Translations:Th18/Abilities (Trial)/41/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Lägger till en trollkortskärva.

Ett något uppskattat kort, men… Det måste vara världens mest halvdana förmåga.

*Effekt aktiveras vid insamling; kan ej användas inledningsvis.