Touhou Patch Center:Trang chủ

From Touhou Patch Center
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Touhou Patch Center:Main page and the translation is 100% complete.
Chào mừng đến với Touhou Patch Center!

About

Tutorial

FAQ

Download

Patch servers

github.png [https://github.com/thpatch/thcrap/issues

Bug tracker

]

Wiki security

Touhou Patch Center là hệ thống hỗ trợ biên dịch dòng game Touhou Project touhouwiki.png được tạo ra bởi Team Shanghai Alice touhouwiki.png từ tiếng Nhật sang các ngôn ngữ khác trên nền tảng wiki. Hệ thống được tạo ra với mục đích cung cấp những bản dịch thuật chất lượng thông qua Touhou Community Reliant Automatic Patcher và hoàn toàn hoạt động duới sự điều khiển của bạn. Tìm hiểu thêm.

Các dịch giả đều được nhiệt liệt chào đón. Vui lòng đọc trang hướng dẫn để biết thêm về quá trình biên dịch.

Khám phá và tự tạo những bản patch/mod của riêng bạn tại đây!
Cổng ngôn ngữ
Cổng ngôn ngữ không hoạt động
Dữ liệu và tiến trình biên dịch game
Hiện tại, các đoạn hội thoại, tên spell card, tiêu đề và bình luận nhạc, đa phần hình ảnhcác kết thúc đều có thể được biên dịch. Mọi game đối kháng trừ Icon th145.png Urban Legend in Limbo đều đang được hoàn thiện.

Các lá cờ biểu thị tiến độ ở dưới chỉ có thể cập nhật thủ công.

