ mơ về điều thần bí* Kasen Ibaraki
Stage 5
story-marisa-stage5-2-1 Niệm Lực "Vụ nổ ngoại cảm" Sumireko Usami
story-marisa-stage5-3-1 Niệm Lực "Ngoại cảm: Đổ rác trái phép" Sumireko Usami
story-marisa-stage5-4-1 *Nhà thần bí học của thế giới hiện tại* Sumireko Usami