Th175/Nut string vi

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Th175/Nut strings and the translation is 79% complete.

Other languages:German 80% • ‎English 56% • ‎Spanish 82% • ‎Indonesian 59% • ‎Japanese 100% • ‎Korean 54% • ‎Malay 55% • ‎Turkish 27% • ‎Vietnamese 79% • ‎Chinese 38% • ‎Simplified Chinese 76%Gnome-colors-gtk-edit.svg data/script/lib/input_guide.nut.jdiff


ID Text
/Functions/0/Literals/11

Phím:


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/script/lib/input_util.nut.jdiff


ID Text
/Literals/217

Nút 1

/Literals/218

Nút 2

/Literals/219

Nút 3

/Literals/220

Nút 4

/Literals/221

Nút 5

/Literals/222

Nút 6

/Literals/223

Nút 7

/Literals/224

Nút 8

/Literals/225

Nút 9

/Literals/226

Nút 10

/Literals/227

Nút 11

/Literals/228

Nút 12

/Literals/229

Nút 13

/Literals/230

Nút 14

/Literals/231

Nút 15

/Literals/232

Nút 16


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/script/scene/subtitle.nut.jdiff


ID Text
/Functions/0/Literals/3

Chưa xác định

/Functions/2/Literals/28

1

/Functions/2/Literals/29

2

/Functions/2/Literals/30

3

/Functions/2/Literals/31

4

/Functions/2/Literals/32

5

/Functions/2/Literals/33

6

/Functions/2/Literals/34

7

/Functions/2/Literals/35

8

/Functions/2/Literals/36

9

/Functions/2/Literals/37

10

/Functions/2/Literals/38

11

/Functions/2/Literals/39

12

/Functions/2/Literals/40

13

/Functions/2/Literals/41

14

/Functions/2/Literals/42

15

/Functions/2/Literals/43

16

/Functions/2/Literals/44

17

/Functions/2/Literals/45

18

/Functions/2/Literals/46

19

/Functions/2/Literals/48

Chương

/Functions/2/Literals/50

 

/Functions/3/Literals/1

Chưa xác định


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/script/gameobject/niwatari/action/pattern_1_2.nut.jdiff


ID Text
/Functions/0/Literals/43

/Functions/0/Literals/44

/Functions/0/Literals/45

/Functions/0/Literals/46


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/script/scene/config.nut.jdiff


ID Text
/Functions/5/Literals/3

Chọn

/Functions/5/Literals/4

Chỉnh

/Functions/5/Literals/5

OK

/Functions/5/Literals/6

Trở về

/Functions/5/Literals/37

↑Chọn phím

/Functions/6/Literals/4

\C[255,0,0]Phím bất kỳ: Thiết lập ESC: Huỷ thay đổi

/Functions/6/Literals/13

Phím 1 (Lướt)

/Functions/6/Literals/14

Phím 2 (Đánh)

/Functions/6/Literals/15

Phím 3 (Hấp thụ)

/Functions/6/Literals/40

↑Chọn phím


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/script/scene/ending.nut.jdiff


ID Text
/Functions/0/Literals/14

/Functions/0/Literals/15

/Functions/0/Literals/16

/Functions/0/Literals/17

/Functions/0/Literals/18

/Functions/0/Literals/19

/Functions/0/Literals/20

/Functions/0/Literals/21

/Functions/0/Literals/22

/Functions/0/Literals/23

/Functions/0/Literals/24

/Functions/0/Literals/25

/Functions/0/Literals/26

/Functions/0/Literals/27

/Functions/0/Literals/28

/Functions/0/Literals/29

/Functions/0/Literals/30

/Functions/0/Literals/31


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/script/scene/manual.nut.jdiff


ID Text
/Functions/4/Literals/10

Đổi trang

/Functions/4/Literals/11

Trở về


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/script/scene/musicroom.nut.jdiff


