User:Lunasadiep

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Chỉ là 1 thằng chụp hình dạo qua đường thôi,hãy nhớ lấy Just a normal photographer,remember that