Translations:Th18/Sakuya's Scenario/56 Sannyo/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Ah ha ha! Här trodde jag att du inte var någon vanlig person,