Translations:Th18/Abilities (Trial)/29/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Tenshi Hinianwis förmåga att framkalla en slutsten som tar bort kulor. Den kan stoppa många kulor och är en pålitlig gammal sten. Är det bästa försvaret ett bra anfall? Tack vare överlevnadstrollkort är det bästa anfallet ett bra försvar i danmakuvärlden!