Games Supported Languages with >95% coverage Languages started & in progress
Icon th06.png TH06 Embodiment of Scarlet Devil Tiếng Anh Literal English Tiếng Anh (Anh) Tiếng Chechen Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Italy Brazilian Portuguese Brazilian Portuguese troll translations Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Indonesia Tiếng Thái Tiếng Tagalog Tiếng Hàn Tiếng Ba Lan Tiếng Nga Tiếng Việt Tiếng Bulgaria Tiếng Romania Simplified Chinese Tiếng Hungary Tiếng Ukraina Tiếng Croatia Tiếng Ả Rập Tiếng Quốc Tế Ngữ Tiếng Sakha Tiếng Hy Lạp Traditional Chinese Bukvalni Srpski Tiếng Azerbaijan Argentine Spanish 4Kids English Troll translations Yorkshire English Tiếng Phần Lan Tiếng Luxembourg Tiếng Mã Lai Tiếng Hà Lan Tiếng Việt (THVNFB translation) Tiếng Na Uy (Bokmål) Toki Pona Tiếng Séc Français québécois (familier oral) French troll translations Tiếng Thụy Điển Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Scots Tiếng Serbia
Icon th07.png TH07 Perfect Cherry Blossom Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Ả Rập Tiếng Italy Tiếng Nga Tiếng Hindi Tiếng Indonesia Tiếng Hy Lạp Tiếng Ukraina Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng Hàn Tiếng Ba Lan Brazilian Portuguese Brazilian Portuguese troll translations Tiếng Bulgaria Simplified Chinese Tiếng Hungary Tiếng Quốc Tế Ngữ Tiếng Croatia Traditional Chinese Argentine Spanish Literal English 4Kids English Yorkshire English Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Luxembourg Troll translations Tiếng Việt (THVNFB translation) Tiếng Séc Tiếng Ba Tư Tiếng Na Uy (Bokmål) Tiếng Romania Tiếng Thụy Điển Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Scots Toki Pona Tiếng Macedonia Tiếng Serbia Bukvalni Srpski Tiếng Azerbaijan
Icon th075.png TH07.5 Immaterial and Missing Power Traditional Chinese Simplified Chinese
Icon th08.png TH08 Imperishable Night Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Ả Rập Tiếng Italy Tiếng Hindi Tiếng Hàn Tiếng Thái Tiếng Bulgaria Tiếng Việt Tiếng Ba Lan Brazilian Portuguese Simplified Chinese Tiếng Hungary 4Kids English Tiếng Hy Lạp Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Indonesia Tiếng Luxembourg Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Tagalog Tiếng Thụy Điển Tiếng Ukraina Tiếng Serbia Bukvalni Srpski Traditional Chinese Tiếng Azerbaijan
Icon th09.png TH09 Phantasmagoria of Flower View Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Pháp Tiếng Hindi Tiếng Ba Lan Tiếng Thái Tiếng Hàn Simplified Chinese Tiếng Hungary Traditional Chinese Tiếng Ả Rập 4Kids English Literal English Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Italy Tiếng Luxembourg Tiếng Indonesia Tiếng Việt (THVNFB translation) Tiếng Nga Tiếng Ukraina Tiếng Thụy Điển Brazilian Portuguese Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Bukvalni Srpski
Icon th095.png TH09.5 Shoot the Bullet Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Indonesia Tiếng Hindi Tiếng Ba Lan Tiếng Thái Tiếng Hàn Tiếng Pháp Simplified Chinese Tiếng Ả Rập Traditional Chinese 4Kids English Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Italy Tiếng Lojban Tiếng Hà Lan Brazilian Portuguese Tiếng Chechen
Icon th10.png TH10 Mountain of Faith Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Italy Brazilian Portuguese Tiếng Nga Tiếng Hindi Tiếng Bulgaria Tiếng Indonesia Tiếng Ba Lan Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng Hàn Simplified Chinese Tiếng Séc Tiếng Hungary Tiếng Quốc Tế Ngữ Tiếng Bồ Đào Nha Traditional Chinese 4Kids English Tiếng Hy Lạp Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Luxembourg Tiếng Hà Lan Tiếng Romania Tiếng Thụy Điển Tiếng Ukraina Tiếng Ả Rập
Icon alcostg.png UB Uwabami Breakers Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Italy Tiếng Indonesia Yorkshire English Tiếng Phần Lan Simplified Chinese Tiếng Hàn Tiếng Mã Lai Tiếng Luxembourg Traditional Chinese
Icon th105.png TH10.5 Scarlet Weather Rhapsody Simplified Chinese Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Ba Lan Tiếng Nga Tiếng Thái Tiếng Việt Tiếng Pháp Français québécois (familier oral) Tiếng Hàn Tiếng Thụy Điển
Icon th11.png TH11 Subterranean Animism Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga Tiếng Bulgaria Tiếng Hindi Tiếng Việt Tiếng Ba Lan Tiếng Ukraina Tiếng Thái Tiếng Hàn Simplified Chinese Tiếng Hungary Tiếng Indonesia Traditional Chinese Brazilian Portuguese 4Kids English Tiếng Hy Lạp Tiếng Đức (Thụy Sĩ) Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Italy Tiếng Luxembourg Tiếng Hà Lan Tiếng Việt (THVNFB translation) Tiếng Thụy Điển Tiếng Séc Tiếng Quốc Tế Ngữ
Icon th12.png TH12 Undefined Fantastic Object Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga Tiếng Hindi Tiếng Thái Tiếng Việt Tiếng Hàn Simplified Chinese Tiếng Hungary Tiếng Serbia Traditional Chinese 4Kids English Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Luxembourg Brazilian Portuguese Tiếng Indonesia Tiếng Thụy Điển Tiếng Séc Bukvalni Srpski Tiếng Italy
Icon th123.png TH12.3 Touhou Hisoutensoku Simplified Chinese Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Việt Tiếng Nga Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Thái Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Thụy Điển
Icon th125.png TH12.5 Double Spoiler Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Italy Tiếng Hindi Tiếng Hàn Tiếng Thái Simplified Chinese 4Kids English Yorkshire English Tiếng Pháp Tiếng Hungary Tiếng Indonesia Tiếng Luxembourg Tiếng Mã Lai Tiếng Hà Lan Brazilian Portuguese Tiếng Nga Tiếng Chechen
