Th17/Image vi

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th17/Images and the translation is 64% complete.
Outdated translations are marked like this.

Other languages:Czech 80% • ‎German 90% • ‎English 100% • ‎Google Translate English 1% • ‎Troll translations 4% • ‎Esperanto 1% • ‎Spanish 99% • ‎Latin American Spanish (Paradise of Boundaries translation) 1% • ‎European Spanish (Suzunaan Blog translation) 2% • ‎French 86% • ‎Indonesian 88% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 64% • ‎Malay 97% • ‎Norwegian Bokmål 2% • ‎Polish 83% • ‎Portuguese 62% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Russian 88% • ‎Thai 46% • ‎Vietnamese 64% • ‎Simplified Chinese 30%

Contents


Splash Screen

loading/sig1280.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Touhou Project
17th Project Shrine Maiden

Game này hoàn toàn là tác phẩm hư cấu. Tất cả nhân vật và tổ chức xuất hiện đều đã trôi vào ảo tưởng.

Presented by
Team Shanghai Alice

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-Chiaro Std (東方Project, This work is ..., Team Shanghai Alice), DFPKaiSho-Bd (Presented by), Gothic 32 Extended (17th Project ...)
 • Korean: KoPub바탕체 (touhou), HY태고딕 (환상들이,team)

[edit]

ascii/loading.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-ascii-loading.png

Download

Translation

Các thiếu nữ đang cầu nguyện
Đang tải...

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-RaglanPunch Std UB (Girls are now), ??? (NowLoading...)

[edit]


title/title_logo.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Đông Phương Quỷ Hình Thú ~ Loài thú xảo trá và sinh vật yếu ớt

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Original:

 • FOT-RaglanPunch Std UB (Touhou)
 • Rockstone (Wily Beast)

[edit]

title/title_copy.png

Does not need translating. Original transcription:
©2019 ZUN All right reserved

title/title_item00.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-title-title item00.png

Download

Translation

BẮT ĐẦU
MÀN EXTRA
LUYỆN TẬP
LUYỆN TẬP SPELL
XEM LẠI
HỒ SƠ
PHÒNG NHẠC
TUỲ CHỈNH
HƯỚNG DẪN
THOÁT
NHẠC
HIỆU ỨNG ÂM
CHỈNH PHÍM
MẶC ĐỊNH
BẮN (OK)
BOM (HUỶ)
HỒN
CHẬM
TẠM NGƯNG
0123456789%

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Original: HeraldRegular
 • Korean: HY울릉도B

[edit]

title/title_ver_tr.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Russel Square (ver), DFSoGei W5 (Trial)

[edit]

title/title_ver.png

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

Interface

ascii/ascii.png

Sprite boundaries

bounds-th17-ascii-ascii.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ascii/ascii_960.png

Sprite boundaries

bounds-th17-ascii-ascii 960.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ascii/ascii_1280.png

Sprite boundaries

bounds-th17-ascii-ascii 1280.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

front/front00.png (edited)

Sprite boundaries (full image)

bounds-th17-front-front00.png

Download

Translation

Đông Phương Quỷ Hình Thú ~ Loài thú xảo trá và sinh vật yếu ớt

KỈ LỤC Spell Card
ĐIỂM LƯỚT
MẠNG GIÁ TRỊ
(MẢNH) SỨC MẠNH

0123456789 / THẤT BẠI☆
THƯƠNG SPELL CARD!!
THỬ THÁCH MÀN KẾ!
ĐẦY SỨC MẠNH!
KỶ LỤC!
THÊM!!
BIÊN GIỚI THU THẬP!
EASY Clear Time
NORMAL Actual Time
HARD
LUNATIC
EXTRA OVERDRIVE
THẤT BẠI...

