Translations:Th18/Sakuya's Scenario/60 Sannyo/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Om du inte tänker gå härifrån kan jag dig att sticka. Med våld.