User:MeigyokuThmn

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
Babel user information
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
ja-1 この利用者は初級日本語ができます。
Users by language

Name: Meigyoku Thmn
Jobs: Programmer
Nation: Vietnam
Language: Vietnamese, English

Một thành viên chuyên đi sửa chữa lại và góp ý cho các bản dịch, có năng lực mạnh trong việc phân tích ngữ pháp.
Hiện tại hay hoạt động ngầm trong VNTHPATCH.