Reimu + Sói
Reimu + Rái cá
Reimu + Đại bàng

Marisa + Sói
Marisa + Rái cá
Marisa + Đại bàng

Youmu + Sói
Youmu + Rái cá
Youmu + Đại bàng

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-Carat Std UB (Hi-Score), Russel Square (0123), Peignot (Bonuses), Array (ltemGetBorderLine!), Revue (Difficulty), FOT-ModeMinBLargeStd E (Weapons), DFKaiShu Std W7 (Clear Time)
 • Korean: HY수평선B, KoPub바탕체

[edit]

ascii/pause.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-ascii-pause.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-Comet Std B (JP text), Russel Square (EN text)
 • Korean: 한컴 윤체 M

[edit]

ascii/pause_title.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-ascii-pause title.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-Comet Std B (JP text), Russel Square (EN text)

[edit]


front/front01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-front-front01.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Feline Wide Normal (Stage Clear), Enchanted Regular (Clear Bonus)

[edit]


Stage Logos

front/logo/st01logo.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-front-logo-st01logo.png

Download

Translation

Nuối tiếc vô vàn
Công việc không hồi kết
STAGE 1 Tái Hà Nguyên
BGM: Nỗi bi ai chỉ Địa Tạng Vương Bồ Tát hay biết
BGM: Hòn đá sứa

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-TsukuAntique Std (JP Title), Gothic 32 Extended Normal (English text)
 • Korean: 양재참숯체B, KoPub돋움체

[edit]

front/logo/st02logo.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-front-logo-st02logo.png

Download

Translation

Tượng trẻ tạc từ đá hoa cương
Vượt sông Styx
STAGE 2 Sông Tam Đồ
BGM: Dòng sông thất lạc
BGM: Đứa trẻ bằng đá và con bò giữa dòng nước

Translated image

Upload...

front/logo/st03logo.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-front-logo-st03logo.png

Download

Translation

Quỷ Độ Quan Sở
Nhành cung nhân thảo đơn côi
STAGE 3 Bỉ Ngạn
BGM: Mạn châu sa bất hủ
BGM: Kê thiên thần

Translated image

Upload...

front/logo/st04logo.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-front-logo-st04logo.png

Download

Translation

Vạn Khổ Nghiệp Phong
Mặt tối chốn lạc viên
STAGE 4 Địa ngục (Không rõ vị trí xác định)
BGM: Địa ngục không xác định
BGM: Long Quy ~ Hạnh phúc và bất hạnh

Translated image

Upload...

front/logo/st05logo.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-front-logo-st05logo.png

Download

Translation

Vùng đất súc sinh
Phản địa đàng của loài dã thú
STAGE 5 Súc sinh giới
BGM: Thành phố thú
BGM: Trượng đao nhân gốm

Translated image

Upload...

front/logo/st06logo.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-front-logo-st06logo.png

Download

Translation

Hình tượng của thần
Thần tượng
FINAL STAGE Vườn Nhân Loại - Bên trong mộ phần
BGM: Di sản điện
BGM: Uỷ thác thế giới cho thần tượng ~ Thần tượng hoá thế gian

Translated image

Upload...

front/logo/st07logo.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-front-logo-st07logo.png

Download

Translation

Huyết Hí Nghiệp Phong
Con bão dã thú
STAGE EX Địa ngục (Khu vực bão tố gần Súc Sinh Giới)
BGM: Định luật cá lớn nuốt cá bé huy hoàng
BGM: Thiên mã của Thái tử Shoutoku ~ Thiên mã hắc ám

Translated image

Upload...

Boss Names

front/ename_tr.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-front-ename tr.png

Download

Translation

Ebisu Youka
Ushizaki Urumi
Niwatari Kutaka

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Russel Square

[edit]

front/ename.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-front-ename.png

Download

Translation

Ebisu Eika
Ushizaki Urumi
Niwatari Kutaka
Kicchou Yachie
Joutouguu Mayumi
Haniyasushin Keiki
Kurokoma Saki

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Russel Square [edit]

face/enemy1/ename01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-face-enemy1-ename01.png

Download

Translation

Thần tượng chết lưu bên bờ sông
Ebisu Eika
戎 瓔花

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-NewCinemaA Std D (Japonaze Text), Pare Wide Normal (Engrish Text)
 • Korean: 마포한아름

[edit]

face/enemy2/ename01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-face-enemy2-ename01.png

Download

Translation

Người giám hộ của đàn cá cổ đại
Ushizaki Urumi
牛崎 潤美

Translated image

Upload...

face/enemy3/ename01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-face-enemy3-ename01.png

Download

Translation

Phiên Đầu Thần của Cổng Địa Ngục
Niwatari Kutaka
庭渡 久侘歌

Translated image

Upload...

face/enemy4/ename01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-face-enemy4-ename01.png

Download

Translation

Nữ chúa băng đảng Quỷ Kiệt
Kicchou Yachie
吉弔 八千慧

Translated image

Upload...

face/enemy5/ename01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-face-enemy5-ename01.png

Download

Translation

Binh trưởng Haniwa
Joutouguu Mayumi
杖刀偶 磨弓

Translated image

Upload...

face/enemy6/ename01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-face-enemy6-ename01.png

Download

Translation

Tạo Hình Thần kiến tạo từ chốn cô lập vô viên
Haniyasushin Keiki
埴安神 袿姫

Translated image

Upload...

face/enemy7/ename01.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-face-enemy7-ename01.png

Download

Translation

Nữ chúa băng đảng Kính Nha
Kurokoma Saki
驪駒 早鬼

Translated image

Upload...

