Translations:Th18/Abilities (Trial)/5/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Ett kort som ger ett trollkort när den insamlas.

Ett förvirrande nämnt kort som kanske eller kanske inte är ett trollkort. Effekten är enkel, m en hjälper till på sitt sätt. Hur enkel den än är. *Effekt aktiveras vid insamling; kan ej användas inledningsvis.