Translations:Th18/Abilities (Trial)/33/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Fujiwara no Mokous förmåga som ger en tre liv. Troligtvis den absolut starkaste förmågan.

Attack… Försvar… Undvikande… Läsa mönster… För en odödlig varelse är dessa endast spelregler. *Effekt aktiveras vid insamling; kan ej användas inledningsvis.