Translations:Th18/Abilities (Trial)/43/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Mike Goutokujis förmåga att förbättra produktraden. Höjer mängden av kort som kan köpas från bossar.

Den första tillkallelsekatten vid Goutokuji-templet var vit, så hon led av att födas som en kalikå.