ID Text
/Functions/2/Literals/17

Địa ngục trầm buồn dưới lòng nước sâu

/Functions/2/Literals/19

Đông Phương Cương Dục Dị Vấn

/Functions/2/Literals/21

Thiên Lý Nhân Dục

/Functions/2/Literals/23

Nỗi chán chường của cô phù thủy

/Functions/2/Literals/25

Hang gió tối tăm

/Functions/2/Literals/27

Tản bộ trên phố phường Cựu Địa Ngục

/Functions/2/Literals/29

Lớp phủ hoả ngục

/Functions/2/Literals/31

Nghĩa địa ngự trụ

/Functions/2/Literals/33

Thẳm sâu nơi lòng đất, biển cả của lòng tham

/Functions/2/Literals/35

Mạn châu sa bất hủ

/Functions/2/Literals/37

Lễ hội trăm năm của các cô gái ma thuật

/Functions/2/Literals/39

Khúc tùy hứng của thiếu nữ

/Functions/2/Literals/41

Chớp lửa tối thượng mang màu tình yêu

/Functions/2/Literals/43

Yêu quái bị phong ấn

/Functions/2/Literals/45

Xem chừng trước chiếc ô bị lãng quên mãi mãi

/Functions/2/Literals/47

Thuyền trưởng Murasa

/Functions/2/Literals/49

Chiến trường cổ đại của các vị thần

/Functions/2/Literals/51

Đêm nay có một người vị kỷ sống phóng khoáng\S[10] ~ Đoá hoa vị kỷ

/Functions/2/Literals/53

Bát rượu cài hoa trên núi Ooe

/Functions/2/Literals/55

Tín ngưỡng mặt trời thần thông

/Functions/2/Literals/57

Kê thiên thần

/Functions/2/Literals/59

Ả ta là U.N. Owen?

/Functions/2/Literals/61

Kỷ vật của cương dục thú

/Functions/2/Literals/63

Kỷ vật của toàn sinh vật ~ Ký ức năng lượng hoá thạch

/Functions/2/Literals/77

/Functions/2/Literals/78

/Functions/2/Literals/79

/Functions/2/Literals/80

/Functions/2/Literals/81

/Functions/2/Literals/82

/Functions/2/Literals/83

/Functions/2/Literals/84

/Functions/2/Literals/85

/Functions/2/Literals/86

/Functions/2/Literals/87

/Functions/2/Literals/88

/Functions/2/Literals/89

/Functions/2/Literals/90

/Functions/2/Literals/95

/Functions/2/Literals/97

/Functions/4/Literals/12

Chọn

/Functions/4/Literals/13

Phát

/Functions/4/Literals/14

Ngừng

/Functions/4/Literals/15

Trở về


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/script/scene/pause.nut.jdiff


ID Text
/Functions/2/Literals/47

Địa ngục trầm buồn dưới lòng nước sâu

/Functions/2/Literals/49

Đông Phương Cương Dục Dị Vấn

/Functions/2/Literals/51

Thiên Lý Nhân Dục

/Functions/2/Literals/53

Nỗi chán chường của cô phù thủy

/Functions/2/Literals/55

Hang gió tối tăm

/Functions/2/Literals/57

Tản bộ trên phố phường Cựu Địa Ngục

/Functions/2/Literals/59

Lớp phủ hoả ngục

/Functions/2/Literals/61

Nghĩa địa ngự trụ

/Functions/2/Literals/63

Thẳm sâu nơi lòng đất, biển cả của lòng tham

/Functions/2/Literals/65

Mạn châu sa bất hủ

/Functions/2/Literals/67

Lễ hội trăm năm của các cô gái ma thuật

/Functions/2/Literals/69

Khúc tùy hứng của thiếu nữ

/Functions/2/Literals/71

Chớp lửa tối thượng mang màu tình yêu

/Functions/2/Literals/73

Yêu quái bị phong ấn

/Functions/2/Literals/75

Xem chừng trước chiếc ô bị lãng quên mãi mãi

/Functions/2/Literals/77

Thuyền trưởng Murasa

/Functions/2/Literals/79

Chiến trường cổ đại của các vị thần

/Functions/2/Literals/81

Đêm nay có một người vị kỷ sống phóng khoáng ~ Đoá hoa vị kỷ

/Functions/2/Literals/83

Bát rượu cài hoa trên núi Ooe

/Functions/2/Literals/85

Tín ngưỡng mặt trời thần thông

/Functions/2/Literals/87

Kê thiên thần

/Functions/2/Literals/89

Ả ta là U.N. Owen?

