Translations:Th18/Abilities (Trial)/3/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Ger ett liv när den insamlas.

Ett enkelt och uppskattat kort. Vem vet VEMS liv som finns i den, men acceptera den ändå tacksamt. *Effekt aktiveras vid insamling; kan ej användas inledningsvis.