Translations:Th18/Abilities (Trial)/35/sv

From Touhou Patch Center
Jump to: navigation, search

Nazrins förmåga som ger pengar.

Den samlar upp allting i området. En pryl som likviderar tillgångar alltså.

*Effekt aktiveras vid insamling; kan ej användas inledningsvis.