Th145/Shinmyoumaru's Scenario - Spell card

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th145/Shinmyoumaru's Scenario - Spell cards and the translation is 100% complete.

Other languages:German 100% • ‎English 100% • ‎British English 64% • ‎Google Translate English 100% • ‎Spanish 100% • ‎Indonesian 100% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 100% • ‎Vietnamese 100%

Dịch từ bản tiếng Anh của Touhouwiki và bản gốc tiếng Nhật.
Bản dịch của Hinarie và Another Oni.

Gnome-colors-gtk-edit.svg spells.js
# Name Owner
Stage 1
story-sinmyoumaru-stage1-2-1 Ác Phù "Cột thần bí cao tám trượng" Ichirin Kumoi
Stage 2
story-sinmyoumaru-stage2-2-1 Mãnh Phù "Okiku dần tuyệt vọng" Mononobe no Futo
Stage 3
story-sinmyoumaru-stage3-1-1 *Cú nháy máy bị nguyền rủa* Koishi Komeiji
Stage 4
story-sinmyoumaru-stage4-2-1 Vị Xác Nhận "Cuốn họa đồ về vật thể bay" Mamizou Futatsuiwa
story-sinmyoumaru-stage4-3-1 *Khối cầu đông đúc người ngoài hành tinh* Mamizou Futatsuiwa
story-sinmyoumaru-stage4-4-1 *Hãy sớm về nhà thôi, người ngoài hành tinh!* Mamizou Futatsuiwa
Stage 5
story-sinmyoumaru-stage5-2-1 Niệm Lực "Vụ nổ ngoại cảm" Sumireko Usami
story-sinmyoumaru-stage5-3-1 Niệm Lực "Ngoại cảm: Đổ rác trái phép" Sumireko Usami
story-sinmyoumaru-stage5-4-1 *Nhà thần bí học của thế giới hiện tại* Sumireko Usami