Touhou Patch Center:Trang chủ

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Touhou Patch Center:Main page and the translation is 100% complete.

Other languages:German 100% • ‎English 100% • ‎Spanish 67% • ‎French 100% • ‎Hungarian 100% • ‎Indonesian 100% • ‎Italian 100% • ‎Korean 100% • ‎Malay 100% • ‎Norwegian Bokmål 7% • ‎Portuguese 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Russian 66% • ‎Thai 100% • ‎Ukrainian 100% • ‎Vietnamese 100% • ‎Chinese 100% • ‎Simplified Chinese 100% • ‎Traditional Chinese 100% • ‎Chinese (Taiwan) 100%
Chào mừng đến với Touhou Patch Center!
About Tutorial FAQ Patch servers Download Patch overview github.png Bug tracker Artwork Wiki security
Touhou Patch Center là hệ thống hỗ trợ biên dịch Touhou Project touhouwiki.png bới Team Shanghai Alice touhouwiki.png từ tiếng Nhật sang các ngôn ngữ khác trên nền tảng wiki. Hệ thống được xây dựng để hỗ trợ các bản dịch bằng Touhou Community Reliant Automatic Patcher, hoàn toàn dưới sự kiểm soát của fan như bạn. Xem thêm.

Các dịch giả mới đến đều được nhiệt liệt chào đón. Xin hãy đọc trang hướng dẫn để biết thêm về cách đóng góp vào quá trình biên dịch.

Khám phá và thêm patch/mod của bạn ở đây
Cổng ngôn ngữ
Cổng ngôn ngữ không hoạt động
Dữ liệu và tiến trình dịch game
Hiện tại, hội thoại, spell card, tựa đề và bình luận nhạc, hình ảnh và, với Icon th10.png Mountain of Faith về sau, kết thúc đều được hỗ trợ biên dịch. Mọi game đối kháng trừ Icon th145.png Urban Legend in Limbo đều đang được hoàn thiện.

Các lá cờ biểu thị tiến độ ở dưới chỉ có thể cập nhật bằng tay.

