Th18/Thành tích

From Touhou Patch Center
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Th18/Trophies and the translation is 100% complete.

Khu tao sống.

Gnome-colors-gtk-edit.svg trophy.js
ID Title Description when unlocked Description when locked
0 Phá đảo Reimu (kết thúc ẩn)

Bạn đã đạt kết thúc ẩn của Reimu.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Xem kết thúc ẩn của Reimu.

1 Phá đảo Reimu

Bạn thắng game bằng Reimu! Làm tốt lắm!

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Xem kết thúc của Reimu.

2 Phá đảo Marisa (kết thúc ẩn)

Bạn đã đạt kết thúc ẩn của Marisa.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Xem kết thúc ẩn của Marisa.

3 Phá đảo Marisa

Bạn thắng game bằng Marisa! Làm tốt lắm!

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Xem kết thúc của Marisa. 

4 Phá đảo Sakuya (kết thúc ẩn)

Bạn đã đạt kết thúc ẩn của Sakuya.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Xem kết thúc ẩn của Sakuya.

5 Phá đảo Sakuya

Bạn thắng game bằng Sakuya! Làm tốt lắm!

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Xem kết thúc của Sakuya.

6 Phá đảo Sanae (kết thúc ẩn)

Bạn đã đạt kết thúc ẩn của Sanae.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Xem kết thúc ẩn của Sanae.

7 Phá đảo Sanae

Bạn thắng game bằng Sanae! Làm tốt lắm!

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Xem kết thúc của Sanae.

8 Kết thúc xấu Reimu

Thắng game dùng lượt tiếp tục với Reimu.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Thắng game dùng lượt tiếp tục với Reimu.

9 Kết thúc xấu Marisa

Thắng game dùng lượt tiếp tục với Marisa.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Thắng game dùng lượt tiếp tục với Marisa.

10 Kết thúc xấu Sakuya

Thắng game dùng lượt tiếp tục với Sakuya.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Thắng game dùng lượt tiếp tục với Sakuya.

11 Kết thúc xấu Sanae

Thắng game dùng lượt tiếp tục với Sanae.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Thắng game dùng lượt tiếp tục với Sanae.

12 Phá đảo Reimu màn ngoại truyện

Phá đảo Reimu màn ngoại truyện.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Phá đảo Reimu màn ngoại truyện.

13 Phá đảo Marisa màn ngoại truyện

Phá đảo Marisa màn ngoại truyện.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Phá đảo Marisa màn ngoại truyện.

14 Phá đảo Sakuya màn ngoại truyện

Phá đảo Sakuya màn ngoại truyện.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Phá đảo Sakuya màn ngoại truyện.

15 Phá đảo Sanae màn ngoại truyện

Phá đảo Sanae màn ngoại truyện.

 • Bấm phím chọn để xem kết thúc.

Phá đảo Sanae màn ngoại truyện.

16 Thắng mức Easy

Bạn đã thắng mức Easy. Bạn chỉ mới bắt đầu thôi.

Thắng mức Easy.

17 Thắng mức Normal

Bạn đã thắng mức Normal. Chúc mừng! Bạn chơi tốt đấy!

Thắng mức Normal.

18 Thắng mức Hard

Bạn đã thắng mức Hard. Chúc mừng! Bạn thật sự phá đảo game à!?

Thắng mức Hard.

19 Thắng mức Lunatic

Bạn đã thắng mức Lunatic. Chào mừng đến với thế giới của tôi!

Thắng mức Lunatic.

20 Thắng mức Easy 1cc

Thắng mức Easy không dùng tiếp tục.

Tuyệt vời!

Đánh tốt lắm.

Thắng mức Easy không dùng tiếp tục.

21 Thắng mức Normal 1cc

Thắng mức Normal không dùng tiếp tục.

Chúc mừng!

Bạn tự thân vận động được rồi đấy!

Thắng mức Normal không dùng tiếp tục.

22 Thắng mức Hard 1cc

Thắng mức Hard không dùng tiếp tục.

Ngon cơm!

Bạn hay chơi game bắn ruồi lắm à?

Thắng mức Hard không dùng tiếp tục.

23 Thắng mức Lunatic 1cc

Thắng mức Lunatic không dùng tiếp tục.

Và thế là

một tay súng cuồng điên được sinh ra...

Thắng mức Lunatic không dùng tiếp tục.

24 Thị trường không hàng hoá

Xem kết thúc ẩn.

Thẻ bài trắng là khuôn mẫu

để trở thành một thẻ bài năng lực.

Xem kết thúc ẩn. Thử ném thẻ bài đó vào mặt con trùm cuối nào.

25 Thắng hoàn hảo

Thắng không trúng đạn (Bất kỳ độ khó nào). Không chết đúng là khó thật đấy...

Thắng không trúng đạn (Bất kỳ độ khó nào).

26 Sinh linh vô chủ

Thắng không trúng đạn (Lunatic).

Chỉ có một số ít người mới làm được.

Bạn đúng là thần thánh tung hoành.

Thắng không trúng đạn (Lunatic).

27 Cổ Độc Vương

Thắng không trúng đạn (Extra).

Sức tập trung hoàn hảo! Bạn đúng là chất!

Cẩn thận kẻo hụt hơi nhé.

Thắng không trúng đạn (Extra).

28 Nhà thu thập spell card

Thắng mọi spell card. Ngon đấy!

Thắng mọi spell card.

29 Thương nhân thẻ bài

Cuối cùng thì bạn lại trở thành thương nhân thẻ bài số một. Bạn lọt bẫy của Iizunamaru Megumu và Tenkyuu Chimata rồi...

Thu thập toàn bộ thẻ bài.