Mode Selection

title/pldata_select.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-title-pldata select.png

Download

Translation

Bảng vàng
Danh sách spell
Thành tích
Bảng vàng
Danh sách spell
Thành tích

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-Chiaro Std B
 • Korean: 나눔명조

[edit]

title/rank00tr.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-title-rank00tr.png

Download

Translation

Cừu non
EASY Mode
Độ khó mà mọi người sẽ đối xử nhẹ nhàng với bạn.
Chó Shiba
NORMAL Mode
Độ khó này sẽ cắn bạn nếu bạn không chơi nghiêm túc.
Hổ nanh kiếm
HARD Mode
Độ khó khó sống sót.
Khủng long
LUNATIC Mode
Không đời nào. Làm sao thắng nổi.

Qua

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-Matisse Pro B (White Japonaze text), Lynda Wide (Easy Modo), FOT-MatisseWakaba Pro (Smoll text), FOT-Reggae Std B (Cleared)
 • Korean: 문체부 쓰기 정체, KoPub바탕체

[edit]

title/rank00.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-title-rank00.png

Download

Translation

Cừu non
EASY Mode
Độ khó mà mọi người sẽ đối xử nhẹ nhàng với bạn.
Chó Shiba
NORMAL Mode
Độ khó này sẽ cắn bạn nếu bạn không chơi nghiêm túc.
Hổ nanh kiếm
HARD Mode
Độ khó khó sống sót.
Khủng long
LUNATIC Mode
Không đời nào. Làm sao thắng nổi.
huyễn thú
EXTRA Mode
Chặn chúng lại trước khi chúng xâm lược cõi người!

Qua

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

title/result00.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-title-result00.png

Download

Translation

Hakurei Reimu (W) Hakurei Reimu (O)
Hakurei Reimu (E) Kirisame Marisa (W)
Kirisame Marisa (O) Kirisame Marisa (E)
Konpaku Youmu (W) Konpaku Youmu (O)
Konpaku Youmu (E)
Easy Normal
Hard Lunatic
Extra Số lần chơi
Thời gian chơi Số lần qua
Phím bắn: Chuyển màn hình/Ghi chép về Spell Card

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-TsukuMin Pr6 (Colored text), FOT-Matisse Pro (White text)

[edit]

title/spell.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-title-spell.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

Character Selection

title/title_pl00c.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Vu nữ vô địch chốn lạc viên
Hakurei Reimu

Đạn tầm rộng: Bùa tự ngắm
Đạn tập trung: Kim châm thuyết phục
Spell Card: Linh Phù "Mộng tưởng phong ấn"

Lũ hồn thú từ Địa Ngục ồ ạt tấn công.
"Bằng vũ lực và số đông, chúng định cưỡng chiếm cõi dương thế.
Xin người! Đến Địa Ngục cùng ta, và ngăn chặn âm mưu bọn chúng!"
Một hồn thú chịu hợp tác với con người đã kể với cô như thế...

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-TsukuAMDMin Std E (Upper big text), FOT-ModeMinB Std B (Mid and Bottom text)

[edit]

title/title_pl01c.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Pháp sư cực bình thường
Kirisame Marisa

Đạn tầm rộng: La-de ảo ảnh
Đạn tập trung: Tên lửa ma thuật
Spell Card: Luyến Phù "Chớp lửa tối thượng"

Lũ hồn thú từ Địa Ngục ồ ạt tấn công.
Có vẻ chúng định cưỡng chiếm lấy cõi dương thế bằng vũ lực.
Cô đi đến Địa Ngục để đánh đòn phủ đầu.
Cùng với một hồn thú trông như thông hiểu những gì đang diễn ra...