Games Supported Languages with >95% coverage Languages started & in progress
Icon th06.png TH06 Embodiment of Scarlet Devil Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Ý Tiếng Indonesia Tiếng Hungary Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) Tiếng Thái Tiếng Tagalog Tiếng Hàn Tiếng Ba Lan 4Kids English Tiếng Hy Lạp Troll translations Yorkshire English Tiếng Phần Lan Tiếng Luxembourg Tiếng Malaysia Tiếng Hà Lan Tiếng Nga Tiếng Việt Tiếng Việt (THVNFB translation) Simplified Chinese Tiếng Na Uy (Bokmål) Tiếng Séc Français québécois (familier oral) French troll translations Tiếng Thụy Điển
Icon th07.png TH07 Perfect Cherry Blossom Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga Tiếng Ý Tiếng Hindi Tiếng Indonesia Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) Tiếng Hy Lạp Tiếng Ucraina Tiếng Hungary Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng Hàn 4Kids English Yorkshire English Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Luxembourg Brazilian Portuguese troll translations Troll translations Tiếng Việt (THVNFB translation) Tiếng Séc Tiếng Ba Tư Tiếng Na Uy (Bokmål) Tiếng Rumani Tiếng Thụy Điển Tiếng Ba Lan
Icon th08.png TH08 Imperishable Night Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Ý Tiếng Hindi Tiếng Hàn Tiếng Thái 4Kids English Tiếng Hy Lạp Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Hungary Tiếng Indonesia Tiếng Luxembourg Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt Simplified Chinese Tiếng Nga Tiếng Tagalog Tiếng Thụy Điển Tiếng Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)
Icon th09.png TH09 Phantasmagoria of Flower View Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Pháp Tiếng Hindi Tiếng Thái Tiếng Hàn 4Kids English Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Ý Tiếng Luxembourg Tiếng Ba Lan Tiếng Indonesia Tiếng Việt (THVNFB translation) Tiếng Nga Tiếng Ucraina Tiếng Thụy Điển Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)
Icon th095.png TH095 Shoot the Bullet Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Indonesia Tiếng Nga Tiếng Hindi Tiếng Thái Tiếng Hàn 4Kids English Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Lojban Tiếng Hà Lan Tiếng Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)
Icon th10.png TH10 Mountain of Faith Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga Tiếng Ý Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) Tiếng Hindi Tiếng Bulgaria Tiếng Indonesia Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng Hàn 4Kids English Tiếng Hy Lạp Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Luxembourg Tiếng Hà Lan Tiếng Ba Lan Tiếng Séc Tiếng Thụy Điển
Icon alcostg.png UB Uwabami Breakers Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Ý Tiếng Indonesia Yorkshire English Tiếng Phần Lan Tiếng Malaysia Tiếng Luxembourg Tiếng Hàn
Icon th105.png TH105 Scarlet Weather Rhapsody Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Việt Tiếng Nga Français québécois (familier oral) Tiếng Hàn Tiếng Thái Tiếng Thụy Điển
Icon th11.png TH11 Subterranean Animism Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga Tiếng Bulgaria Tiếng Hindi Tiếng Việt Tiếng Hungary Tiếng Ucraina Tiếng Thái Tiếng Hàn Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) 4Kids English Tiếng Hy Lạp Tiếng Đức (Thụy Sĩ) Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Indonesia Tiếng Ý Tiếng Luxembourg Tiếng Hà Lan Tiếng Ba Lan Tiếng Việt (THVNFB translation) Tiếng Thụy Điển
Icon th12.png TH12 Undefined Fantastic Object Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga Tiếng Hindi Tiếng Thái Tiếng Việt Tiếng Hàn 4Kids English Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Luxembourg Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) Tiếng Indonesia Tiếng Thụy Điển
Icon th123.png TH123 Touhou Hisoutensoku Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Việt Tiếng Nga Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Thái Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Thụy Điển
Icon th125.png TH125 Double Spoiler Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Ý Tiếng Hindi Tiếng Hàn Tiếng Thái 4Kids English Yorkshire English Tiếng Pháp Tiếng Hungary Tiếng Indonesia Tiếng Luxembourg Tiếng Malaysia Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) Tiếng Nga
Icon th128.png TH128 Fairy Wars Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Google Translate English Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga Tiếng Hindi Tiếng Ý Tiếng Ucraina Tiếng Việt Tiếng Hungary Tiếng Hàn Tiếng Thái 4Kids English Pirate English Tiếng Luxembourg Tiếng Ba Lan Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) Tiếng Hungary Tiếng Pháp Tiếng Indonesia Tiếng Thụy Điển
Icon th13.png TH13 Ten Desires Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga Tiếng Ý Tiếng Việt Tiếng Hindi Tiếng Hàn Tiếng Thái 4Kids English Tiếng Hy Lạp Yorkshire English Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Luxembourg Tiếng Malaysia Tiếng Hà Lan Tiếng Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) Tiếng Indonesia Tiếng Hindi Tiếng Thụy Điển
Icon th135.png TH135 Hopeless Masquerade Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Việt Tiếng Hàn Tiếng Thái
Icon th14.png TH14 Double Dealing Character Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Nga Tiếng Ý Tiếng Indonesia Tiếng Ucraina Tiếng Ba Lan Tiếng Bulgaria Tiếng Thái Tiếng Việt Tiếng Hàn Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) 4Kids English Tiếng Đức (Thụy Sĩ) Pirate English Troll translations Yorkshire English Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Luxembourg Tiếng Mông Cổ Tiếng Malaysia Tiếng Na Uy (Bokmål) Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Klingon Tiếng Việt (THVNFB translation) Traditional Chinese Tiếng Hindi Tiếng Thụy Điển
Icon th143.png TH143 Impossible Spell Card Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Bulgaria Tiếng Nga Tiếng Hàn Tiếng Việt Tiếng Thái 4Kids English Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Phần Lan Tiếng Pháp Tiếng Indonesia Tiếng Ý Tiếng Na Uy (Bokmål) Tiếng Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) Tiếng Ucraina Tiếng Séc Tiếng Thụy Điển
Icon th145.png TH145 Urban Legend in Limbo Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Indonesia Tiếng Việt Tiếng Hàn Tiếng Thái Tiếng Hindi Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)
Icon th15.png TH15 Legacy of Lunatic Kingdom Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Ucraina Tiếng Nga European Spanish (Suzunaan Blog translation) Tiếng Thái Tiếng Việt Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) 4Kids English Tiếng Quốc Tế Ngữ Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha (Mỹ La tinh) Tiếng Hungary Canadian French Tiếng Indonesia Traditional Chinese Tiếng Thụy Điển
Icon th155.png TH155 Antinomy of Common Flowers Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Hàn Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng Nga Tiếng Rumani Tiếng Indonesia Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Pháp French troll translations Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)
Icon th16.png TH16 Hidden Star in Four Seasons Tiếng Anh Tiếng Anh (Anh) Tiếng Đức Tiếng Nga European Spanish (Suzunaan Blog translation) Tiếng Indonesia Tiếng Ucraina Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng Hàn Tiếng Thái Tiếng Séc Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Ý Tiếng Pháp Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) Tiếng Thụy Điển Troll translations
Icon th165.png TH165 Violet Detector Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Việt European Spanish (Suzunaan Blog translation) Tiếng Thái Tiếng Hàn Tiếng Nga Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Indonesia Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)
Icon th17.png TH17 Wily Beast and Weakest Creature Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Việt Tiếng Hàn Tiếng Indonesia European Spanish (Suzunaan Blog translation) Tiếng Séc Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) Tiếng Ucraina Tiếng Pháp Tiếng Tagalog Tiếng Thụy Điển Tiếng Thái Simplified Chinese
Icon th175.png TH17.5 Touhou Gouyoku Ibun
Icon nsml.png NSML New Super Marisa Land Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Pháp Tiếng Hàn
Icon megamari.png MegaMari MegaMari Tiếng Anh Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Hàn
Icon marilega.png MariLega MarisaLand Legacy