/Functions/2/Literals/91

Kỷ vật của cương dục thú

/Functions/2/Literals/93

Kỷ vật của toàn sinh vật ~ Ký ức năng lượng hoá thạch

/Functions/5/Literals/8

Chọn

/Functions/5/Literals/9

OK

/Functions/5/Literals/10

Trở về


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/script/scene/stage_result.nut.jdiff


ID Text
/Functions/2/Literals/34

Phím 1: Tiếp tục

/Functions/2/Literals/40

Từ bỏ?

Không

/Functions/2/Literals/42

Tổng dầu

Hấp thụ Thiệt hại Thời gian đấu Thời gian tổng

Điểm thưởng

Điểm tổng

/Functions/2/Literals/43

Tổng máu

Hấp thụ Thiệt hại Thời gian đấu Thời gian tổng

Điểm thưởng

Điểm tổng

/Functions/2/Literals/44

Tổng nước

Hấp thụ Thiệt hại Thời gian đấu Thời gian tổng

Điểm thưởng

Điểm tổng

/Functions/2/Literals/45

-ℓ

-ℓ (-%) - --:--:-- --:--:--

-

-

/Functions/4/Literals/13

Thử lại

/Functions/4/Literals/14

Từ bỏ

/Functions/4/Literals/15

Tiếp tục

/Functions/8/Literals/3

-ℓ

/Functions/8/Literals/4


/Functions/8/Literals/6

-ℓ (-%)

/Functions/8/Literals/7

ℓ (

/Functions/8/Literals/12

Chiến thắng hoàn mỹ

/Functions/8/Literals/13

Tám lạng nửa cân

/Functions/8/Literals/14

Suýt chết

/Functions/4/Literals/10

Chọn

/Functions/4/Literals/11

OK

/Functions/4/Literals/12

Huỷ

/Functions/10/Literals/44

Từ bỏ?

\C[255,0,0]Có

\C[255,255,255]Không

/Functions/10/Literals/45

Từ bỏ?

\C[255,0,0]Không


Gnome-colors-gtk-edit.svg data/script/scene/story_select.nut.jdiff


ID Text
/Functions/5/Literals/3

Chọn

/Functions/5/Literals/4

OK

/Functions/5/Literals/5

Trở về

/Functions/5/Literals/6

Xem kỷ lục

/Functions/6/Literals/3

Chọn

/Functions/6/Literals/4

OK

/Functions/6/Literals/5

Huỷ

/Functions/6/Literals/28

Hướng dẫn

/Functions/6/Literals/29

Màn 1

/Functions/6/Literals/30

Màn 2

/Functions/6/Literals/31

Màn 3

/Functions/6/Literals/32

Màn 4

/Functions/6/Literals/33

Màn 5

/Functions/6/Literals/34

Màn 6

/Functions/6/Literals/35

Màn 7

/Functions/6/Literals/36

Một ngày dài giao tranh

/Functions/6/Literals/37

Hậu truyện

/Functions/6/Literals/38

\C[100,100,100]Ải cương dục

/Functions/7/Literals/3

Đổi trang

/Functions/7/Literals/4

Trở về

/Functions/7/Literals/38

Điểm số - 

/Functions/7/Literals/47

Thời gian phá đảo - 

/Functions/7/Literals/54

Số lần thử

/Functions/7/Literals/56

Số lần từ bỏ

/Functions/7/Literals/58

Số lần phá đảo

/Functions/7/Literals/60

Số lần phá đảo hoàn hảo