User:Hatena

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
Babel user information
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
ja-0 この利用者は日本語分かりません (または理解するのがかなり困難です)。
Users by language
- Chỉ là một kẻ khờ vô danh muốn được góp chút sức mọn cho cộng đồng Touhou thôi. Mình thì thường kiểm tra các bản dịch, sửa lỗi vặt, lỗi chính tả, typo, sắp xếp lại câu cú, v.v... Mình sẽ check các bản dịch mới cập nhật nếu rảnh.

- A random dummy who wants to offer his tiny little help to the Touhou community translation. I'm not quite excellent at English but I mainly check, correct & elaborate (minor) transcripts' mistakes or some small-detailed stuff here and there.


Liên lạc/Contact: Hatena (vi) in Thpatch Discord server, or Facebook


Testing zone

Template:Collapse top Inserts texts here Template:Collapse bottom