User:Another Oni

From Touhou Patch Center
Jump to navigation Jump to search
Babel user information
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
Users by language

Name: Another Oni
Alias: Lunarian AnK, Akari no Kokoro
Affiliation: GensokyoVN
Motto: If I don't have it, I'll create it.
Jobs: Lyrics Composer, Writer, University Student - Chemical Technology Major
Nation: Vietnam
Language: Vietnamese, English

Hiện mình đang quản lý cổng dịch thuật tiếng Việt cộng đồng. Mọi người đều được chào đón.

Ghi chú:

Pyramids: Sử dụng chiêu thức thần bí tùy ý.
Hell Valley: Phía dưới trở nên nguy hiểm.
Yomotsu Hirasaka: Càng gần cánh cổng, cái chết càng cận kề.
Nazca Lines: Sức mạnh phục hồi ẩn trong khối cầu.
Tower of Babel: Đòn trừng phạt của thánh thần ẩn trong khối cầu.
Stonehenge: Chiến trường trỏ nên nhỏ hẹp.
Lunar Capital: Đạn bay chậm lại.

Immaterial and Missing Power: Sức mạnh tinh thần bị thất lạc
Scarlet Weather Rhapsody: Bản trường ca vê thời tiết đỏ
Hopeless Masquerade: Vũ hội vô vọng

Calm: Gió nhẹ
Diamond Dust: Sương giá
Sand Storm: Bão Cát Hoàng Hà
Scorching Sun: Đổ lửa
Monsoon: Mùa mưa

Lôi Vụ Phong "Mộng Tưởng Phong Ấn sấm sét của Mukou"