Icon th128.png TH12.8 Fairy Wars Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Chechen Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Italy Tiếng Nga Tiếng Ukraina Tiếng Hungary Tiếng Hindi Tiếng Việt Tiếng Hàn Tiếng Thái Simplified Chinese Tiếng Quốc Tế Ngữ 4Kids English Pirate English Tiếng Luxembourg Tiếng Ba Lan Tiếng Hà Lan Brazilian Portuguese Tiếng Hungary Tiếng Pháp Tiếng Indonesia Tiếng Thụy Điển
Icon th13.png TH13 Ten Desires Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Italy Tiếng Nga Tiếng Việt Tiếng Hindi Tiếng Hàn Tiếng Thái Simplified Chinese Tiếng Hungary 4Kids English Tiếng Hy Lạp Yorkshire English Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Italy Tiếng Luxembourg Tiếng Mã Lai Tiếng Hà Lan Tiếng Ba Lan Brazilian Portuguese Tiếng Indonesia Tiếng Hindi Tiếng Thụy Điển Tiếng Bồ Đào Nha
Icon th135.png TH13.5 Hopeless Masquerade Simplified Chinese Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Việt Tiếng Hàn Tiếng Thái Tiếng Nga
Icon th14.png TH14 Double Dealing Character Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Italy Tiếng Ba Lan Tiếng Nga Tiếng Ukraina Tiếng Bulgaria Tiếng Indonesia Tiếng Thái Tiếng Việt Tiếng Hàn Simplified Chinese Tiếng Séc Tiếng Hungary Brazilian Portuguese 4Kids English Tiếng Đức (Thụy Sĩ) Pirate English Troll translations Yorkshire English Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Luxembourg Tiếng Mông Cổ Tiếng Mã Lai Tiếng Na Uy (Bokmål) Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Klingon Tiếng Việt (THVNFB translation) Traditional Chinese Tiếng Hindi Tiếng Thụy Điển Toki Pona Tiếng Chechen Tiếng Quốc Tế Ngữ
Icon th143.png TH14.3 Impossible Spell Card Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Bulgaria Tiếng Nga Tiếng Hàn Tiếng Việt Tiếng Thái Simplified Chinese Tiếng Ả Rập 4Kids English Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Indonesia Tiếng Italy Tiếng Na Uy (Bokmål) Tiếng Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Brazilian Portuguese Tiếng Ukraina Tiếng Séc Tiếng Thụy Điển
Icon th145.png TH14.5 Urban Legend in Limbo Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Indonesia Tiếng Việt Tiếng Hàn Tiếng Thái Simplified Chinese Tiếng Hindi Brazilian Portuguese Tiếng Thụy Điển
Icon th15.png TH15 Legacy of Lunatic Kingdom Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Ukraina Tiếng Pháp European Spanish (Suzunaan Blog translation) Tiếng Nga Tiếng Thái Tiếng Việt Tiếng Hàn Simplified Chinese Tiếng Séc Tiếng Ả Rập Traditional Chinese Tiếng Hungary Argentine Spanish Brazilian Portuguese 4Kids English Tiếng Quốc Tế Ngữ Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha (Mỹ La tinh) Canadian French Tiếng Indonesia Tiếng Thụy Điển Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Chechen Tiếng Italy
Icon th155.png TH15.5 Antinomy of Common Flowers Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Hàn Tiếng Việt Tiếng Thái Simplified Chinese Tiếng Ả Rập Tiếng Nga Tiếng Romania Tiếng Indonesia Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Pháp French troll translations Brazilian Portuguese Tiếng Thụy Điển Tiếng Chechen
Icon th16.png TH16 Hidden Star in Four Seasons Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức European Spanish (Suzunaan Blog translation) Tiếng Nga Tiếng Ukraina Tiếng Pháp Tiếng Séc Tiếng Indonesia Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng Hàn Simplified Chinese Tiếng Hungary Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Italy Brazilian Portuguese Tiếng Thụy Điển Troll translations Tiếng Bồ Đào Nha Serbian troll translations
Icon th165.png TH16.5 Violet Detector Tiếng Anh Tiếng Đức European Spanish (Suzunaan Blog translation) Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng Hàn Simplified Chinese Tiếng Pháp Tiếng Nga Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Indonesia Brazilian Portuguese Tiếng Thụy Điển
Icon th17.png TH17 Wily Beast and Weakest Creature Tiếng Anh Tiếng Đức European Spanish (Suzunaan Blog translation) Brazilian Portuguese Tiếng Nga Tiếng Séc Tiếng Việt Tiếng Hàn Tiếng Indonesia Simplified Chinese Tiếng Pháp Tiếng Italy Argentine Spanish Tiếng Hungary Tiếng Ukraina Tiếng Tagalog Tiếng Thụy Điển Tiếng Thái Bukvalni Srpski
Icon th175.png TH17.5 Touhou Gouyoku Ibun Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Hàn Tiếng Việt Simplified Chinese Brazilian Portuguese Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Thụy Điển
Icon th18.png TH18 Unconnected Marketeers Tiếng Anh Tiếng Đức European Spanish (Suzunaan Blog translation) Tiếng Nga Tiếng Hàn Tiếng Việt Simplified Chinese Tiếng Italy Tiếng Séc Tiếng Hungary Brazilian Portuguese Tiếng Bulgaria Tiếng Thụy Điển Tiếng Thái Tiếng Pháp Literal English Bukvalni Srpski Tiếng Indonesia
Icon th185.png TH18.5 100th Black Market Tiếng Anh Simplified Chinese European Spanish (Suzunaan Blog translation) Tiếng Hàn Tiếng Việt Tiếng Nga Brazilian Portuguese Tiếng Thái Tiếng Pháp Traditional Chinese Tiếng Thụy Điển
Icon th19.png TH19 Unfinished Dream of All Living Ghost Tiếng Anh European Spanish (Suzunaan Blog translation) Simplified Chinese Tiếng Quốc Tế Ngữ Tiếng Việt Tiếng Tây Ban Nha Literal English Tiếng Pháp Bukvalni Srpski Tiếng Hàn Tiếng Indonesia Tiếng Nga Traditional Chinese Tiếng Thụy Điển Tiếng Italy
Icon nsml.png NSML New Super Marisa Land Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Hàn
Icon megamari.png MegaMari MegaMari Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga Brazilian Portuguese Tiếng Ả Rập Tiếng Hàn
Icon marilega.png MariLega MarisaLand Legacy