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

title/title_pl02c.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Nữ kiếm sỹ song kiếm nửa người nửa u linh
Konpaku Youmu

Đạn tầm rộng: Kiếm Khí
Đạn tập trung: Liên Hoa Tọa Trảm
Spell Card: Spell Card: Không Quan Kiếm "Lục Căn Thanh Tịnh Trảm"

Lũ hồn thú từ Địa Ngục ồ ạt tấn công.
Chất đầy tham lam, chúng định nướt chửng mọi sinh linh
của dương thế, cả thể xác lẫn linh hồn.
Với năng lực chém u linh, bọn hồn thú không là gì để cô sợ hãi!

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

title/title_pl00c2.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Vu nữ vô địch chốn lạc viên
Hakurei Reimu

Đạn tầm rộng: Bùa tự ngắm
Đạn tập trung: Kim châm thuyết phục
Spell Card: Linh Phù "Mộng tưởng phong ấn"

Quân xâm lược đích thực từ Súc Sinh Giới đã xuất hiện!
Địa Ngục đang loạn lạc.
Nhanh chóng ngăn cản cuộc tiến công mặt đất của chúng trước khi quá muộn!

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

title/title_pl01c2.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Pháp sư cực bình thường
Kirisame Marisa

Đạn tầm rộng: La-de ảo ảnh
Đạn tập trung: Tên lửa ma thuật
Spell Card: Luyến Phù "Chớp lửa tối thượng"

Quân xâm lược đích thực từ Súc Sinh Giới đã xuất hiện!
Địa Ngục đang loạn lạc.
Nhanh chóng ngăn cản cuộc tiến công mặt đất của chúng trước khi quá muộn!

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

title/title_pl02c2.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Nữ kiếm sỹ song kiếm nửa người nửa u linh
Konpaku Youmu

Đạn tầm rộng: Kiếm Khí
Đạn tập trung: Liên Hoa Tọa Trảm
Spell Card: Spell Card: Không Quan Kiếm "Lục Căn Thanh Tịnh Trảm"

Quân xâm lược đích thực từ Súc Sinh Giới đã xuất hiện!
Địa Ngục đang loạn lạc.
Nhanh chóng ngăn cản cuộc tiến công mặt đất của chúng trước khi quá muộn!

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

title/weapon00.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Hồn Sói

Đạn tập trung trở nên siêu mạnh mẽ.
Thời lượng Sói nhập hồn tăng lên.
Tính cách trở nên hung tợn.

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-TsukuAMDMin Std (Title), FOT-ModeMinBLargeStd (Desc)

[edit]

title/weapon01.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Hồn Rái cá

Spell Card (bom) trở nên siêu mạnh mẽ.
Số Spell Card (bom) ban đầu tăng thêm 1.
Thời lượng Rái cá nhập hồn tăng lên.
Tính cách trở nên nhút nhát.

Translated image

Upload...

title/weapon02.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Hồn Đại bàng

Đạn tầm rộng trở nên siêu mạnh mẽ.
Thời lượng Đại bàng nhập hồn tăng lên.
Tính cách trở nên kiêu ngạo.

Translated image

Upload...

Menu Captions

title/selecttitle/sl_manual.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Manual
Hướng dẫn chơi

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Wedding Text BT (Manual), FOT-TsukuAMDMin Std E (subtext)

[edit]

title/selecttitle/sl_music.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Music Room
Phòng nhạc của trăm loài thú

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_player.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Player Select
Chọn nhân vật chính

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_playerdata.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Player Data
Hồ sơ chiến trận

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_playerdataselect.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Player Data
Chọn hồ sơ để đọc

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_rank.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Rank Select
Chọn độ khó

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_regist.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Name Regist
Nhập tên bạn vào

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_replay.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Replay
Chọn cảnh xem lại

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_savereplay.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Save Replay
Lưu cảnh xem lại

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_spell.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Spellcard Select
Chọn Spell Card

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_stage.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Stage Select
Chọn màn

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_trophy.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Achievement
Hiển thị thành tích đạt được

Translated image

Upload...

title/selecttitle/sl_weapon.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Beast Select
Chọn hồn thú để nhập thể

Translated image

Upload...

Khuôn mặt nhân vật

face/enemy3/face03n2.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-face-enemy3-face03n2.png

Download

Translation

Cục tác!!
Chíp!

