Translations:Hardcoded strings/0/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Baserad på den engelska översättningen. Har översatt det som oftast syns (trollkort och systemmeddelanden), rör resten senare.