User:Mquan1364

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search
  • Biệt danh: Kwan, Juan (gọi sao cũng được).
  • Nghề nghiệp: Dịch giả nghiệp dư (làm không công), họa sĩ kĩ thuật số nghiệp dư.
  • Tình trạng: đang lởn vởn trên các server discord để chứng tỏ bản thân là ăn hại.
  • Nhân vật yêu thích (lần đầu nhìn thấy tại game): Hakurei Reimu (TH105), Komeiji Koishi (TH145).
  • BGM yêu thích: Last Remote, Shoutoku legend ~ True Administrator, U.N Owen was her,
  • Sky of Scarlet Perception, Ghost lead.
  • Nickname: Kwan, Juan (whatever you call).
  • Jobs: Amateur translator (do not work for profit), amateur digital artist.
  • Status: wandering around some discord servers to prove that I'm totally useless.
  • Favorite characters (first saw on games): Reimu Hakurei (TH105), Koishi Komeiji (TH145).
  • Favorite BGM: Last Remote, Shoutoku legend ~ True Administrator, U.N Owen was her,
  • Sky of Scarlet Perception, Ghost lead.