โทโฮ 17/เนื้อเรื่องของเรย์มุ C

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th17/Reimu C's Scenario and the translation is 1% complete.

Other languages:Czech 100% • ‎German 100% • ‎English 100% • ‎Spanish 100% • ‎Argentine Spanish 96% • ‎Latin American Spanish (Paradise of Boundaries translation) 100% • ‎European Spanish (Suzunaan Blog translation) 100% • ‎French 99% • ‎Indonesian 100% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 100% • ‎Norwegian Bokmål 90% • ‎Polish 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Russian 100% • ‎Swedish 100% • ‎Thai 1% • ‎Vietnamese 99% • ‎Simplified Chinese 100%


Gnome-colors-gtk-edit.svg st01c.msg.jdiff


Reimu

#0@34

Reimu

#0@42

Eika Ebisu enters

???

#0@110

<Boss title>

Eika

#0@148

Reimu

#0@156

Reimu

#0@164

Eika

#0@172

♪ เยลลี่ สโตน (Jelly Stone)

Eika

#0@180

Eika Ebisu defeated

Eika

#1@34

Reimu

#1@42

Reimu

#1@50

Eika

#1@58

Eika

#1@66


Gnome-colors-gtk-edit.svg st02c.msg.jdiff


Reimu

#0@34

Urumi Ushizaki enters

???

#0@102

Urumi

#0@140

Reimu

#0@148

Reimu

#0@156

<Boss title>

Urumi

#0@164

Urumi

#0@172

Urumi

#0@180

♪ อิชิโนะอาคาโกะโตะซุยฉูวโนะอุชิ (ทารกหินกับวัวกลางน้ำ)

Urumi

#0@188

Urumi Ushizaki defeated

Urumi

#1@34

Reimu

#1@42

Reimu

#1@50

Urumi

#1@58

Urumi

#1@66

Reimu

#1@74


Gnome-colors-gtk-edit.svg st03c.msg.jdiff


???

#2@104

???

#2@224

Kutaka

#0@214

Kutaka

#0@222

Reimu

#0@230

<Boss title>

Kutaka

#0@238

Kutaka

#0@246

Kutaka

#0@254

Reimu

#0@262

Reimu

#0@270

Kutaka

#0@278

♪ เซราฟิค ชิคเก้น (Seraphic Chicken)

Kutaka

#0@286

Kutaka Niwatari defeated

Kutaka

#1@34

Kutaka

#1@42

Reimu

#1@50

Kutaka

#1@58

Kutaka

#1@66

Reimu

#1@74

Kutaka

#1@82

Reimu

#1@90

Kutaka

#1@98

Kutaka

#1@106


Gnome-colors-gtk-edit.svg st04c.msg.jdiff


???

#2@104

???

#2@224

???

#2@344


Yachie

#0@214

Reimu

#0@222

Reimu

#0@230

Reimu

#0@238

Reimu

#0@246

<Boss title>

Yachie

#0@254

Yachie

#0@262

tdb:th17 09/th

Yachie

#0@270

Reimu

#0@278

Reimu

#0@286

Yachie

#0@294

Yachie

#0@302

Reimu

#0@310

Yachie

#0@318

Yachie

#0@326

<Yachie Kitcho> defeated

Yachie

#1@34

Yachie

#1@42

Reimu

#1@50

Yachie

#1@58

Reimu

#1@66

Reimu

#1@74

Yachie

#1@82

Yachie

#1@90

Yachie

#1@98

Yachie

#1@106

Reimu

#1@114

Yachie

#1@122

Yachie

#1@130

Yachie

#1@138

Reimu

#1@146

Reimu

#1@154

Yachie

#1@162

Yachie

#1@170


Gnome-colors-gtk-edit.svg st05c.msg.jdiff


Reimu

#0@34

Reimu

#0@42

Reimu

#0@50

Reimu

#0@58

Mayumi Joutouguu enters

???

#0@126

Mayumi

#0@164

Reimu

#0@172

Reimu

#0@180

Mayumi

#0@188

<Boss title>

Mayumi

#0@196

Mayumi

#0@204

Mayumi

#0@212

Reimu

#0@220

Reimu

#0@228

Reimu

#0@236

Reimu

#0@244

tdb:th17 11/th

Reimu(Eagle)

#0@252

Reimu(Eagle)

#0@260

Mayumi

#0@268

Mayumi

#0@276

Reimu(Eagle)

#0@284

Reimu(Eagle)

#0@292

Reimu(Eagle)

#0@300

Mayumi Joutouguu defeated

Mayumi

#1@34

Mayumi

#1@42

Reimu(Eagle)

#1@50

Reimu(Eagle)

#1@58

Reimu

#1@66

Reimu

#1@74

Reimu(Eagle)

#1@82

Reimu(Eagle)

#1@90

Reimu(Eagle)

#1@98

Reimu(Eagle)

#1@106

Mayumi

#1@114

Mayumi

#1@122

Reimu

#1@130

Reimu

#1@138

Reimu

#1@146


Gnome-colors-gtk-edit.svg st06c.msg.jdiff


Mayumi

#2@104

Mayumi

#2@224

Reimu

#0@34

Reimu

#0@42

Reimu(Eagle)

#0@50

Reimu(Eagle)

#0@58

Reimu(Eagle)

#0@66

Keiki Haniyasushin enters

Keiki

#0@168

Keiki

#0@176

Reimu(Eagle)

#0@184

Reimu(Eagle)

#0@192

Reimu(Eagle)

#0@200

<Boss title>

Keiki

#0@208

Keiki

#0@216

Reimu

#0@224

Keiki

#0@232

Keiki

#0@240

Reimu

#0@248

Reimu

#0@256

Reimu(Eagle)

#0@264

Reimu(Eagle)

#0@272

Reimu(Eagle)

#0@280

Keiki

#0@288

Keiki

#0@296

Keiki

#0@304

Reimu(Eagle)

#0@312

Keiki

#0@320

Keiki

#0@328

Reimu(Eagle)

#0@336

Reimu(Eagle)

#0@344

Keiki

#0@352

Keiki

#0@360

Reimu

#0@368

Keiki

#0@376

Keiki

#0@384

Reimu

#0@392

Reimu(Eagle)

#0@400

Reimu(Eagle)

#0@408

Reimu(Eagle)

#0@416

Reimu

#0@424

Reimu

#0@432

Keiki

#0@440

Keiki

#0@448

Keiki

#0@456

Reimu(Eagle)

#0@464

Reimu(Eagle)

#0@472

tdb:th17 13/th
Keiki Haniyasushin enters

Reimu(Eagle)

#0@480

Keiki

#0@488

Keiki

#0@496

Keiki

#0@504

Keiki

#0@512

Reimu(Eagle)

#3@34

Reimu(Eagle)

#3@42

Keiki Haniyasushin defeated