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

face/pl02/face_pl02dp.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-face-pl02-face pl02dp.png

Download

Translation

*khì khì*

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

face/pl02/face_pl02dp_b.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-face-pl02-face pl02dp b.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

face/enemy6/face06n2.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-face-enemy6-face06n2.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

face/enemy6/face06sp.png

Sprite boundaries

bounds-th17-face-enemy6-face06sp.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

Manual

help/helpmenu.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-help-helpmenu.png

Download

Translation

1. Tiến trình game
2. Cốt truyện
3. Điều khiển
4. Hồn thú
5. Vật phẩm hồn thú
6. Tiếng gầm
7. Tiếng gầm hoang dã
8. Vật phẩm
9. Cơ chế game
10.

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-ModeMinBLarge Std B

[edit]

help_01.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

1. Tiến trình game
Đây là game dạng bắn ruồi, bạn bắn hạ địch thủ khi né đạn bắn ra từ chúng.
Mỗi màn đều có một boss. Bạn sẽ qua màn khi hạ được boss.
Tiến công chuẩn xác với kỹ năng và trí nhớ, hướng đến một trận đấu ngắn hạn, tập trung và quyết định!

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-ModeMinBLarge Std B

[edit]

help_02.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

2. Cốt truyện

--Tái Hà Nguyên.
Một hoang mạc đất cày lên sỏi đá.
Linh hồn của những đứa trẻ chết non phải chất chồng các cột đá.
Đây chắc chắn không phải là nơi yên bình để cư trú.
Reimu:"Nếu đây là con đường duy nhất đến Địa Ngục thì... được thôi."
Hồn thú đi cùng Reimu chưa cất lên lời nào.
Reimu:"Xin chào? Chào một tiếng không được à?"
Hồn thú ấy đang nhập thể vào Reimu nhưng chưa hề nói lời nào sau đấy.
Reimu:"Sao cũng được. Dù sao chúng ta cũng sẽ biết ngọn ngành mọi chuyện khi đến Địa Ngục."
Vượt qua sông Tam Đồ, ngày càng nhiều hồn thú đến từ cõi âm.
Hồn thú nhập vào Reimu vốn sinh ra ở Ảo Tưởng Hương, kẻ phản đồng loại đối với những hồn thú từ Địa Ngục.
Mục tiêu của chúng là giúp Reimu chống lại cuộc xâm lăng của hồn thú Địa Ngục.
Không ai biết liệu chúng có đang nói sự thật hay không.
Nhưng đúng là bọn hồn thú đang tấn công Ảo Tưởng Hương.
Vì thế, Reimu quyết định xuống Địa Ngục với sự trợ giúp từ hồn thú.

Translated image

Upload...

help_03.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

3. Điều khiển

Lên xuống trái phải: Điều khiển nhân vật
Phím bắn (Z): Bắn
Phím đặc biệt (X): Spell card (số lần sử dụng giới hạn)
Phím chậm (Shift): Giảm tốc độ di chuyển
Phím tạm ngưng (Esc): Tạm ngưng

 • Lệnh đặc biệt

Qua nhanh hội thoại: Giữ phím bắn
Thử lại nhanh: Bấm R khi đang tạm ngưng
Chụp màn hình: Phím P
Cửa sổ-Toàn màn hình: Tổ hợp phím Alt + Enter

Translated image

Upload...

help_04.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

4. Hồn thú

Lần này, người chơi mượn sức mạnh từ hồn thú.
Hồn sói cường hoá đạn tập trung.
Hồn rái cá cường hoá spell card và cho thêm 1 spell khi bắt đầu game.
Hồn đại bàng cường hoá đạn tầm rộng.
Tính cách nhân vật chính cũng thay đổi phụ thuộc vào hồn thú đang nhập thể.

Translated image

Upload...

help_05.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

5. Vật phẩm hồn thú

Một số kẻ dịch sẽ nhả vật phẩm hồn thú (và vật phẩm hồn cá). Chúng sẽ bay lượn lờ trên màn hình một thời gian ngắn.
Số vật phẩm hồn thú (vật phẩm hồn cá) thu thập được sẽ được hiển thị dưới góc phải màn hình.
Một vật phẩm sẽ không có tác dụng gì,
Nhưng khi bạn thu thập đủ 5, Tiếng gầm sẽ được kích hoạt (giải thích bên dưới).
Vật phẩm hồn thú Vật phẩm hồn cá

Translated image

Upload...

help_06.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

6. Tiếng gầm

Bất kể loại vật phẩm nào, một khi bạn thu thập đủ 5 hồn,
màn hình sẽ tối lại và một cơ chế đặc biệt được kích hoạt gọi là Tiếng gầm.
Tiếng gầm có các khả năng sau:

"Linh Kích" được tự động kích hoạt khi trúng đạn.
Bạn có thể dùng phím bom để tự tay kích hoạt Linh Kích.
(Nếu sử dụng Linh Kích, tiếng gầm sẽ kết thúc)

Đạn bắn trúng kẻ thù sẽ tạo thành Vật phảm điểm (xanh lá).

