Th16/Cirno's Scenario/mn

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th16/Cirno's Scenario and the translation is 7% complete.

Other languages:Czech 100% • ‎German 100% • ‎English 100% • ‎British English 21% • ‎Google Translate English 100% • ‎Troll translations 100% • ‎Spanish 100% • ‎European Spanish (Suzunaan Blog translation) 100% • ‎Venezuelan Spanish 38% • ‎French 100% • ‎Canadian French 8% • ‎Indonesian 100% • ‎Italian 100% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Mongolian 7% • ‎Polish 22% • ‎Brazilian Portuguese 14% • ‎Russian 98% • ‎Serbian troll translations 48% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 100% • ‎Ukrainian 100% • ‎Vietnamese 100% • ‎Simplified Chinese 100%


Gnome-colors-gtk-edit.svg st01b.msg.jdiff


Cirno

#0@34Тиймээ!

Cirno

#0@42Зун хамгийн шилдэг нь!

Eternity Larva enters

Eternity

#0@110Тиймээ! Шилдэг нь!

<Boss title>

Eternity

#0@148Хөөх борлочихоо юу Зуныг зугаатай өнгөрүүлж байна уу?

Cirno

#0@156Тэгэлгүй яадаг юм! Зун бол агуу мөсний дагина болох миний жинхэнэ хүчээ үзүүлэх улирал!

Eternity

#0@164Салаалсан сүүлт эрвээхэй би ч гэсэн ялагдана гэж байхгүй шүү! Хүч маань хязгааргүйгээр оргилон гарч байна!

tdb:th16 03/mn

Eternity

#0@172Зун нь хэнийх болохын төлөө тулалдаж шийдье!

Eternity Larva defeated

Cirno

#1@34Би яллаа! Зун одоо минийх!

Eternity

#1@42Ялагдчихлаа... Чи ч овоо гар юмаа!

Cirno

#1@50Урьд нь үүн шиг ийм хүчтэй байж үзсэнгүй!

Cirno

#1@58Энэ чигээрээ Гэнсокёог эзэлнээ!

Eternity

#1@66Миний төлөө ч гэсэн тулалдаарай! Чамд найдлаа!

Cirno

#1@74

Gnome-colors-gtk-edit.svg st02b.msg.jdiff


Nemuno

#0@34

Nemuno

#0@42

Cirno

#0@50

Cirno

#0@58

<Boss title>

Nemuno

#0@66

Nemuno

#0@74

Cirno

#0@82

Cirno

#0@90

tdb:th16 05/mn

Nemuno

#0@98

Nemuno

#0@106

Nemuno Sakata defeated

Nemuno

#1@34

Cirno

#1@42

Cirno

#1@50

Nemuno

#1@58

Nemuno

#1@66

Cirno

#1@74

Cirno

#1@82

Cirno

#1@90

Nemuno

#1@98

Nemuno

#1@106

Cirno

#1@114

Gnome-colors-gtk-edit.svg st03b.msg.jdiff


Cirno

#0@34

Aunn Komano enters

Aunn

#0@102

<Boss title>

Aunn

#0@140

Cirno

#0@148

Cirno

#0@156

Aunn

#0@164

Cirno

#0@172

Cirno

#0@180

Aunn

#0@188

Cirno

#0@196

Cirno

#0@204

Aunn

#0@212

tdb:th16 07/mn

Aunn

#0@220

Aunn

#0@228

Aunn Komano defeated

Aunn

#1@34

Aunn

#1@42

Cirno

#1@50

Aunn

#1@58

Aunn

#1@66

Cirno

#1@74

Aunn

#1@82

Cirno

#1@90

Cirno

#1@98

Aunn

#1@106

Aunn

#1@114

Aunn

#1@122

Aunn

#1@130

[[Category:MediaWiki:Cat story/mn]][[Category:MediaWiki:Cat lang/mn]]
Gnome-colors-gtk-edit.svg st04b.msg.jdiff


Mai

#0@104

Cirno

#0@112

Cirno

#0@120

Mai

#0@128

Mai

#0@136

Narumi Yatadera enters

Narumi

#0@204

<Boss title>

Narumi

#0@242

Narumi

#0@250

Mai

#0@258

Mai

#0@266

Cirno

#0@390

Cirno

#0@398

Narumi

#0@406

Narumi

#0@414

Cirno

#0@422

Narumi

#0@430

Cirno

#0@438

Cirno

#0@446

Cirno

#0@454

tdb:th16 09/mn

Narumi

#0@462

Narumi

#0@470

Narumi

#0@478

Narumi Yatadera defeated

Narumi

#1@34

Cirno

#1@42

Narumi

#1@50

Narumi

#1@58

Narumi

#1@66

Cirno

#1@74

Narumi

#1@82

Narumi

#1@90

Narumi

#1@98

Cirno

#1@106

Narumi

#1@114

Narumi

#1@122

Cirno

#1@130

Narumi

#1@138

Narumi

#1@146

Narumi

#1@154

Gnome-colors-gtk-edit.svg st05b.msg.jdiff


Cirno

#0@104

Mai

#0@112

Mai

#0@120

Cirno

#0@128

Mai

#0@136

Satono Nishida enters

Satono

#0@238

Satono

#0@246

Mai

#0@254

Mai

#0@262

Cirno

#0@270

Cirno

#0@278

<Boss title>

Mai

#0@286

Satono

#0@294

tdb:th16 11/mn

Mai

#0@302

Satono

#0@310

Satono

#0@318

Cirno

#0@326

Mai

#0@334

Mai

#0@342

Satono Nishida and Mai Teireida defeated

Cirno

#1@34

Mai

#1@42

Satono

#1@50

Mai

#1@58

Cirno

#1@66

Mai

#1@74

Satono

#1@82

Cirno

#1@90

Cirno

#1@98

Mai

#1@106

Satono

#1@114

Satono

#1@122

Cirno

#1@130

Cirno

#1@138

Satono

#1@146

Satono

#1@154

Mai

#1@162

Satono

#1@170

Satono

#1@178

Mai

#1@186

Cirno

#1@198

Cirno

#1@206

Cirno

#1@214

Cirno

#1@222

Cirno

#1@230

Gnome-colors-gtk-edit.svg st06b.msg.jdiff


Cirno

#0@34

Cirno

#0@42

Cirno

#0@50

Okina Matara enters

Okina

#0@118

Okina

#0@156

Cirno

#0@164

Cirno

#0@172

Okina

#0@180

Okina

#0@188

Okina

#0@196

Cirno

#0@204

<Boss title>

Okina

#0@212

Okina

#0@220

Okina

#0@228

Okina

#0@236

Okina

#0@244

Cirno

#0@252

Okina

#0@260

Okina

#0@268

Cirno

#0@276

Cirno

#0@284

tdb:th16 13/mn

Okina

#0@292

Okina

#0@300

Okina

#0@308

Okina

#0@316

Okina

#0@324

Okina

#0@332

Okina Matara defeated
[[Category:MediaWiki:Cat story/mn]][[Category:MediaWiki:Cat lang/mn]]