Translations:Hardcoded strings/th08 Bomb Yukari Last/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Begränsning "Den Förgängliga Nattens Fyrdubbla Barriär"