Nếu không dùng Linh Kích, thêm một vật phẩm hồn thú sẽ xuất hiện khi tiếng gầm kết thúc.

Tuỳ thuộc vào loại vật phẩm hồn cá bạn đang có, khi tiếng gầm kết thúc, điểm, sức mạnh, mảnh mạng hoặc mảnh bom sẽ được sinh ra.

Ngoài ra, nếu bạn có ít nhất 3 hồn thú trùng nhau (Sói, Rái cá hoặc Đại bàng) trong tay, Tiếng gầm lúc này sẽ thành Tiếng gầm hoang dã.

Translated image

Upload...

help_07.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

7. Tiếng gầm hoang dã

Nếu bạn kích hoạt tiếng gầm khi có ít nhất 3 hồn thú trùng nhau,
bạn sẽ được tiếng gầm hoang dã.
Tiếng gầm hoang dã có vượt trội so với tiếng gầm, gồm những điểm sau:

Ít nhất 3 hồn Sói
Đạn tập trung trở nên siêu mạnh mẽ.
Thời lượng nhập hồn tăng lên nếu chọn Sói.

Ít nhất 3 hồn Rái cá
Biến đạn kẻ thù thành vật phảm điểm (xanh lá).
Bạn nhận được lá chắn Rái cá.
Thời lượng nhập hồn tăng lên nếu chọn Rái cá.

Ít nhất 3 hồn Đại bàng
Đạn tầm rộng trở nên siêu mạnh mẽ.
Thời lượng nhập hồn tăng lên nếu chọn Đại bàng.

Translated image

Upload...

help_08.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

8. Vật phẩm

Vật phẩm sức mạnh: Tăng ma lực cho đạn của bạn khi đạt đến một ngưỡng nhất định.
Vật phẩm điểm: Thu thập chúng ở vị trí càng cao sẽ cho càng nhiều điểm hơn.
Mảnh spell: 3 mảnh spell sẽ cho một spell.
Mảnh mạng: 3 mảnh mạng sẽ cho một mạng.
Những vật phẩm trên sẽ được tự động thu thập khi bạn bay đến đường biên thu thập.

Vật phẩm điểm (xanh lá) Tăng giá trị của mỗi vật phảm điểm thu thập được.
Chúng xuất hiện khi bắn kẻ thù khi tiếng gầm được kích hoạt hoặc dùng Linh Kích.
Bạn tự động thu thập chúng.

Hồn thú (Sói, Rái cá, Đại bàng)
Thu thập ít nhất 3 vật phẩm cùng loại sẽ kích hoạt tiếng gầm hoang dã.

Hồn cá
Tạo các vật phẩm (sức mạnh, điểm, mảnh bom hoặc mảnh mạng) khi tiếng gầm kết thúc.

Translated image

Upload...

help_09.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

9. Cơ chế game

Nếu bạn ngừng bắn khi tiếng gầm kích hoạt, tiếng gầm sẽ cạn chậm hơn.

Thời lượng tiếng gầm hoang dã tỉ lệ thuận với số hồn thú cùng loại bạn có.
5 hồn thú cùng loại sẽ cho thời lượng cao nhất.

Thu thập hồn thú khi tiếng gầm đang kích hoạt sẽ kéo dài thời lượng.
Thu thập hồn cá khi tiếng gầm đang kích hoạt sẽ tức thời tạo ra vật phẩm.

Hồn thú sẽ đổi loài nếu để yên chúng một thời gian.
Nếu bạn đến gần, chúng sẽ không thay đổi.

Khi trúng đạn, hồn thú bạn chọn sẽ được sinh ra.
Hồn thú tạo ra bởi cách này sẽ không thay đổi loài.

Hồn thú, nếu không thu thập, sẽ rời khỏi màn hình sau một thời gian dài.
Và ý tôi là rất dài.

