Translations:Th18/Abilities (Trial)/39/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Lägger till en livsskärva.

Ett något uppskattat kort. Vems ynkliga livskraft är det egentligen…?

*Effekt aktiveras vid insamling; kan ej användas inledningsvis.