Translations:Th18/Sakuya's Scenario/38 Takane/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Du kan inte ta korten med våld. Det är bara så det är.