Khi có hội thoại, hồn thú sẽ không bao giờ chạy khỏi màn hình.
Bạn có thể trì hoãn các loại hồn thú bạn cần khi đang nói chuyện.

Translated image

Upload...

Effects

bullet/beastap.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-bullet-beastap.png

Download

Translation

Thêm hồn thú xuất hiện!

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • Russel Square
 • Korean: HY동녘B

[edit]

bullet/beast2c.png

Sprite boundaries

bounds-th17-bullet-beast2c.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

bullet/beast2g.png

Sprite boundaries

bounds-th17-bullet-beast2g.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

effect/eff_line.png

Sprite boundaries

bounds-th17-effect-eff line.png

Download

Translation

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

Endings

ending/e01a.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Kiến Tạo Thần
Haniyasushin Keiki

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e01b.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Thứ đó

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e02a.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Hồn rái cá

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e02b.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Nữ chúa băng đảng Quỷ Kiệt
Kicchou Yachie

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e03a.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Hồn đại bàng

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e03b.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Tiên nhân từ núi
Ibaraki Kasen

Quyên góp

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e04a.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Binh trưởng Haniwa
Joutouguu Mayumi

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e04b.png

Does not need translating.

ending/e05a.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Nữ chúa băng đảng Quỷ Kiệt
Kicchou Yachie

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e05b.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Nè,
xin hãy tháo giày ra trước khi bước vào...

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e06a.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

▽Chào mừng▽

Kiến Tạo Thần
Haniyasushin Keiki

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e06b.png

Does not need translating.

ending/e07a.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Vị diêm ma đảm nhiệm Ảo Tưởng Hương
Shiki Eiki Yamaxanadu

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e07b.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Chân mình ngủ luôn rồi...

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e08a.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Nữ chúa băng đảng Quỷ Kiệt
Kicchou Yachie

Kiến Tạo Thần
Haniyasushin Keiki

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e08b.png

Does not need translating.

ending/e09a.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Thịt

Vong linh Minh Giới
Saigyouji Yuyuko

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/e09b.png

Does not need translating.

ending/e10a.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Nữ chúa băng đảng Quỷ Kiệt
Kicchou Yachie

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/ebg00.png (edited)

Sprite boundaries

(full image available)

Translation

Quyên góp

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/ebg01.png

Does not need translating.

ending/ebg02.png

Does not need translating.

ending/ebg03.png

Does not need translating.

ending/ebg04.png

Does not need translating.

ending/staff.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-ending-staff.png

Download

Translation

Touhou Project Phần 17
17th Touhou Project

東方鬼形獣
Đông Phương Quỷ Hình Thú ~ Con thú xảo trá và sinh vật yếu ớt Lệnh Hoà năm 1, tháng 8
Tháng 8, 2019

Con người phát triển
Lập trình, đồ hoạ, âm nhạc, v.v...

ZUN
(Thú thật là tôi thích chim)

Chân thành cảm ơn

きーさん
Ki-san

Bạn bán hàng và nhân viên
Nhân viên sự kiện

Bản Việt hoá Cộng đồng
THPatch, THWiki, GensokyoVN

Và người chơi
Bạn! Cảm ơn vì đã chơi!

Translated image

Upload...


Resources Fonts

Please tell us!

ending/staff2.png (edited)

Sprite boundaries

bounds-th17-ending-staff2.png

Download

Translation

Chúc mừng và cảm ơn bạn đã phá đảo game!
Thắng mức EASY!
Cảm ơn vì đã chơi!

Làm tốt lắm! Nhờ công của bạn mà Sức Sinh Giới chìm trong loạn lạc!
Thắng mức NORMAL!
Cảm ơn vì đã chơi! Thử thách màn EXTRA nào!

Bạn phô diễn sức mạnh đủ rồi! Súc Sinh Giới không còn là kẻ thù của bạn nữa!
Thắng mức HARD!
Cảm ơn vì đã chơi! Thử thách mức LUNATIC nào!

Bạn đã trở thành thần huỷ diệt. Gikờ hãy dùng toàn lực nghiền nát Súc Sinh Giới đi!
Thắng mức LUNATIC!
Cảm ơn vì đã chơi! Bạn là người chơi Susanowo!

Translated image

Upload...


Resources Fonts
 • FOT-ChiaroStd (Japanese exc bottom row)

[edit]